Kovo mėnuo Krekenavos parapijoje

2021-04-27 | Sonata Česevičienė
kovas vasaris 3

Jėzus vėl palietė rankomis jo akis, ir jis visiškai praregėjo - tapo sveikas ir viską ryškiai matė.“ (Mk 8, 25) Jog mus šiandien paliestų Jėzus reikia atrodo tiek daug ir tiek mažai. Tiek daug, kad pasiryžtum pas Jį ateiti, ir tiek mažai, kad Jis tau atėjus tave išgydytų. Klebonas Gediminas dažnai taiko „skalbyklos“ vaizdinį, kuomet kalba apie bažnyčių klausyklas kaip vietas, kuriose galime „išskalbti“ savo sąžinės ir sielos drabužį. Tokią progą turėjome kovo 13 dieną, šeštadienį, parapijos namuose vykstant Susitaikymo pamaldoms, kurių metu išpažinčių klausė svečias kunigas, Ramygalos parapijos klebonas Alfredas Puško. Kaimyniškai „skalbėjo‘ pareigas gretimoje Ramygalos parapijoje vakare atliko ir mūsų klebonas Gediminas. Gražus kaimyninių parapijų klebonų bendradarbiavimas sielovadoje leido įnoringesniam parapijiečiui pasirinkti „skalbimo mašiną“ ir tinkamai pasirengti Prisikėlimo stebuklui.

Kovo  15 dieną po tradicinių Krekenavos Švč. Mergelės Marijos kasmėnesinių atlaidų Šv. Mišių, iš mirties taško pajudėjusius bazilikos remonto darbus apžiūrėjo vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ir Panevėžio-Krekenavos dekanas Pavelas Andžejevski. Būta jau ir kuo pasidžiaugti, ir ką parodyti, kas džiugino. Tačiau dar matėme ir daug savo eilės laukiančių smulkesnių ir didesnių darbų, kurie neramino. Kiekvieną savaitę klebono iniciatyva vykstantys rangovo ir užsakovo susirinkimai leido labiau kontroliuoti situaciją, bet susikalbėjimas juose atsirasti pradėjo tik po kurio laiko...   

kovas vasaris 4

Kovo 17 dieną, Šv. Rašto studijų  šv. Mišiose minėjome Šv. Patriką, kalbėdami maldą, kurią 2018 metais į lietuvių kalbą išvertė klebonas Gediminas Jankūnas, viešėdamas Airijoje, vykstant Pasauliniam Šeimų kongresui.

Kovo 19 dieną prasidėjo Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva visuotinėje Bažnyčioje paskelbti šeimai skirti metai – „ŠEIMA – AMORIS LAETITIA“. Prieš penkerius metus, per Šv. Juozapo iškilmę, popiežius paskelbė apaštališkąjį paraginimą Amoris laetitia (Meilės džiaugsmas). Minėtame dokumente sakoma, kad šeimos džiaugsmas yra ir Bažnyčios džiaugsmas, tad kvietimas švęsti šeimos metus, kartu yra priminimas ir raginimas, kad šeima vėl atsirastų įsipareigojimo ir rūpesčio centre pastoracinėje ir bažnytinėje tikrovėje. Šeimos metai baigsis 2022 m. birželio 26 dieną X Pasauliniu šeimų susitikimu Romoje kartu su Šventuoju Tėvu.

Panevėžio vyskupija kovo 21 dieną Šeimos metus pradėjo šv. Mišiomis, kurių  įžangoje vyskupas Linas Vodopjanovas OFM pristatė ypatingus svečius - šventųjų sutuoktinių Liudviko ir Zelijos Martenų relikvijas. Kaip skelbia Panevėžio vyskupijos informacija:

Simboliška ir prasminga, kad į mūsų vyskupiją būtent šiais, šeimos metais, atkeliavo sutuoktinių, 2008 metais paskelbtų šventaisiais, relikvijos. Tiesa, Kristaus Karaliaus Katedroje relikvijos, išties, svečiuojasi – liepos mėnesio pabaigoje jos bus įdėtos į Krekenavos bazilikos centrinį altorių. Čia šeimos, sutuoktiniai ar planuojantys kurti šeimą galės melsti užtarimo į šventuosius Liudviką ir Zeliją.Homilijos metu vyskupas supažindino su šių sutuoktinių biografija, jų krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu kasdieniuose paprasto šeimos gyvenimo momentuose: džiaugsmuose ir liūdesyje, palaiminimuose ir kentėjimuose. Ganytojas kvietė žvelgti į šventus pavyzdžius, kaip Dievo ženklus mums, kurie nėra vien tik saldūs prisiminimai, bet realus gyvenimas. Vyskupas priminė, kad šventumas šeimoje gali prasidėti nuo mažų dalykų: valgymo kartu, bendros maldos, vaikų ir anūkų palaiminimo. Šie maži ir kartais labai paprasti dalykai kelia širdį link Dievo.

Su ypatingu nekantrumu laukiame šių relikvijų Krekenavos bazilikoje, norėdami kuo daugiau sužinoti apie šią ypatingą šeimą. Laukiame ir tikime, kad pavedę savo šeimas šventųjų Liudviko ir Zelijos Martinų bei jų dukters Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės užtarimui, sulauksime įvairių malonių!

Kovo 24 dieną šventėme Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai iškilmę Šv. Rašto studijų šv. Mišiose.

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas