Liepos mėnuo Krekenavos parapijoje

2018-08-08 | Sonata Česevičienė
2018liepa 01

Vasara šiemet visus lepina saulėtomis ir karštomis dienomis, todėl parapijos namuose ketvirtadieniais vykusi vaikų dienos stovyklėlė sulaukdavo gausaus būrio atostogautojų. Oras dėkingas buvo ir maudynėms, ir žaidimams lauke. Visas dienas, kuomet vykdavo stovykla, sulaukdavome savanorių, kurie savo laiką skirdavo užsiėmimams su vaikais, maisto gamybai, lavinančioms veikloms ir tiesiog buvimui kartu. Ši graži tradicija tikimės gyvuos ir kitą vasarą!

Lietuvos valstybės dieną, Karaliaus Mindaugo karūnavimą, kaip ir kasmet, susirinkome švęsti Upytėje. Klebonas kun. Gediminas Jankūnas vakarines šv. Mišias aukojo Upytės Karolio Boromiejaus bažnyčioje, kurioje pirmą kartą giedojo Krekenavos bazilikos choras, vadovaujamas vargonininko Manto Masioko. Eisenoje į Upytės piliakalnį keliavome garbingai nešdami savo seniūnijų vėliavas, o ant piliakalnio išgirdome teatralizuotą ir liaudies dainomis pagardintą Upytės ir piliakalnio istoriją, kurią sekė Panevėžio folkloro ansamblis „Raskila“. Uždegę laužus su viso pasaulio lietuviais sugiedojome Tautišką giesmę ir susirinkome pasiklausyti kauniečių roko grupės „Thundertale“ koncerto.

Liepos 8 dieną, sekmadienį, kasmėnesinės šv. Mišios buvo aukojamos Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje. Liepos 11 dieną, trečiadienį, parapijos namuose rinkosi ekonominė ir pastoracinė tarybos bei personalas, spręsti artėjančių Didžiųjų Žolinės atlaidų klausimus. Pasidalinus darbai ir atsakomybėmis kasmet vis lengviau pavyksta koordinuoti svarbiausią metuose savaitę, kuomet mus užplūsta piligrimai ir tenka pasirūpinti visais atvykstančiais. Klebonas paminėjo, kad kasmet pasiruošime atlaidams dalyvauja vis tie patys žmonės, pasidžiaugė jų tarnystėmis, bet tuo pačiu ir apgailestavo, kad  šis rūpestis nėra plačiau pasidalijamas tarp parapijiečių.

Liepos 13 dieną, penktadienį, į šv. Mišias susirinko didelis būrys 70-osios Krekenavos M. Antanaičio gimnazijos laidos abiturientų ir jų artimųjų. Klebonas kun. Gediminas homilijoje kalbėjo apie pasirinkimus ir kaip svarbu juose kliautis Dievo valia ir vedimu, leidžiant Jam veikti. Gimnazijos direktoriui Vaidui Pociui kartu su pavaduotoja ugdymui Laima Augliene įteikus brandos atestatus, visi susirinko parapijos didžiojoje salėje šventiniam pasibuvimui. Šių metų abiturientai rinkosi ne trankias išleistuves, o saulę lydėjo ir pasitiko tekant ant Baltijos jūros bangų.

Kasmėnesiniuose Švč. M. Marijos atlaiduose liepos mėnesį šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, kuris tą pačią dieną kartu su Naujarodžių kaimo bendruomene šventė vieną kartą metuose rengiamus Rodų Švč. M. Marijos, Karmelio kalno karalienės, Škaplierinės atlaidus. Tą karštą vidurvasario dieną Rodų koplytėlė buvo  prisipildžiusi iki pat viršaus žmonių, krekenaviečiai choristai net netilpo ant „viškų“, tad giedoti teko ir stovint ant laiptų. Vyskupas Linas, pirmą kartą aukojęs šv. Mišias Rodų koplyčioje, ypatingai palietė visų širdis, ir buvo svetingai priimtas kaimo bendruomenės. Agapės metu visus linksmino Naujarodžių folkloro ansamblis ir Upytės tradicinio muzikavimo ansamblis „Vešeta“, netrūko nei dainų, nei šokių, o į ratelį įsitraukė ir pats ganytojas.

Atlaidų šurmuliui nurimus, buvome pakviesti apsilankyti Kamajų krašte, kur klebonauja kunigas Andrius Šukys. Atvykome net keliais automobiliais: klebonas, pastoracinės tarybos nariai, personalas ir kiti aktyvūs parapijiečiai. Kun. Andrius mus pasitiko Salose, unikaliame ežero pusiasalyje esančiame kaimelyje, kuriame aplankėme medinę bažnytėlę ir dvarą. Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčioje po šv. Mišių, kurias aukojo abu kunigai, susipažinome su Kamajuose vykdoma interaktyvia programa „5 IN 1”, kuri leidžia susipažinti su liturgija, daiktais, naudojamais apeigų metu, atsako į rūpimus klausimus žaidimo forma ir leidžia pažinti ne tik objektus bažnyčioje, bet atsako ir į svarbius tikėjimo klausimus. Susitikome ir su Kamajų gimnazijos tikybos ir etikos mokytoja, kuri mums pasakojo, kaip veikia jų parapija, kaip įsitraukia į veiklas ir pasiskirsto atsakomybėmis parapijiečiai. Buvo įdomu klausyti, kaip panašūs dalykai vyksta kitoje parapijoje, pasilyginti ir pasisemti idėjų, tuo pačiu gaunant patvirtinimą, kad Viešpats veikia per mus ir mumyse, darydamas didžius darbus. Klebonas kun. Andrius mums paruošė ir ekskursinę programą: aplankėme Rokiškio dvarą, išgirdome daug įdomių pasakojimų ir istorijų iš muziejaus gidės lūpų, pasigrožėjome unikalia medinių prakartėlių kolekcija Rokiškio krašto muziejuje, likome sužavėti medžio skulptoriaus L. Šepkos drožiniais, kuriuose ir malda, ir asmeninis drožėjo pasaulis, betarpiškai pilnas Dievo artumo. Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje mus pasitiko klebonas dekanas Eimantas Novikas, aprodęs ne tik bažnyčią, koplyčią, bet ir rūsius bei dvariškių ložę. Grįžome į savo parapiją supratę, kad Dievas veikia skirtingais būdais skirtingose vietose, bet bendras vardiklis tokiose parapijose, kur tikrai matomas Jo veikimas, yra paprastų parapijiečių įsitraukimas, savanorystė ir tarnystė.

Priešpaskutinis liepos mėnesio savaitgalis buvo itin gausus renginių. Penktadienio, liepos 20 dienos, vakare rinkomės į dviejų folkloro ansamblių koncertą: Upytės, Panevėžio rajono (Lietuva) ir Upites, Vilakos rajono (Latvija). Šis koncertas, dviejų giminingų miestelių, kuriuos sieja ta pati Upytė, buvo skirtas abiejų šalių valstybingumo atkūrimo 100-mečiams paminėti, todėl po dainų ir šokių turėjome ir šventinį tortą su šalių vėliavomis, ir net šventinius fejerverkus, kuriuos mums dovanojo UAB „Aukštaitijos būstas“. Šeštadienį, liepos 21 dieną, parapijiečiai skubėjo į tradicinę kasmetinę Duonos šventę, organizuojamą „Radviliškių kaimo kepyklos“ Audronės ir Albino Kisielių sodyboje. Sekmadienį, liepos 22 dieną, gretimoje Upytės parapijoje buvo švenčiami Šv. Marijos Magdalenos atlaidai ir kraštiečių šventė, bet apie tai papasakos Upytės kronikoje sesuo Ingrida. Žinau tik, kad ir ten būta smagios bendrystės akimirkų, kurias įamžinus šventės fotografams, teko matyti socialiniuose tinkluose.

Paskutinę liepos savaitę stovyklon Berčiūnuose rinkosi Panevėžio vyskupijos ministrantai. Dalyvavo ten ir mūsų vaikai bei jaunimas, vadovaujami koordinatoriaus Kęstučio. Liepos 29 dieną, sekmadienį, parapijos choras, vadovaujamas Manto Masioko, giedojo šv. Mišiose Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje. Choristai turėjo puikią progą kartu su anykštėnais pasibandyti sunkiąsias lotyniškas, taip vadinamas Liudviko mišių giesmes, kad drąsiau būtų sutikti Apaštališkąjį nuncijų Krekenavos bazilikoje artėjančių Didžiųjų Žolinės atlaidų metu. Anykščiai turtingi lankomais objektais, tad net ir labai karštą dieną aplankėme Lajų taką, kuriame linksminome turistus savo dainomis, ir apverstą namą. Pabendravę agapės metu su Anykščių choristais, pakvietėme juos apsilankyti ir mūsų bazilikoje. Choristai aplankė Anykščius, o klebonas kun. Gediminas tą pačią dieną buvo pakviestas aukoti šv. Mišias Kėdainių rajone, Leščių Dievo Apvaizdos bažnytėlėje Šv. Ignaco Lojolos atlaiduose. Šis ryšys tarp parapijų užsimezgė gegužės mėnesį, kuomet buvome išvykę į mokymus Šiluvoje, ir ten susipažinome su itin aktyviais Leščių parapijiečiais. Kartu su klebonu vyko ir keletas mūsų parapijiečių, tad šis gražus bendravimas tikėtina ir toliau nenutrūks.

Nuotraukų autorius – Kęstutis Lapiniauskas

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas