Lapkričio mėnuo Krekenavos parapijoje

2022-12-01 | Krekenavos parapija
Lapkritis 5

Šiltą spalį gana greit pakeitė niūrios ir pilkos lapkričio dienos. Tačiau šviesos vis dar užteko širdyse, tad Visų Šventųjų ir Vėlinių iškilmių metu susitelkėme bendrai maldai už Amžinybėn išėjusius. Lapkričio 1-ąją net keturis kartus kvietėme tikinčiuosius susitikti vis skirtingose parapijose, tądien klebonas šv. Mišias aukojo Upytėje, Krekenavoje ir Vadaktėliuose bei Krekenavos kapinėse meldėsi už čia palaidotus tikinčiuosius. Lapkričio 1-ąją Krekenavos parapijoje taip pat buvo pašventinti kalėdaičiai. Juos visą gruodį galite įsigyti raštinėje darbo valandomis arba prie šv. Mišių užrašymo stalelio pamaldų metu!

Lapkritis 1 Lapkritis 2

Lapkričio 2-ąją, Vėlinių dieną, Eucharistijoje susitikome Upytėje ir Krekenavoje, taip pat mirusius pagerbėme ir juos maldose prisiminėme Švenčiuliškių kapinėse.

Lapkritis 3 Lapkritis 4

Lapkričio 6 d., kaimyninėje Upytės parapijoje, šventėme titulinius ir vienintelius Lietuvoje Šv. Karolio Boromiejaus atlaidus. Eucharistijai vadovavo vaduojantis kunigas Eugenijus Styra, giedojo Panevėžio miesto choras "Tolmėja" (vad. V. Nevulienė), kuris tęsė maratoną bei šv. Mišių metu virpino ir Krekenavos bazilikos skliautus. 

Lapkritis 6 Lapkritis 8

Lapkritis 9

Lapkričio 11 d. į amžinuosius Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo iš Krekenavos apylinkių kilęs garsus vitražo meistras Vytautas Švarlys. Dar 2021 m. Vytautas naujojo altoriaus konsekracijos metu sulaukė ypatingos Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo padėkos, o 2022 m., prieš didžiuosius Žolinės atlaidus, kartu su Vytautu pavyko įgyvendinti ir Prisikėlimo koplyčios vitražo įkurtuves.

Lapkritis 21

Lapkritis įpusėjo tradiciniais kasmėnesiniais Švč. Mergelės Marijos, Malonių Versmės, atlaidais, kurių metu sulaukėme Panevėžio vyskupo emerito Jono Kaunecko, maldininkų iš Panevėžio Šv. Juozapo globos namų bei Marijos legiono narių. Dėkojame visiems už bendrą maldą!

Lapkritis 10

Lapkričio 15 d. Krekenavos bazilikos choras dalyvavo Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaiduose, kur giedojo 19 val. šv. Mišiose Šv. Teresės bažnyčioje. Džiaugiamės ir didžiuojamės, o kaip klebonas pastebėjo, jog plojimai šv. Mišių pabaigoje rodo, jog ne mes vieni.

Lapkritis 12

Lapkritis 11

Tą pačią lapkričio 15 d. išėjo Marijos radijo laidos „Ką daryti“ epizodas, kuriame apie šviesios atminties Amerikos lietuvį kunigą dr. Jurgį Šarauską, pasakoja jį pažinojusieji, tarp kurių ir klebonas dr. Gediminas Jankūnas. Kviečiame pasiklausyti! http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/236344-2022-11-15-20-00-ka-daryti

Lapkričio 20 d. šventėme Kristaus Karaliaus iškilmę, žyminčią Bažnytinių liturginių metų pabaigą. Antrą kartą savaitėje meldėmės kartu su vyskupu emeritu Jonu Kaunecku. Pamaldų metu buvo pašventintas naujas Šv. Cecilijos – bažnytinės muzikos, vargonininkų globėjos paveikslas, o lapkričio 22-ąją, šventosios minėjimo dieną, sveikinome vargonininką Mantą ir visus Krekenavos ir Upytės parapijų choristus bei dėkojome, kad savo giesme padeda kelti dvasią į Viešpatį.

Lapkritis 14 
Lapkritis 15 Lapkritis 16

Jau kitą dieną, lapkričio 23 d., tesėmė sveikinimų grandinę bei gimimo dienos proga šv. Mišių metu meldėmės už kleboną Gediminą. Po jų parapijos namuose mūsų laukė trumpos (pakankamai trumpos) Šv. Rašto studijos, jaunimo paruošta viktorina bei skanus gimtadienio tortas. Ypatingai gausūs sveikinimai šiais metais sklido ir socialiniuose tinkluose, džiaugiamės, kad ne mes vieni įžvelgiame klebono meilę Dievo Žodžiui ir darbui Kristaus vynuogyne. Dalinamės klebono padėka.

„Noriu nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie savo aplankymu, laišku, malda, įrašu FB parapijos paskyroje, SMS ar messengerio žinute, sveikinimais, linkėjimais, dovanomis, mintimis, žvilgsniu, giesme, skambučiu, video filmuku, nuotrauku koliažu, tortu, vaišėmis pasveikinote mane su 44-uoju gimtadieniu. Toks dėmesys, pagarba ir meilė įpareigoja stengtis būti geresniam, dėmesingesniam ir labiau mylinčiam. Tegul Viešpats, Malonių Versmė, visi šventieji ir angelai - lydi ir globoja, visus ir kiekvieną.“ 

Lapkritis 23

Lapkričio 24 d. kartu su Lietuvos šeimos centru kvietėme iš arčiau susipažinti su Šventųjų Martenų šeima. Jei netyčia praleidote šią išskirtinę galimybę, įrašą vis dar galite rasti https://www.facebook.com/LietuvosSeimosCentras

Dieną prieš advento pradžią, iš mūsų ištikimų pynėjų: Irmos, Danguolės ir Vidos dirbtuvių, netilpęs į automobilį, rankomis per Krekenavą atkeliavo advento vainikas, kuris atrado savo 5 savaičių namus virš presbiterijos. Bazilikoje įsivyravo violetinė spalva, o prie Švč. Mergelės Marijos, jos garbei, įsižiebė rarotų žvakė.

Lapkritis 22

Paskutinį rudens sekmadienį pradėję naujus – A liturginius metus bei įžengę į laukimo kelionę – adventą kvietėme pradėti ją kartu su Šv. Rašto studijų įrašais ir Evangelijų komentarais.

Kartu su adventu Krekenavoje sulaukėme ir gausaus snygio, dėl ko, spėjame, bazilikoje sušlubavo transliavimo sistema. Visgi su nuotoliniais tikinčiaisiais meldėmės telefono ir Facebook‘o transliacijos pagalba. Tikimės, jog greitu metu pavyks išspręsti kilusius nesklandumus, taip pat primename, jog net neįvykus transliacijai, homilijos įrašus visada rasite internetinėje svetainėje!

Lapkričio pabaigoje į baziliką atkeliavo ir naujieji menininkės Birutės Verbickaitės pagaminti Betliejaus gyventojai: Kūdikėlio Jėzaus, Švč. Mergelės Marijos, Šv. Juozapo ir Trijų Karalių skulptūros. Džiaugiamės po tiek metų turėsiantys naująjį Betliejų, kuris dėl savo unikalumo bei medžiagų atsparumo parapijiečius ir svečius džiugins ne vienerius metus! Kviečiame pagal galimybes prisidėti prie istorijos bei savo auka paremti Betliejaus įrengimą, aukojant bendrai, Kūdikėliui Jėzui, arba įsivaikinant pasirinktą skulptūrą bei tampant mecentais. Daugiau informacijos paspaudus nuorodą apačioje.

Lapkritis 18

Kaip įprastai dalinamės lapkričio mėnesio rinkliavomis Krekenavos parapijoje. 

LAPKRITIS

 

Lapkričio 1 d., Visi Šventieji 387,20 eur
Lapkričio 6 d., XXXII eilinis sekmadienis 266,00 eur 
Lapkričio 12 d., šeštadienis 174,22 eur 
Lapkričio 13 d., XXXIII eilinis sekmadienis 374,75 eur 
Lapkričio 15 d., kasmėnesiniai atlaidai  179,00 eur 
Lapkričio 20 d., Kristus, Visatos Valdovas 210,50 eur
Lapkričio 26 d., šeštadienis 153,63 eur
Lapkričio 27 d., I advento sekmadienis 320,20 eur
Viso: 2155,50 eur
< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas