Kovo mėnuo Krekenavos parapijoje

2019-04-12 | Sonata Česevičienė

Kovo mėnesio pirmasis savaitgalis buvo skirtas Lietuvos globėjui Šv. Kazimierui. Kovo 2 dieną, šeštadienį, parapijos jaunimas nuo pat ryto dalyvavo jau tradicinėje Panevėžio vyskupijos organizuojamoje Atsinaujinimo dienoje Utenoje „Nebijok šventumo“. Po pietų ten jau skubėjo parapijos personalas ir kiti parapijiečiai. Lietuvos ir Panevėžio vyskupijos globėją nusprendėme pagerbti ir sekmadienį, keliais automobiliais nuvykę į šalies sostinę, kur šurmuliavo Kaziuko mugė. Spėjome pasimėgauti mugės malonumais- kas įsigijo verbų, kas riestainių, o kas tik šiaip pasimėgavo galimybe pasmalsauti, kokiais dirbiniais pirkėjus viliojo šiais metais Lietuvos tautodailininkai. Po mugės susirinkome Vilniaus arkikatedroje į 18 val. šv. Mišias, kurias aukojo Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis. Šv. Mišias kartu konsekravo mūsų parapijos klebonas Gediminas Jankūnas kartu su svečiu kunigu  iš Baltarusijos. Pasimeldę už tądien savo tarnystės pasiryžimus atnaujinusius ministrantus, suklupome Šv. Kazimiero litanijai arkikatedros koplyčioje. Dieną baigėme bendra vėlyva vakariene marokietiškų patiekalų restorane Užupyje. Šiemet tikrai šauniai pagerbėme savo valstybės ir vyskupijos šventąjį globėją!

 IMG 0314 1

Kovo 5 dieną Krekenavos miestelyje visur buvo pilna keistai atrodančių mažųjų miestelėnų, prašančių blynų ir kakavos. Buvo pastebėta ir keletas gana ūgtelėjusių piliečių, gerai užsimaskavusių ir garsiai armoniką virkdančių. Namuose, kuriuos aplankė šie persirengėliai, skambėjo dainos ir liejosi linksmybės. Kiekvienas stengėsi „užsigavėti“, kad jau kitą dieną, Pelenų trečiadienį, nuolankiai nulenktų galvą beriamiems pelenams priminti iš kur kilome ir kur einame... Tačiau nereikia pamiršti svarbiausios Gavėnios žinios, kuri pasak popiežiaus Pranciškaus, yra nauja pradžia ir kelias į Prisikėlimo Velykas- Kristaus pergalę prieš mirtį.

Kovo 10 dieną, sekmadienį,  parapijos namuose vyko atviras parapijos ekonominės ir pastoracinės tarybų ataskaitinis posėdis už 2018 metus. Jame kiekvienas norintis galėjo susipažinti su parapijos finansine situacija, patirtomis išlaidomis, surinktomis aukomis, išgirsti apie planuojamus nuveikti darbus. Všį „Piligrimų centras“ vadovė Daiva Adamkevičienė pristatė būsimą bazilikos projektą, nueitą kelią iki rangos darbų sutarties pasirašymo ir netrukus prasidėsiančius konkrečius darbus. Šv. Mišiose tądien meldėmės už Tėvynę Lietuvą ir jos žmones, minėdami Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą. Eucharistiją papuošė Naujamiesčio kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis „A Capella“, vadovaujamas Algio Bukausko. Tą pačią dieną šv. Mišios pirmą kartą šiais 2019 Viešpaties metais buvo aukojamos gretimoje Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijoje, kurios žmonės buvo išsiilgę Dievo žodžio ir bendrystės. Po tokio užimto sekmadienio klebonas Gediminas dar turėjo pasiekti Baltarusiją, kur dalyvavo rekolekcijose.

Kovo 15 dieną, į atlaidus bazilikoje piligrimai vyko autobusais ir nešini savo parapijų vėliavomis, kadangi buvo minima Panevėžio vyskupijos Marijos Legiono 20 metų sukaktis. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM sveikino visus atvykusius į ACIES šventę, kurioje svečių būta net iš Telšių vyskupijos! Per tris šimtus maldininkų kartu meldėsi ir dėkojo Mergelei Marijai už malones, adoracijoje kalbėjo rožinio maldą. Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM kartu su gausiu būriu kunigų: kun. Andriejumi Sabaliausku, Kupiškio dekanu kun. Mindaugu Kučinsku, Subačiaus klebonu Vidmantu Bloškiu, Rokiškio rez. kun. Vincentu Stankevičiumi, Anykščių vikaru kun. Mindaugu Šakiniu, Panevėžio Švč. Trejybės rektorato kun. Vitalijumi Kodžiu ir Krekenavos bazilikos rektoriumi kun. Gediminu Jankūnu. Vadoklių klebonas kun. Ričardas Banys patarnavo klausant išpažinčių. Šv. Mišiose giedojo bazilikos choras. Šv. Mišių pabaigoje buvo skaitoma pasiaukojimo Švč. Mergelei Marijai sintezė, atnaujinti Legiono narių pasižadėjimai. Po šv. Mišių visi rinkosi į parapijos namus. Dvidešimtmečio šventę vedė kun. G. Jankūnas, sveikinimo kalbas tarė svečiai. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas už ilgametę tarnystę Marijos Legiono gretose įteikė padėkas Legiono būrelių vadovams. Šventė baigėsi bendra svečių agape, išlaikant gavėnios penktadienio pasninką.

IMG 0368 1

IMG 0366 1

IMG 0364 1

IMG 0369 1

IMG 0370 1

Kovo 16 dieną, šeštadienį, susirinkusių į Krekenavos kultūros centre vykusį teatro mėgėjų festivalį ‚Anoj pusėj Krekenavos“ laukė staigmena. Krekenaviškių spektaklyje „Baltakojė“ išvydome Vadaktėlių parapijos kleboną! Tautiniu kostiumu pasipuošęs, su armonika rankose kartu su folklorinio ansamblio „Raskila“ nariais jis padėjo spektakliui tapti gyvesniu ir įnešė spalvų, o parapijiečiams ir miestelio svečiams buvo sunku tramdyti šypsenas ir džiugesį, išdidžiai kaimynui kumštelint pašonėn, jog girdi čia mūsų klebonėlis armoniką virkdo.  Ne kartą girdėjome kleboną Gediminą grojant ir dainuojant, bet kad šitaip taptų spektaklio dalimi!

Kovo 17 dieną, sekmadienį, sumos šv. Mišių pabaigoje dvidešimt parapijos vyrų iš klebono Gedimino gavo korteles su Rožinio dalimi ir maldomis. Šitaip jie buvo pakviesti sudaryti parapijos vyrų Gyvojo Rožinio grupę. Vieni vyrai buvo šiek tiek sutrikę, kiti nustebę, tretiems turbūt reikėjo progos namuose apgalvoti, kokį įsipareigojimą juos pakvietė prisiimti klebonas. Popiežius Pranciškus mums dažnai sako, jog nebijotume, o pasak klebono, vyrų malda yra ypatingai galinga! Išdrįskime ją pasitelkti savo kasdienybėje ir mūsų gyvenimuose ims rastis vis daugiau Dievo veikimo. Kaip malda veikia mūsų gyvenimus ir kitomis patirtimis parapijos namuose po sumos šv. Mišių pasidalinti susirinko parapijos Gyvojo Rožinio grupelės. Džiugu, kad šiuo metu parapijoje veikia net trys maldos grupelės ir turėtų įsijungti naujai suburta vyrų grupė. Prieš susirinkimą turėjome progos pabendrauti su parapijos namuose visą mėnesį veikusios tapybos darbų parodos autore Rūta Grybiene. Autorė vadovauja Parkinsono liga sergančių organizacijos Panevėžio  skyriui ir parodos pristatyme sulaukė daug svečių, susirinkusių padėkoti už suteiktą paramą ir bendrystę, kuria visi dar kurį laiką pasidžiaugė parapijos svetainėje.

IMG 0380 1

IMG 0379 1

IMG 0386 1

Kovo 23-24 dienomis parapijoje vyko žibartoniečių vaikų, besiruošiančių Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams, savaitgalis.  Svarbiausias savaitgalio tikslas buvo pasiruošti pirmajai išpažinčiai. Vaikai išklausė klebono Gedimino mokymą, turėjo katechetinių užsiėmimų kartu su savo tikybos mokytoja Daiva Adamkevičiene ir parapijos jaunimu, visą savaitgalį talkinusiu ir liudijusiu savo tikėjimą mažiesiems savo draugams.

54435044 2110565865731419 5802128980102348800 n 1

55557211 1867894693321962 8818201430788669440 n 1

54394363 406884406544278 156355870639259648 n 1

53698407 2354153394648088 7862756208849977344 n 1

53520562 1073819279456621 6334733396144553984 n 1

53320112 470138133524828 3557446296593760256 n 1

54525922 2326916260929590 949080604392030208 n 2

Kovo pabaigoje bazilikos teritorijoje atsirado renovacijos „šaukliai“- dveji statybiniai vagonėliai, kurie leido pajusti, kad jau prasideda realūs darbai.  Dar sunku įsivaizduoti šių darbų mąstą, tikėtina teks patirti ir nepatogumų, tačiau reikia tikėti, kad pasibaigus projektui mūsų bazilika sulauks dar daugiau maldininkų, bus patenkinti atvykstančiųjų ir vietinių parapijiečių poreikiai, turėsime saugią, gražią ir pritaikytą  parapijos poreikiams aplinką.

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas