Lapkričio mėnuo Krekenavos parapijoje

2018-12-11 | Sonata Česevičienė

Visų Šventųjų iškilme lapkričio 1 dieną bazilikoje pradėjome paskutinį liturginių metų mėnesį. Kitaip nei kalendoriniai, liturginiai metai baigiasi prieš adventą, tad lapkritis užbaigia ciklą. Šviesiose dienos šv. Mišiose  klebonas kun. Gediminas Jankūnas kalbėjo apie šventumo siekiamybę kiekvieno mūsų gyvenime. Vakare rinkomės į Vėlinių šv. Mišias, kuriose meldėmės už mirusiuosius, bazilikos viduje ėjome gedulinę procesiją. Parapijos vaikai ir jaunimas kartu su klebonu po šv. Mišių dar aplankė kapines, o žvakelių jūra grožėjosi nuo Krekenavos regioninio parko bokšto.

Lapkritis2018

Lapkritis2018

Lapkritis2018

Pirmąjį lapkričio sekmadienį titulinius atlaidus šventė Upytės Karolio Boromiejaus bažnyčios parapijiečiai, o Krekenavoje po Sumos į kleboniją rinkosi parapijos ekonominė ir pastoracinė tarybos. Susirinkimo metu buvo pristatyti altarijoje tebevykstantys darbai, finansinė ataskaita, pasidžiaugta aukojančiaisiais ir nutarta surengti klebonijoje esančių senų baldų aukcioną. Visą lapkričio mėnesį žmonės galėjo savaitgaliais apžiūrėti baldus ir registruotis aukcionui.

Lapkričio 7 dienos Šventojo Rašto studijose turėjome viešnią – humanitarinių mokslų daktarę, vertėją ir gidę Jūratę Micevičiūtę. Parapijiečius ji lydės pavasarį piligriminėje kelionėje Ispanijoje, o pas mus atvyko pristatyti kelionės ir savo knygos „17 šv. Teresės Avilietės miestų“. Knyga taip pat buvo plačiau pristatyta sekančią dieną Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje, kur apsilankė ir grupelė parapijiečių kartu su klebonu kun. Gediminu.

Lapkritis2018

Lapkritis2018

Lapkritis2018

Lapkričio 14 dienos rytą tradicinių personalo pusryčių pirmą kartą rinkomės altarijoje, kur jaukiai ir šiltai įsikūrė klebonas. Tarsi į savotiškas įkurtuves atnešėme aliejaus ir miltų, atliepdami sekmadienį girdėtą klebono homiliją apie moterį, kuriai už dosnumą buvo pažadėta, jog niekada nesibaigs aliejus ąsotyje ir miltai puodynėje. Vis nesiliauja padėkos žodžiai parapijiečiams iš klebono lūpų už patirtą dosnumą persikeliant į naujas patalpas. Tai, kuo pasidalinome kiekvienas, prisidėjęs prie šio persikėlimo, buvo ne tik lėšos, bet ir rūpestis, atjauta, šiluma ir meilė artimui savo.

Tradiciniuose Švč. M. Marijos atlaiduose šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Tos pačios lapkričio 15 dienos vakarą Panevėžyje vyko renginių ciklo „Popiežiaus žinia Panevėžiui“ susitikimas, kuriame pranešimą skaitė ir vizito įspūdžiais dalinosi mūsų klebonas. Daug žmonių sugužėjo Panevėžio vyskupijos Sielovados centre į susitikimą, kuriame klausėsi emocingo liudijimo ir pranešimo, klebono skaityto Aušros Vartuose Vilniuje, kurį tiesioginėje transliacijoje užgožė komentarai studijoje. Tai buvo dar viena puiki proga išgyventi popiežiaus Pranciškaus vizito akimirkas. Nemaža krekenaviškių kompanija po susitikimo išvyką pagardino krosnyje keptomis itališkomis picomis ir bendryste neformalioje aplinkoje.

Lapkritis2018

Lapkritis tradiciškai būna ramiausias metų mėnuo, jame ženkliai mažiau renginių ir įvykių parapijoje. Toks jis buvo ir šiemet: kas antrą savaitę klebonas aukojo šv. Mišias Krekenavos slaugos ligoninėje ir globos namuose, penktadieniais į susitikimus rinkosi parapijos vaikai ir jaunimas, kartą į mėnesį katechezei atvyko Žibartonių vaikai, besiruošiantys Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams, vyko Šventojo Rašto studijos. Tradicija tapo dalyvavimas renginiuose, kuriuose pranešimus skaito klebonas kun. Gediminas, apie juos skelbiame savo socialinėje paskyroje ir parapijos skelbimuose. Kviečiame visus norinčius nebijoti į tokius renginius atvykti, juose garantuotai sutiksite savų ir pasidžiaugsite bendryste ne tik savame kieme.

Vis tik lapkritis ramiai nesibaigė! Lapkričio 25 dieną minia žmonių susirinko bazilikon į šv. Mišias, kuriose šventėme Kristaus, Visatos Karaliaus, iškilmę. Vis tik didžioji dauguma jų tądien susirinko pasveikinti mūsų parapijos kleboną, kuris šventė savo asmeninį keturiasdešimtąjį jubiliejų. Parapijos namai lūžo nuo svečių skaičiaus, visi norėjo asmeniškai pasveikinti Jubiliatą, kuris kiekvienam sveikinusiajam taip pat skyrė daug gražių padėkos žodžių. Sveikino ir didelis, ir mažas, atrodė, sveikinimai niekada nesibaigs, bet kaip gera žinoti, kad tiek daug žmonių vertina, gerbia ir myli mūsų kleboną. Visi atvykusieji buvo pakviesti pasivaišinti didžiuliu keptu kalakutu ir gimtadienio tortu, o klebonas, dovanų gavęs naują armoniką nuo ansambliečių, dovanojo savo gimtadienio svečiams smagių dainų pynę. Parapijos vaikai ir jaunimas, dovanoję klebonui video filmuką su parapijiečių sveikinimais, salę papuošė tinklu ir žuvelėmis, pagrindine vakaro mintimi pasirinkę citatą iš Šventojo Rašto „Jėzus tarė: Eikite paskui mane. Aš padarysiu jus žmonių žvejais“ (Mt 4, 19). Daug, oi daug žuvelių klebonas kun. Gediminas prigaudė į parapijos tinklus Jėzui!

Lapkritis2018

 Lapkritis2018

Lapkritis2018

Lapkritis2018

Lapkritis2018

Lapkritis2018

Lapkritis2018

Lapkritis2018

Lapkritis2018

Lapkritis2018

Lapkritis2018

Sveikinimai klebonui plaukė dar visą savaitę, o ir paskutinė lapkričio diena taip pat buvo skirta gimtadieniams švęsti. Tradiciškai rudens gimtadienius šventė parapijos vaikai ir jaunimas, šventei pasirinkę itališką atspalvį, tad picų netrūko, netrūko ir dainų bei geros nuotaikos.

Niūrus lapkritis nebuvo niūrus mūsų parapijoje, tik gal kiek ramesnis. Nurimti kvietė ir ilgesni tamsūs vakarai, ir pilkas dangus, ir Vėlinių rimtis. Bet juk nurimti, tai nereiškia apmirti. Nurimti – tai sustoti ir suklusti, išgirsti artimą, aplankyti kaimyną ar skirti laiko apmąstymams. Nurimti – tai įsiklausyti į Jėzaus žodžius, kviečiančius eiti kartu su Juo ir žvejoti žmones.

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas