Liepos mėnuo Krekenavos parapijoje

2016-08-17 | Rita Juozėnaitė
pjd 2016

Sakyčiau, liepą pildosi svajonės. Gal su manimi, iš pirmo žvilgsnio, sutiktų tik jaunimas, ką tik grįžęs iš Pasaulio jaunimo dienų Krokuvoje (Lenkija). Tačiau drįsčiau priminti visiems, šį mėnesį buvusiems bent vienuose atlaiduose, kad mūsų didžioji svajonė, dažnai neįvardyta, yra nukeliauti tiesiai pas Aukščiausiąjį be jokių skaistyklų ar kitokių baisumų. Atlaidai gali padėti prie jos priartėti ne tik mums, bet ir arčiausiai mūsų širdžių laikomiems mirusiems artimiesiems. O progų liepą buvo, jei teisin­gai suskaičiavau, kokios 31: jei ne Marijampolėje, Vilkaviškyje, Žemaičių Kalvarijoje ar Telšiuose, kuriuos šį mėnesį norintieji galėjo aplankyti su parapija ar vieni, tai pačioje bazilikoje, kur Gailestingumo durys atviros kasdien...

Liepos 2 dieną (šeštadienį) bazilikoje už gyvus ir mirusius Žibartonių, Kurgulų, Rūtakiemio, Mitriūnų, Mackonių, Ibutonių kaimų politinius kalinius, partizanus, savanorius bei tremtinius melstis bei po Mišių pasibūti susitiko kraštiečiai. Užteko ir rimtumo, ir dainų, ir šiaip taip vaišės ant stalų sutilpo.

Liepos 5 dieną (antradienį) parapijos piligrimai dalyvavo Žemaičių Kalvarijos atlaiduose, aplankė naujojo Panevėžio vyskupo ankstesnę tarnystės vietą – Telšius.

Liepos 6 dieną (trečiadienį) dalis parapijiečių dalyvavo Mindaugo karūnavimo šventės programoje Upytėje: 18 val. šv. Mišiose už Lietuvos valstybę ir jos žmones, iškilmingoje eisenoje į Upytės piliakalnį. Taip pat stebėjo valstybės istorijos tėkmę ant piliakalnio gausiai pilant visai ne vasariškam lietui, vėliau sugiedoję Tautišką giesmę papėdėje po skėčiais, įsisupę į skolintas striukes ir skaras klausėsi šventinio „Biplan“ koncerto.

Liepos 10 d. (sekmadienį) vaikai, šiemet pirmą kartą priėmę Atgailos ir Pirmosios Šv. Komunijos sakramentus, su tėveliais ir globėjais susitiko vasaros vidurio šventėje „Sekmadienį švęsk“. Joje buvo proga išbandyti jėgas proto mūšyje, dalyvauti estafetėse, kitaip smagiai leisti laiką. Abejingų nepaliko ir dešrelių kepimo procedūra.

Tą pačią dieną vakare abiturientai po šv. Mišių bazilikoje gavo ilgai lauktus brandos atestatus ir vaišinosi parapijos namų salėje prieš išvykdami į pomokyklinę kelionę po Skandinavijos šalis.

Liepos 13 dieną (trečiadienį) įvyko parapijos pas­toracinės tarybos ir personalo posėdis, kuriame visas dėmesys buvo sutelktas į Žolinės atlaidų organizavimo bei naujojo vyskupo sutikimo klausimus.

Liepos 14 dieną (ketvirtadienį) parapijiečiai vyko lankyti Gailestingumo metų šventoves Marijampolėje ir Vilkaviškyje, dalyvavo pal. arkivysk. Jurgio Matulaičio MIC paskelbimo palaimintuoju minėjime ir atlaiduose Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje.

Liepos 15 dieną (penktadienį) jau pas mus šventėme kas­mėnesinius Švč. M. Marijos atlaidus kartu su mylimu vys­kupu Jonu, parapijiečiais ir ištikimais svečiais piligrimais.

Liepos 16 dieną (šeštadienį) po iškilmingo ingreso Panevėžio katedroje naujuoju Panevėžio vyskupu ordinaru tapo jauniausias Lietuvos vyskupas pranciškonas Linas Vodo­pjanovas OFM.

Liepos 17 dieną (sekmadienį) (nes atlaidų nebūna per daug) Rodų koplyčioje šventėme Škaplierinės atlaidus. Susitikome 14 val. šv. Mišioms, o geras oras (šį mėnesį gan keista) padovanojo progą su dainomis ir vaišėmis jaukiai pasibūti koplyčios pašonėje. Prieš tai 12 val. Mišiose bazilikoje į Pasaulio jaunimo dienas Varšuvoje ir Krokuvoje vykstančiai grupei buvo iškilmingai įteikti džemperiai ir piligrimo kryžiai, suteiktas specialus palaiminimas.

Po tokio šilto išlydėjimo liepos 20 dienos (trečiadie­nio) ryte į PJD tykiai išvyko 12 jaunuolių su vadovais iš Krekenavos, Upytės ir Vadaktėlių parapijų, kupini dėkingumo, atvirumo, smalsumo, džiaugsmo, nerimo, nešdamiesi jūsų ir savąsias maldos intencijas į šią gražią piligrimystę. Galime patvirtinti, kad gyvi ir sveiki visi grįžo rugpjūčio 1 dieną.

Liepos 23 dieną (šeštadienį) 12 val. šv. Mišiose meldėmės už prieš 7 mėn. į amžinybę iškeliavusį kan. Petrą Budriūną.

Liepos 24 dieną (sekmadienį) viešai paskelbta Marijos legiono iniciatyva tvarkyti kunigų kapus, pakviesti prisidėti ir parapijiečiai.

Jau kuris laikas bazilikoje įrenginėjama priešgaisrinė sistema, vyksta žaibosaugos sistemos įrengimo darbai. Į priekį juda ir pasiruošimas Žolinei. Viliamės, kad ne tik išorės dalykai, bet ir širdys, pamažu tobulėja ir gražėja.

Kęstučio Lapiniausko nuotraukos

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas