Rugpjūčio mėnuo Krekenavos parapijoje

2016-09-10 | Rita Juozėnaitė
Zoline 2016 01 gp

Rugpjūtį bene visų aktyvių parapijiečių, o ir parapijos darbuotojų, galvose sukosi Žolinė. Nelengvas tai metas šiame krašte, kai pats derliaus nuėmimo įkarštis. Bet, rodos, viską spėjome, net šiek tiek daugiau nei derliumi pasirūpinti ir Žolinei pasiruošti.

Rugpjūčio 5 dieną (penktadienį) bazilikoje šventėme Švč. Mergelės Marijos Snieginės atlaidus. Susirinkę prie baltais žiedlapiais nubirusio altoriaus dar kartą meldėmės į Dangiškąją Motiną, dėkojome už laimingai grįžusius Pasaulio jaunimo dienų dalyvius.

Kęstučio Lapiniausko nuotraukos

Rugpjūčio 6 dieną (šeštadienį) 6 parapijos Gyvojo Rožinio atstovai dalyvavo XII Gyvojo Rožinio kongrese, vykusiame Zarasų rajone, Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje.

Visą rugpjūčio 10-ąją (trečiadienį) bazilikoje vyko generalinio tvarkymosi ir švarinimosi prieš Žolinę darbai. Ne vieną dieną ir vainikų pynėjos darbavosi, kad šventovė būtų nuostabiai papuošta subtiliomis lietuviško rugpjūčio spalvomis.

Rugpjūčio 11 dieną (ketvirtadienį) parapijos namuose įsikūrė virš 20 atlaidų savanorių stovyklos dalyvių. Iki rugpjūčio 17 dienos jie stropiai sukosi aplink baziliką ir joje stengdamiesi, kad visi piligrimai būtų maloniai priimti, o aplink spindėtų švara ir tvarka.

Kęstučio Lapiniausko nuotraukos

Rugpjūčio 12 dieną (penktadienį) po vakaro šv. Mišių parapijos jaunimo grupė „Žolynėlis“ su draugais susirinko „Vilties“ salėje šokiams, žaidimams, 3 metukų gimtadienio tortui ir naujų narių priesaikai. Torto užteko, bet štai vietos priesaikos dokumente sparčiai mažėja (norintys prisijungti, greičiau galvokite).

Kęstučio Lapiniausko nuotraukos

Rugpjūčio 13 dieną (šeštadienį) Ligonių ir „Carito“ diena pradėjome švęsti Didžiuosius Žolinės atlaidus. Gausus piligrimų būrys ne tik dalyvavo šv. Mišiose, vidinio išgydymo pamaldose, bet ir buvo nulytas nemenko „malonių lietaus“.

Kęstučio Lapiniausko nuotraukos

Rugpjūčio 14 d. (sekmadienis) – šeimų ir jaunimo diena. Prieš šv. Mišias miestelio aikštėje buvo iškilmingai pasitiktas naujasis Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas. Visos miestelio organizacijos, bendruomenės, parapijiečiai ir visai neblogas oras atlydėjo vyskupą į baziliką, kur jis aukojo jau antrąsias savo šv. Mišias. Po jų jaunąjį ganytoją supančią ramybę pratęsė lyriškas Liudo Mikalausko ir Audronės Juozauskaitės koncertas „Karolio Voitylos paslaptis“, vėliau bazilikos aikštėje visi rinkosi bendrai agapei. Vakare į šv. Mišias atvyko piligrimai, Panevėžio vyskupijos jaunimo centro pakviesti į Žolinės piligrimystę dviračiais. Po vakaro pamaldų visi sotinosi kareiviška koše, šoko miestelio aikštėje koncertuojant grupei „Kitava“. 22 val. jaunuoliai grįžo į baziliką, kur greta šlovinimo giesmių dalijosi įspūdžiais iš Pasaulio jaunimo dienų, mėgavosi vakaro šventovėje jaukumu.

Kęstučio Lapiniausko nuotraukos

Rugpjūčio 15 d. (pirmadienį) nuo pat aušros savanoriai rikiavo prekybininkus ir maldininkus, kad visi ir dar draugiškai išsitektų įprastai, atrodo, erdviuose plotuose bazilikoje ir aplink ją. Atrodo, viskas pavyko, ir pagrindinėse Žolinės Mišiose meldėsi 6 vyskupai, parapijiečiai, gausybė piligrimų, Panevėžio muzikinio teatro choras, televizija ir Marijos radijo klausytojai. Po pamaldų į bazilikos aikštę dar pakvietė šv. Mišiose giedojęs choras, norintys, iki vėjas nenupūtė palapinės, galėjo sudalyvauti kraujo donorystės akcijoje (viso sulaukta truputį daugiau nei 50 donorų), apžiūrėti ir įsigyti mugės gėrybių. Nuo 15 val. bazilikoje turėjo prasidėti Švč. Sakramento adoracija. Po choro koncerto per keletą minučių oras subjuro taip, kad pirmiau išstatyto Švč. Sakramento bazilika prisipildė piligrimų. Tad ir neplanavusieji liko paadoruoti, kol oras teikėsi nurimti. Vakaro šv. Mišiose Dievo Motiną garbinome grigališkojo choralo giesme.

Kęstučio Lapiniausko nuotraukos

Rugpjūčio 16 dieną (antradienį) susitikimui su vyskupu ir šv. Mišioms bazilikoje rinkosi Panevėžio vyskupijos kunigai. Būtent kunigams skirta diena ir baigėsi didžioji šventė.

Kęstučio Lapiniausko nuotraukos

Rugpjūčio 18 dieną (ketvirtadienį) pasimelsti kituose Žolinės atlaiduose Pivašiūnuose ir papildyti savo piligrimų pasus Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros antspaudais išvyko 18 uoliausių Žolinės atlaidų šventėjų. Pakeliui piligrimai aplankė ir Guronių rekolekcijų namus.

Rugpjūčio 23 dieną (antradienį) turėjome nemalonų nutikimą: iš bazilikos dingo dalis padėkos Švč. Mergelei Marijai ženklų (votų). Jei vienas kitas apie Krekenavos baziliką po Žolinės netyčiom liko nieko nežinąs, tai šis įvykis padėtį pataisė. Džiaugiamės, kad votai policijos operatyvaus darbo dėka buvo sėkmingai surasti.

Rugpjūčio 25 d. (ketvirtadienį) po bazilikos skliautais šv. Mišių auka buvo švenčiama italų kalba. Karštos giesmės taip griaudėjo ir drebino sienas, kad, įtariu, būtent jos paspartino dabar vykstančius bazilikos remonto darbus.

Teko netyčia nugirsti kleboną kalbant, kad per 5 metus jo tarnystės parapijoje, tokios gražios ir gausios Žolinės dar nėra buvę. Džiaugiamės, kad įvyko, džiaugiamės, kad ir baigėsi. Ne tik malonė, bet ir atsakomybė būti arti prie stebuklingosios Krekenavos Dievo Motinos.

Gabrielės Pleirytės nuotrauka

Gabrielės Pleirytės nuotrauka

Gabrielės Pleirytės nuotrauka

Gabrielės Pleirytės nuotrauka

Gabrielės Pleirytės nuotrauka

Gabrielės Pleirytės nuotrauka

Gabrielės Pleirytės nuotrauka

Gabrielės Pleirytės nuotrauka

Gabrielės Pleirytės nuotrauka

Gabrielės Pleirytės nuotrauka

Gabrielės Pleirytės nuotrauka

Gabrielės Pleirytės nuotrauka

Gabrielės Pleirytės nuotrauka

Gabrielės Pleirytės nuotrauka

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas