Liepos mėnuo Krekenavos parapijoje

2023-08-29 | Krekenavos parapija
Krekenavosbazilika 8

Liepos 2 dieną, sekmadienį, Krekenavos bazilikos choro giesmės skambėjo Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, tituliniuose atlaiduose! Džiaugiamės ir didžiuojamės!

Krekenavosbazilika 1

Liepos 2-ąją, senajame Panemunėlio miestelyje, vyko ir Šv. Elžbietos atlaidai, liaudiškai vadinami „Elžbietinėmis“. Šv. Mišias Panemunėlio Šv. Juozapo Globos bažnyčioje aukojo Krekenavos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bazilikos rektorius, kun. dr. Gediminas Jankūnas. Bažnyčios skliautus giesmėmis užpildė Jūžintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios sakralinis ansamblis „Aleliuja“ (vadovė Vilma Likienė).

Krekenavosbazilika 11 Krekenavosbazilika 10

Liepos 3-9 dienomis Krekenavos parapijoje jau antrus metus iš eilės vyko dailininkų pleneras. Jame šiais metais dalyvavo vienuolika įvairių specializacijų dailininkų. Išvertus iš prancūzų kalbos pleneras – piešimas, tapymas gamtoje, natūralioje aplinkoje, kuriame didelę reikšmę turi esamos šviesos perteikimas ar akimirkos sustabdymas, kuris vėliau atgimsta darbuose. Po sekmadienio šv. Mišių, kvietėme visus, susipažinti su šio plenero dalyviais ir jų darbais, išgirsti ir pamatyti. Dėkojame Panevėžio rajono savivaldybei, skyrusiai parama plenero išlaidoms ir kaštams padengti. Plenero metu nutapyti paveikslai turtins Krekenavos parapijos namų sienas ir mūsų akis visus metus!

Krekenavosbazilika 2

70

Liepos 12-oji – šventųjų sutuoktinių Liudviko ir Zelijos Martenų minėjimo diena. Jau treti metai mūsų bazilikoje turime šių šventųjų relikvijas. Šv. Mišiose meldėmės prašydami Liudviko ir Zelijos bei jų dukros Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės užtarimo ir palaimos. Šv. Martenų šeima - pirmoji sutuoktinių pora Bažnyčios istorijoje, 2015 m. kartu paskelbti šventaisiais. Daugiau skaitykite https://krekenavosbazilika.lt/bazi.../sv-martenu-paveikslas/18 val. šv. Mišiose laukėme ir pačių mažiausiųjų! Jiems bazilikoje įkurta atskira erdvė – vaikų kampelis! Bet Jėzus tarė: „Leiskite mažutėlius ir nedrauskite jiems ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė“. (Mt 19,14). Šventieji Liudvikai ir Zelija, padėkite mums mylėti Dievą visa širdimi, būti ištvermingiems kasdieniniuose sunkumuose ir pasilikti džiaugsme ir viltyje, kuriuos duoda gyvas tikėjimas Kristumi!

Krekenavosbazilika 3

72

Gerieji darbai kūnui - ligonį aplankyti. Liepos 13 d. kun. Gediminas Jankūnas šv. Mišias aukojo Krekenavos senelių globos namuose.

67

Liepos mėnesio, o tuo pačiu ir vasaros vidurį Krekenavoje įprastai žymi kasmėnesiniai Švč. Mergelės Marijos, Malonių Versmės, atlaidai. Šv. Mišias aukojo vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, kuris homilijos metu priminė, kad nuo Dievo atostogų nebūna, tad linkėjo būti Jėzaus artimaisiais, kurie dalinasi ir pasitiki visais metų laikais! 16 val. bazilikoje įvyko Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos 75-os abiturientų laidos atestatų įteikimo šventė.

Krekenavosbazilika 4

Krekenavosbazilika 5

Krekenavosbazilika 6

Liepos 16 d. Rodų koplyčioje šventėme Karmelio Kalno Švč. Mergelės Marijos - Škaplierinės atlaidus. Šv. Mišias aukojo kun. Gediminas Jankūnas, po šv. Mišių džiaugiamės saulės spinduliais kartu su Naujarodžių folkloro grupe “Želupe” ir Naujamiesčio kultūros centro kapela “Sanžyla”!

Krekenavosbazilika 7

Krekenavosbazilika 9

Liepos 20 d. Pumpėnuose buvo minimas kunigo Česlovo Kavaliausko – Naujojo Testamento vertėjo, teologo, rašytojo, poeto, poligloto, erudito, antisovietinio pasipriešinimo veikėjo, politinio kalinio, 100 metų gimimo jubiliejus. Jame dalyvavo mūsų parapijos klebonas Gediminas ir grupelė parapijiečių.

68

Liepos 22 d. minėjome Šv. Marija Magdalietę - varduvių proga aplankyta ir pasveikinta parapijos pročkelė Marija Mickutė.

69

Liepos 29 d. Krekenavos Gyvojo Rožinio draugijos nariai dalyvavo Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugijos XVIII kongrese “Krikščioniškosios kelionės bendrakeleiviai parapijoje”. Kongresas vyko Vaškų Šv. Juozapo bažnyčioje.

71

Kaip įprastai dalinamės mėnesio rinkliavomis Krekenavos parapijoje. 

2022 LIEPA

 

Liepos 2 d., XIII eilinis sekmadienis 326,32 eur 
Liepos 8 d., Švč. Mergelės Marijos šeštadienio minėjimas 97,50 eur 
Liepos 9 d., XIV eilinis sekmadienis 300,20 eur
Liepos 15 d., kasmėnesiniai atlaidai  203,00 eur
Liepos 16 d., XV eilinis sekmadienis 302,00 eur 
Liepos 16 d., Škaplierinės atlaidai Roduose 222,00 eur
Liepos 22 d., šeštadienis - Marijos Magdalietės minėjimas 163,00 eur
Liepos 23 d., XVI eilinis sekmadienis 235,50 eur
Liepos 29 d., šeštadienis 274,70 eur
Liepos 30 d., XVII eilinis sekmadienis 422,20 eur
Viso: 2546,42 eur
< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas