Kovo mėnuo Krekenavos parapijoje

2024-04-01 | Krekenavos parapija
Kovas23

IV gavėnios - Laetare sekmadienį kartu sutikome Krekenavos bazilikoje bei kvietėme sudalyvauti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo šventėje Panevėžio rajone. 11:30 val. prisiminėme Kristaus Kančios kelią, 12 val. dalyvavome Eucharistijoje, o po šv. Mišių įvyko Lietuviškos muzikos ir poezijos šimto metų kelionė "Išdainuota Išmylėta".

Kovas1

Kovas2

Kovo 10 d. 15 val. šv. Mišias Vadaktėlių bažnyčioje aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.

Kovas9

Gali pasirodyti keista, kad pačiu sakraliausiu Gavėnios laiku uždengėme bažnyčiose viską, kas gražu, o kartu ir kryžius. Ar neturėtume kaip tik prieš akis turėti skaudžią Kalvarijos sceną, klausydamiesi Kristaus Kančios pasakojimo? Bažnyčia rekomenduoja uždengti statulas ir paveikslus norėdama labiau sužadinti mūsų jautrumą ir kartu auginti iki Velykų ryto.

Kovas3

Kovo 17 d., V gavėnios sekmadienį Krekenavos bazilikoje kaip įprastai prieš šv. Mišias visi kartu ėjome ir apmąstėme Kristaus Kančios - Kryžiaus kelią. Po šv. Mišių parapijos namuose įvyko nuoširdus susitikimas su Saulute Genovaite Markauskaite, naujosios knygos “Pabirę žiedai” pristatymas bei autorės 30-ies kūrybinių metų sukaktis.

Kovas4

Saulutė Genovaitė Markauskaitė yra knygos „Krekenava laiko tėkmėje“ autorė. Vienuoliktoji knyga – „Pabirę žiedai“, tai Saulutės publikuotos kūrybos įvairiuose leidiniuose RINKTINĖ. Joje per tris dešimtmečius dėmesingai ir labai pagarbiai prisimintostautos kultūrai, kalbai, istorijai reikšmingos Asmenybės. Su jomis atvira siela ir širdim Saulutė keliauja per visus knygos puslapius – straipsniais, eilėraščiais, savo ir kitų autorių kūrybos įžvalgomis, renginiais, laiškais ir t. t. 

Kovas28

Žmonėms švenčiant, džiūgaujant ir mojuojant palmių šakelėmis į Jėruzalę įžengia Jėzus - Jų naujasis Karalius. Šį įvykį bažnyčioje minime Kristaus Kančios - Verbų (palmių) sekmadienio metu. Šiais metais tai kovo 24-oji. Kartu su šiuo įžengimu pradedame Didijį Velykų slėpinį, mūsų tikėjimo Šventąją savaitę. Netrukus Kristaus sostu tapo kryžius, o karūna nupinta iš dygių erškėčių.

Kovas13

Kovas14

Kvietėme kartu keliauti į mūsų Viešpaties kančią, mirtį ir mums viltį teikiantį Prisikėlimą. Kaip įprastai Šventąją savaitę pamaldose susitikome skirtingose parapijose: Krekenavoje, Upytėje bei Vadaktėliuose.

Kovo 28 d., Didžiojo Ketvirtadienio - Paskutinės vakarienės šv. Mišios Upytės Bažnyčioje. Homilijos metu girdėjome tris mintis, kviečiančias kartu išgyventi Kristaus tarnavimą ir pasiaukojimą bei atidžiau pažvelgti į save.

  • Visatos kūrėjas šiandien nusižemina kaip žemiausias vergas ir plauna mokiniams kojas. Ne jau mes manome, kad galime išvengti tarnavimo kitiems?
  • Kad galėtume tarnauti kitiems, Jie mūsų akyse turi tapti svarbesniais.
  • Su dėkingumu priimkime kito patarnavimą, nes tokiu būdu jis arba ji seka Viešpačiu.

Kovas15 Kovas16

Kovas17

Kovo 29 d. 18 val. Kristaus Kančios pamaldos Vadaktėlių bažnyčioje. Pajusti skausmą, bejėgystę ir artimojo netektį. Bei prisiminti ir nusileisti į savo gyvenimo 12-ąją stotį, kada labiausiai kentėjom ir pagalvoti, ar ten šalia nebuvo Kristaus? Viešpats palaidotas kape ir iki šeštadienio vakaro saulės laidos mūsų žmogumi tapęs Dievas buvo miręs. Kvietėme kartu budėti prie kapo Krekenavos bazilikos Prisikėlimo koplyčioje!

Kovas19

Kovo 30 d. 20 val. Velyknakčio Vigilija vyko Krekenavos bazilikoje. Kvietėme nepamiršti atsinešti žvakių Krikšto pažadų atnaujinimui, taip pat margutį ar kitą skanumyną, kad būtų galima pašventinti parapijiečių Prisikėlimo Velykų stalą!

Kovas12 Kovas21 Kovas20 Kovas22

Kristus Prisikėlė! Kristus Tikrai Prisikėlė! Sveikinome su mūsų džiaugsmo priežastimi – Kristaus Prisikėlimu ir linkėjome gražaus šventimo ir buvimo kartu, liudijant Prisikėlusįjį Dievą ir dalijantis tikėjimu, viltimi ir meile!

Kovas26 Kovas24 Kovas27

Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM velykinis sveikinimas tikintiesiems. https://krekenavosbazilika.lt/.../panevezio-vyskupo...

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas