Kristaus Prisikėlimo Velykų pamaldų tvarka

2023-03-20 | Krekenavos parapija
IMG 8978

Dalinamės Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo Velykų pamaldų tvarka. Kaip įprastai didijį tridienį sutiksime skirtingose parapijose: Krekenavoje, Upytėje ir Vadaktėliuose.

Balandžio 2 d., sekmadienis
KRISTAUS KANČIOS  (VERBŲ) SEKMADIENIS - šv. Mišios:

Upytėje - 10 val.
Krkenavoje - 12 val.

Balandžio 5 d., trečiadienis
Šv. Mišios 18 val., po jų Šv. RAŠTO STUDIJOS KREKENAVOS PARAPIJOS NAMUOSE.

Balandžio 6 d., ketvirtadienis
PASKUTINĖS VAKARIENĖS ŠV. MIŠIOS UPYTĖS BAŽNYČIOJE - 18 val.

Balandžio 7 d., penktadienis
KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS VADAKTĖLIŲ BAŽNYČIOJE - 18 val.

Balandžio 8 d., šeštadienis 
VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMO IŠKILMĖS VIGILIJA KREKENAVOS BAZILIKOJE - 20 val.

Balandžio 9 d., sekmadienis
VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (Velykos) - šv. Mišios:

Krekenavoje - 8 val.
Upytėje - 10 val.

 Nuotrauka viešinimui galite atsisiųsti ČIA!

Kristaus Prisikelimo Velyku 3
< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas