Kovo mėnuo Krekenavos parapijoje

2017-04-12 | Rita Lapiniauskienė
2017kovas 01

Liturginis metas šiemet neleido emocijų fejerverkais sutikti pavasario. Kaip ir gamtos prabudimas – pamažėle, saulei vis ilgiau užtrunkant dangaus skliaute, o žolynams tik po vieną kitą nedrąsiai kaišant savo gležnas viršūnėles – taip ir mes gavėnioje klusniai ir ramiai tipenome žingsnis po žingsnio didžiosios džiaugsmo šventės – šv. Velykų – link.

Kovo 1 d., Pelenų trečiadienį, vakare rinkomės bazilikoje, kur pamaldų metu ant galvų buvo barstomi pelenai prisimenant mūsų žemiškąjį laikinumą. Norintys po šv. Mišių susitiko kastrečiadieninėse Šventojo Rašto studijose.

Kovo 4 d., šeštadienį, vyskupijos tikintieji, ypač jaunimas, rinkosi Panevėžyje, kur vyskupo Lino iniciatyva Sielovados centras kvietė gavėniškai švęsti vyskupijos globėjo šv. Kazimiero šventę. Kvietimas sušilti stiprinantis Šeimos centro išvirta sriuba kartu reiškė kvietimą nepamiršti ir pasirūpinti savo aplinkoje esančiais vargingaisiais. Kūrybingos Jaunimo centro užduotys supažindino dalyvius su jaunikaičio Kazimiero dorybėmis, vakare Juozo Miltinio teatre parodyta inscenizacija „Karvelėli mėlynasai“, šiltai supažindinanti su vyskupijos ir pirmojo jos ganytojo istorija. Mūsų parapijos jaunimas šiame renginyje aktyviai savanoriavo.

Kovo 5 d. minima maldos už lietuvius pasaulyje diena. Ta proga sekmadienio šv. Mišiose ypatingai prisiminėme svetur įsikūrusius mūsų tautiečius.

Kovo 10 d., penktadienį, parapijos namuose įvyko pirmasis pasiruošimo Lietuvos jaunimo dienoms susitikimas. Grupelė jaunuolių susipažino vieni su kitais, Jaunimo dienų istorija, dauguma liko dalyvauti vakaro šv. Mišiose.

Kovo 11 d., antrąjį mėnesio šeštadienį, šv. Mišiose tradiciškai meldėmės sudėtine intencija už mūsų mirusiuosius, taip pat Tėvynę Lietuvą ir jos žmones.

Kovo 11–12 dienomis vaikai, besiruošiantys sakramentams, rinkosi į jau antrą savaitgalį parapijos namuose, kur drauge mokėsi, meldėsi, smagiai tikrino savo žinias, turėjo galbūt pirmą Kryžiaus kelio pamaldų patyrimą.

Kovo 15 d., trečiadienį, su vysk. Jonu Kaunecku šventėme kasmėnesinius Švč. M. Marijos atlaidus.

Kovo 18 d., šeštadienį, iš ryto parapijoje vyko naujų ministrantų apmokymai. Prie esamų 12 patarnautojų prisidėjo dar 5 vaikai, lankantys pasiruošimą sakramentams ir pasiryžę savo buvimu ir talentu turtinti šv. Mišių liturgiją. Tą pačią dieną popiet bazilikoje rinkosi ūkininkai, verslo partneriai ir jų šeimos, dėkodami Dievui ir prašydami palaiminti naujo metų rato darbus bei derlių. Po šv. Mišių visi rinkosi parapijos namuose, kur vyko aukcionas, buvo atnaujintos ir patikrintos žemės dirbimo srities žinios, su muzika ir vaišėmis paminėtos Juozapinės. Per šią šventę surinkta 2 235 Eur aukų, kurios bus skirtos greitai prasidėsiantiems grindų įrengimo parapijos namuose darbams. Taip pat kovo 18–26 dienomis jau tradiciškai veikė gavėnios blusų turgus. Jame šiam tikslui paaukojote dar 480 Eur.

Kovo 24 d., penktadienį, parapijoje lankėsi ypatingas svečias – Lietuvos jaunimo dienų kryžius, nuo 2004 metų apkeliavęs beveik visą Lietuvą ir sutiktas beveik 32 000 žmonių visoje Lietuvoje. Po antrojo pasiruošimo LJD susitikimo vaikai ir jaunimas nešė šį nelengvą kryžių Kryžiaus kelio pamaldose bazilikoje, meldėsi prie jo šv. Mišiose būsimoje bazilikos koplyčioje. Po pamaldų vaikai ir jaunimas su klebonu kun. Gediminu pasidalino gavėnios laiko patirtimis, tyloje ir giesmėje dar liko pabuvoti prie ypatingojo vakaro svečio.

Kovo 25 d., šeštadienį, Viešpaties Apsireiškimo iškilmėje, bazilikoje susitiko vyskupijos Marijos legionieriai švęsti kasmetinės ACIES šventės. Drauge su legiono nariais meldėsi vysk. Jonas Kauneckas, naujasis dvasios tėvas kun. Rimantas Kaunietis, kun. Algirdas Dauknys, klebonas kun. Gediminas. Po šv. Mišių legionieriai tradiciškai atnaujino savo priesaiką, vėliau susitiko jaukiam pasibuvimui parapijos namuose, kur netilo dainos, prisiminimai, padėkos, o bendradarbiaujant parapijos legionui ir jaunimo grupei „Žolynėlis“ šventės dalyviai buvo ir pavalgydinti ir patogiai priimti.

Nuostabu, kaip tai, kas kitiems yra nereikalinga, per blusų turgų parapijoje virsta visai bendruomenei naudingu dalyku (šiemet – parapijos salės grindimis). Dar nuostabiau, kaip Dievas per mus, tokius kartais suklypusius ir labai jau netobulus, gali nuveikti pačius didžiausius savo darbus. Dėl daiktų – reikia žinoti, kur juos padėti ir kaip su jais elgtis, kad būtų naudingi. Dėl mūsų – reikia atrasti, kur ateiti, kad taptume tais nepaprastais Dievo įrankiais. Palaimingų Prisikėlimo švenčių!

Nuotraukų autoriai: Kęstutis ir Rita Lapiniauskai, Julija Lapiniauskaitė, Ugnius Mikaliūnas.

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas