Liepos mėnuo Krekenavos parapijoje

2019-08-11 | Sonata Česevičienė
IMG_1

Vasaros vidurys daugeliui sutampa su kasmetinėmis atostogomis, tad ir mes liepos mėnesį nutarėme pradėti išvyka. Net keturiasdešimt vietų autobusas pilnas  Krekenavos ir Upytės parapijiečių ankstyvą liepos 2 dienos rytą pajudėjo link Vajasiškio, kaip visi juokavome „Klebono Gedimino Jankūno keliais“. Zarasų ir Utenos krašte savo jaunystės metus praleidęs klebonas Gediminas norėjo mums parodyti, kokia buvo jo kunigystės pradžia ir kokie nuoširdūs žmonės jį supo. Kelionės metu aplankėme modernią Utenos Švč. Dievo apvaizdos bažnyčią, Antalieptės Šv. Kryžiaus ir Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčias, barokinę Palėvenės šventovę. Pagrindinis kelionės tikslas buvo Vajasiškis, kur mūsų laukė būrys vietos parapijiečių. Visi kartu šventėme šv. Mišias, o po to mums teko patirti tikrąjį vajasiškiečių svetingumą, programos „Senolių kaimas“ metu. Teatralizuota programa įtraukė visus į lietuviško kaimo linksmybes, o vaišių staliai lūžo nuo naminių gėrybių. Iškalbingoji ir energingoji Genovaitė Sarokina, Vajasiškio bendruomenės pirmininkė, aprodė mums kiekvieną kampelį: teko sutikti ir Vajasiškio Kiškį, ir išvaduoti iš varpinės mergelę, ir ten pat nusigąsti sutikus įspūdingo „veido“ varpininką, bėrusį mums žiedlapius iš aukštybių. Tik 33 nuolatinius gyventojus turintis kaimas gali nustebinti kiekvieną atvykstantį!

IMG 1087

IMG 1092

IMG 1103

IMG 1120

A43ECF58 71CF 40E5 9F79 BE980FD92DEB

IMG 1079

Liepos 6 dienos vakarą iš visų Panevėžio rajono kampelių tradiciškai rinkomės į Upytę, kur šv. Mišiomis Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje pradėjome Valstybės dienos minėjimą, melsdami Viešpaties globos savo šaliai. Gausi eisena nusidriekė iki Upytės piliakalnio, kur laukė meninė programa „Ašara dievo aky“, šaulių salvės, aviacijos pasirodymas ir grupės „Rebelheart“ koncertas.

Antrąją liepos mėnesio savaitę klebonas Gediminas buvo išvykęs į tarptautinę konferenciją Lenkijoje, Čenstachovoje. Stebėti šv. Mišių tiesioginę transliaciją turėjome galimybę internetu, tad buvo įdomu regėti kleboną, skaitantį Evangeliją už šimtų kilometrų. Iš kelionės vargonininkui Mantui klebonas parvežė „lauktuvių“- naują giesmę, kurią jau stropiai mokosi bazilikos choras ir dovanos piligrimams Švč. M. Marijai Didžiųjų Žolinės atlaidų metu.

Kaip ir kasmet beveik per patį vidurvasarį bazilikoje galima sutikti daug gražaus ir šventiškai pasipuošusio jaunimo, kuriems iškilmingai mūsų šventovėje įteikiami brandos atestatai. Šiais metais Krekenavos M. Antanaičio gimnazijos abiturientų būrys nebuvo itin didelis dėl įvairių priežasčių, bet gausi sveikintojų palyda užpildė bazilikos erdves. Padėkoję už gautas malones ir gavę palaiminimą visi rinkosi į parapijos salę, kur laukė ne tik vaišės, bet ir proga dar sykį vienas kitam pasakyti gerą žodį, pasidalinti mokykliniais prisiminimais ir paskutinį kartą dar pasijusti mokiniu.

67108563 2107967872643003 4924194384414507008 n

67486202 2107965735976550 8385030472631058432 n

66858613 2107966059309851 1093917321203810304 n

Liepos 13 dieną parapijos salėn rinkosi jau kitoks jaunimas. Tądien Panevėžio vyskupijos šeimos centras ir Lietuvos lytiškumo ir rengimo šeimai programos "Pažink save" Panevėžio savanoriai pakvietė į sesiją jaunuoliams „Draugystė, pasimatymai ir šeima“. Užsiėmimus aktualiomis šiam amžiaus tarpsniui jaunimui temomis pravedė savanorė Monika Šinkūnaitė, vyskupijos šeimos centro direktorė Jolanta Masiokienė. Diena baigėsi jaunimo giesmėmis, šlovinimu ir šv. Mišiomis bazilikoje.

Visą liepos mėnesį Panevėžio vyskupijoje vyko nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija, meldžiantis už pašaukimus. Mūsų parapijoje tai buvo liepos 14 dieną, kurios rytą Švč. Sakramento adoraciją pradėjome Krekenavos bazilikoje, vėliau „estafetę“ perėme Rodų koplyčia, kurioje vyko kasmetiniai Škaplierinės atlaidai su tradicine kraštiečių agape. Po Rodų iškilmių Viešpatį pagarbinti buvo galima Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje, o vakare naktinę adoraciją perėmė Upytės parapija. Graži ir prasminga maldos grandinėlė apjungė visas mūsų parapijas!

66787848 2383800025202239 2273626420871692288 n

67094646 2383523615229880 5875055441729290240 n

66510167 2383799735202268 7040740584117501952 n

Jau kitą dieną parapijoje šventėme kasmėnesinius Švč. M. Marijos atlaidus. Šv. Mišias ryte aukojo kun. Vitalijus Kodis, o 12 val. šv. Mišiose sulaukėme Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM. Džiaugiamės, kad vyskupas mus dažnai lanko ir rūpinasi ne tik mūsų išganymu, bet ir bazilikos restauracijos darbais!  

Liepos 20 diena buvo pati „karščiausia“ klebonui  Gediminui, kadangi jam reikėjo net trijose skirtingose parapijos šventovėse krikštyti mažuosius parapijiečius, spėti į Radviliškių kaimo kepyklos „Duonos šventę“, atlikti palydėjimo į amžino poilsio vietą tarnystę ir vakare Panevėžio katedroje pasveikinti mūsų parapijos draugą diakoną Raimundą Zimką kunigystės įžadų priėmimo proga. Kitą kartą net sunku patikėti, kiek skirtingų įsipareigojimų ir tarnysčių supuola į vieną dieną mūsų klebonui!

67466343 1617014708429782 6263229702563954688 n

67065065 1617014595096460 4645629153557610496 n

Liepos 21 dieną, sekmadienį, po šv. Mišių, neskubėjome namo, tačiau rinkomės į parapijos namus, kur vyko naujos poeto Rimvydo Stankevičiaus ir dailininko Eugenijaus Marcinkevičiaus darbų parodos atidarymas. Tapyba ir eilės čia nugulė į lankytojus prakalbinančias drobes, kurias įdomu stebėti, narpliojant poetišką žodį spalvų kontekste. Dar visą rugpjūtį galite užsukti į parapijos namų salę „paskaityti“ paveikslų!

67500552 2389044361344472 6118495394952380416 n

67241324 2389044344677807 6150463751364542464 n

Liepos 23 d. netradiciniam susirinkimui į Krekenavos parapijos salę suėjo smalsieji Krekenavos ir Upytės parapijiečiai. Parapijos salėje vyko susitikimas su viešniomis iš Lenkijos, kurios yra charizminės bendruomenės "MOCNI W DUCHU" aktyvios narės. Jos dalinosi savo asmeninėmis patirtimis, kaip sutiko Dievą gyvenime, kokią tarnystę atlieka bendruomenėje, kaip dalinasi Evangelijos Gerąja žinia kasdienybėje.

67082635 2391007587814816 3117694804293582848 n3

Liepos 27 dieną, šeštadienį, Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapijoje vyko Panevėžio vyskupijos Švč. M. Marijos Gyvojo Rožinio draugijos XV kongresas, kuriame dalyvavo ir mūsų parapijos Gyvojo Rožinio būrelių nariai. Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ir kunigai, po šv. Mišių buvo sodinamas atminimo medelis, vyko šventinė agapė ir vietos muzikantų koncertas.

Paskutinėmis liepos dienomis Upytės ir Krekenavos miesteliuose buvo galima sutikti 27 jaunus šviesius ir besišypsančius žmones, kalbinančius vietinius gyventojus ir ieškančius nakvynės. Tai buvo pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygio į Porciunkulės atlaidus dalyviai, beveik savaitę laiko pėsčiomis su malda ir giesmėmis pasiryžę įveikti maršrutą Truskava- Panevėžys. Mūsų parapijos buvo pirmosios, kurios priėmė jaunuolius ir išlaikė svetingumo egzaminą. Nakvynę suteikę upytiečiai ir krekenaviškiai svetingai priėmė jaunimą, pietums į savo namus jaunuolius pasikvietė ir vaišinio Naujarodžių kaimo žmonės. Klebonas Gediminas Jankūnas šv. Mišias su piligrimais pirmą vakarą aukojo Upytės Šv. Karolio Baromiejaus bažnyčioje, o kitą dieną, žygio dalyviams pasiekus Krekenavą, mūsų bazilikoje. Iš visos Lietuvos susirinkęs jaunimas žygyje patyrė daug fizinių išbandymų , tačiau tikiu, jog ženkliai daugiau jų kelyje buvo malonių. 

Pasibaigusi liepa atnešė atvėsusius orus ir priminė mums, jog vasara jau ima versti paskutinį savo knygos lapą. Laukuose zujantys derlių nuimantys kombainai priminė ir artėjančią mūsų parapijos „rugiapjūtę“- Didžiuosius Žolinės atlaidus. Laukiame jūsų visų rugpjūčio 14-20 dienomis mūsų bazilikoje prie Stebuklingojo Dievo Motinos, Malonių Versmės, paveikslo!

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas