Kovo mėnuo Krekenavos parapijoje

2020-04-02 | Sonata Česevičienė
IMG 7658
Viešpatie, laimink pasauli, suteik sveikatos kūnams ir paguodą širdims. Tu mus prašai nebijoti, tačiau mūsų tikėjimas silpnas ir mes išsigandę. Nepalik mūsų, Viešpatie, vienų audroje. Vėl sakyk mums - "Jūs nebijokite!" O mes, kartu su Petru, pavesime Tau visus savo rūpesčius, nes Tu mumis rūpiniesi.  Amen.
Popiežiaus Pranciškaus malda 2020-03-27 Urbi et Orbi 

Su nerimu įžengėme į pirmąjį pavasario ir gavėnios sekmadienį. Šv. Mišias klebonas Gediminas Jankūnas tądien aukojo visose trijose parapijose, pirmą kartą šiais kalendoriniais metais aplankydamas ir Vadaktėlius. Gaila tik, kad Vadaktėliuose laukusiųjų buvo labai maža saujelė... 

Kovo 4-ąją, trečiadienį, šv. Mišiose minėjome Lietuvos globėją šv. Kazimierą, kurio globos meldėme susirinkę į laikinuosius parapijos namus. Dar turėjome minčių savaitgalį tradiciškai aplankyti Vilniaus Kaziuko mugę, tačiau vis nedrąsiau dąrėsi dėl besikeičiančios situacijos šalyje. Baugu buvo ir dėl artėjančių kasmėnesinių Švč. Mergelės Marijos atlaidų parapijoje, ar vis dar galėsime juos švęsti. Atlaidai, kurių metu šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, vis tik įvyko, bet tai buvo paskutinės viešos pamaldos mūsų parapijoje.

Šalyje dėl koronaviruso (COVID-19) paskelbus karantiną, parapijoje teko permąstyti tolimesnę veiklą ir būdus Evangelijos žiniai perduoti. Kovo 22 dieną, IV gavėnios sekmadienį,  parapijos Facebook paskyroje turėjome pirmąsias tiesiogiai transliuojamas šv. Mišias. Nors ir neįprastas dar mums toks būdas, bet visi gavome pastiprinimą klebono žodyje ir galėjome priimti bent jau dvasinę Komuniją.  Virtualiai dalyvaudami Eucharistijos šventime vis tiek jautėme vienas kito buvimą, nors ir ne fizinį, bet dvasinį. Į virtualią Facebook erdvę persikėlė ir trečiadienio Šventojo Rašto studijos kartu su šv. Mišiomis. Galbūt šis metas, kuomet visi patiriame nerimą dėl savo ir savo artimųjų sveikatos, taps proga vis daugiau žmonių atsigręžti į Gyvąjį Dievą ir Jo žodį... 

Šis metas, ši gavėnia, tikrai ypatinga... Sekame žinias, skaitome Lietuvos Vyskupų konferencijos pranešimus, jungiamės į bendrą maldą kartu su popiežiumi Pranciškumi. Ačiū visiems, kurie savo maldomis, užsakomomis intencijomis ir internetinio banko aukomis prisidedate prie kitaip šiuo metu negalinčios vykti sekmadienio rinkliavos ir taip padedate ir toliau mūsų parapijai gyvuoti šiuo visiems mums nelengvu laiku. Tikiu, jog po Gavėnios kaip ir kasmet išauš Velykų rytas ir visi kartu tik šįkart ne bazilikoje, ne parapijos namuose, bet savo namuose džiugiai sušuksime "Kristus prisikėlė! Kristus TIKRAI prisikėlė!".

O stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, Malonių Versme, tau pavedame save, savo šeimas, savo parapijas, savo valstybę ir visą pasaulį. Savo kantrybe ir tikėjimo nuolankumu padėki mums priimti Šv. Dvasią, kuri leistų kartu su Jėzumi panirti ir ištverti bet kokią šio praeinančio gyvenimo tamsą ir mirtį, kad pasiektume Prisikėlimo ir amžino gyvenimo rytą.
Kartu maldoje su jumis, Jūsų klebonas
Kun. Gediminas Jankūnas
< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas