Gruodžio mėnuo Krekenavos parapijoje

2019-01-16 | Sonata Česevičienė
Gruodis2018

Gruodžio mėnesį pradėjome labai šilta popiete. Pirmąjį mėnesio šeštadienį po šv. Mišių rinkomės į parapijos salę Panevėžio suaugusiųjų dailės studijos „IN“ parodos uždarymą. Sugužėjo nemažas būrys darbų autorių, kurie norėjo su mumis pasidalinti savo bendryste, o ir mums atvežė dovaną – Naujamiesčio gimnazijos mokinių akordeono muzikos koncertą. Buvo gera žiūrėti, kaip nedrąsūs pirštukai groja savo pirmąsias melodijas ir skleidžiasi vaikų šypsenos gerajai mokytojai drąsinant ir pritariant savuoju instrumentu.

47680100 2234017956847114 9088975294617878528 n2

47370963 2234017893513787 7532629947144208384 n2

47141762 2234018010180442 5379773067423645696 n2
Pirmąjį mėnesio sekmadienį bazilikoje pradėjome adventinį laukimo periodą, vainike įžiebėme pirmąją žvakę, giedojome per metus išsiilgtas tik tam laikotarpiui skirtas giesmes. Tądien šv. Mišios buvo aukojamos Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje, kurioje šaltuoju metų laiku susirenka tik maža saujelė parapijiečių. Suprantama, kad šaltis gundo likti savo šiltuose namuose, bet tenka ir apgailestauti, kad bažnytėlė nesulaukia besimeldžiančiųjų ir Dievo žodis nėra išgirstas. Turbūt šv. Mišių aukojimo klausimas žiemos periodu Vadaktėliuose turėtų būti svarstytinas... Tačiau ir nedidelė grupelė susirinkusių labai šiltai ir nuoširdžiai pasveikino kleboną kun. Gediminą su praėjusiu jubiliejumi ir palinkėjo ir toliau taip gražiai jais rūpintis.

Adventas visuomet turtingas renginiais. Klebonas šiuo laikotarpiu buvo itin dažnai kviečiamas į renginius, aplankė nemažai parapijiečių, buvo laukiamas Krekenavos vaikų lopšelyje-darželyje ir gimnazijoje, tradiciškai dukart per mėnesį aukojo šv. Mišias Krekenavos slaugos ligoninėje ir globos namuose.

Gruodis2018

Iš visos gausos išsiskyrė baigiamasis ciklo „Popiežiaus Pranciškaus žinia Panevėžiui“ renginys Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre, į kurį buvo sukviesti garbūs svečiai iš sostinės. Kartu su LRT korespondente Egle Daugėlaite, žurnalistu, laidų ir renginių vedėju Rimu Šapausku, sielovados programų koordinatore Vaida Kneižiene diskusijoje dalyvavo ir mūsų parapijos klebonas kun. Gediminas Jankūnas. Šis renginys, inicijuotas Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM, sulaukė nemažo panevėžiečių ir miesto svečių dėmesio. Buvo labai įdomu sužinoti, kokie buvo paties svarbiausio mūsų šaliai įvykio užkulisiai. Su pasididžiavimu džiaugėmės, kad šiame kontekste svarbus buvo ir mūsų klebono indėlis.

IMG 9585 1

Popiežiaus Pranciškaus vizito ženklu buvo pažymėtas ir gruodžio 7 d. Padėkos vakaras, skirtas mūsų parapijos savanoriams, rėmėjams ir geradariams. Tądien šv. Mišiose klebonas kalbėjo apie Bažnyčią, kuria esame kiekvienas iš mūsų, gavęs Krikšto malonę. Dėkodamas visiems už tarnystes, klebonas prilygino tarnystę sėkmei, kadangi negalime būti sėkmingi tik sau, todėl turime dalintis savo laiku, savo gebėjimais, savo šiluma. Po bendros maldos bazilikoje gausiu būriu rinkomės į parapijos namus, kur mūsų laukė ne tik garuojantis kugelis, kurį taip pat dovanai mums iškepė Rasa ir Inga, arba kitaip „Rasinga“, bet ir šilti žodžiai, kuriais norėjome padėkoti kiekvienam, prisidedančiam prie Dievo Karalystės kūrimo. Savo dainas ir akordeono melodiją mums dovanojo muzikantas Vitalijus Satkevičius, be abejo, vėliau prie jo prisijungė ir klebonas. Skambios dainos išjudino šokiui ir vakaras pralėkė viesulu. Ši graži Padėkos vakaro tradicija yra labai mums brangi ir džiaugiamės, kad kasmet vis daugiau kam turime pasakyti padėkos žodžius.

IMG 0089

IMG 7

IMG 0096

IMG 0374

IMG 0257

\IMG 0315

IMG 0251

IMG 0232

IMG 0116

IMG 0123

IMG 0207

IMG 0422

Gruodžio 10 d., netradiciškai pirmadienį, mus aplankė vaikučių ekskursija iš Ukmergės, kuriems ir vaišes suruošėme, ir edukacinę programą vargonininkas Mantas Masiokas pravedė. Smagu sulaukti mažųjų piligrimų!

Gruodžio 14 d. vakarą bazilikoje, po smagaus Panevėžio rajono kalėdinės eglės įžiebimo Krekenavos miestelio aikštėje, vyko Sutaikinimo pamaldos, svečiuose turėjome šlovinimo grupę „Pakviesti“ iš Panevėžio, svečią kunigą Eugenijų Troickį. Tai buvo puiki proga atlikti išpažintį ir susitaikyti su Dievu prieš Kalėdų šventes. Kitą dieną kasmėnesiniuose atlaiduose turėjome svečiuose Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčios chorą, šv. Mišias aukojo mūsų vyskupas Linas Vodopjanovas ir jų metu klebonui kun. Gediminui įteikė pranciškonišką ateinančių metų kalendorių. Atrodo, kad šiuos ganytojus sieja ne tik bendra tarnystė, bet ir pranciškoniška šeima, nes vyskupas Linas yra Mažesniųjų brolių ordino vienuolis, o klebonas kun. Gediminas – nuo 15 metų Pranciškonų pasauliečių ordino narys.

48371693 2243153755933534 2748211425087324160 n

48366294 2243153802600196 6223650376340471808 n

Gana ramiai į mūsų parapiją atėjo Kalėdos... Prakartėlė šiemet buvo pasiskolinta iš Rokiškio muziejaus, o jos apipavidalinimu, dekoracijomis ir šventinėmis eglutėmis rūpinosi Krekenavos vaikų lopšelio-darželio „Sigutė“ kolektyvas ir pagalbininkė p. Loreta Kubiliūnienė iš Ramygalos. Šiemet presbiterijoje įsikūrė net 8 metrų aukščio žaliaskarė, kurią puošti pasitelktos vos ne gaisrininkų arsenalui tinkančios aukštos kopėčios. Papuošėme ir šv. Pranciškaus kalnelį, įžiebę ir papuošę mūsų nuolatinių parnerių „Scandagros“ dovanotą kėnį. Žiema šiemet savo šaltus nagus parodė jau mėnesio pradžioje, tad prieš Piemenėlių šv. Mišias bazilikos teritorijoje teko sniegą ir traktoriais stumdyti. Tose stebuklingose vakaro šv. Mišiose būta daug stebuklų: smuiko ir alto koncertą mums dovanojo Ieva ir Simonas, prie vargonų susirinko „nykštukų choras“, savo balsais papuošęs liturgiją, psalmę padovanojo Dominykas, didelį ir skanų tortą, puoštą apsnigtais nameliais, Jėzui ir mums dovanojo Monika su mama Rasa. Klebonas gausiai susirinkusiems į Jėzaus gimtadienį parapijiečiams ir svečiams kalbėjo apie Karalių, besirinkusį sau žmoną ir susitapatinusį su paprastais miestelėnais, taip mums primindamas, kad ir Dievas gimė žmogumi, kad atneštų savo Bažnyčiai išganymą, prisiimdamas žemiškąjį kūną ir tapdamas vienu iš mūsų, kad ir mes taptume kaip Dievas. Buvo labai gera matyti didžiulį būrį mažylių, kartu su tėveliais sustojusių eilėje per visą baziliką, belaukiančių klebono palaiminimo... Visi kartu vėliau skanavome Jėzaus gimtadienio tortą, o parapijos vaikai ir jaunimas skubėjo apsikeisti dovanėlėmis ir sudalyvauti smagioje šventinėje fotosesijoje. Mažuosius ypatingai linksmino klebono kun. Gedimino kalėdinis megztinis su didele raudona šiaurės elnio Rudolfo nosimi ir tikromis raguose šviečiančiomis lemputėmis. Šypsenų ir juoko pasibaigus šv. Mišioms būta daug, neskubėjome skirstytis iš paties svarbiausio metuose gimtadienio! Ankstų Kalėdų rytą bazilikoje susirinkusiems klebonas priminė svarbiausią metų įvykį – popiežiaus Pranciškaus vizitą, ir visi drauge kalbėjome vieną Rožinio slėpinį, sekdami Šventojo Tėvo pavyzdžiu Aušros Vartų koplyčioje Vilniuje. Šv. Mišias ir Kalėdų žinią klebonas atnešė tą rytą ir į Upytės bei Vadaktėlių parapijas, kur laukė gausiai susirinkę parapijiečiai.

IMG 8

IMG 3146

IMG 9

IMG 3213

IMG 3217

IMG 3284

IMG 3352

IMG 3307

IMG 3376

IMG 3470

Paskutinė metų savaitė buvo ramesnė, klebonas buvo išvykęs į rekolekcijas Paparčiuose, o parapijos personalas ir pastoracinės tarybos nariai jau ėmė ruoštis senųjų metų palydoms. Paskutinis mėnesio sekmadienis buvo skirtas Šventosios Šeimos iškilmei. Priešpaskutinę metų dieną kartu praleido parapijos vaikai ir jaunimas, kartu su klebonu išvykę į šventiškai pasipuošusį Panevėžį, kur tradiciškai mėgavosi krosnyje keptomis itališkomis picomis.

49442050 2253407591574817 4211209764371169280 n

Gruodžio 31 dienos vakarą susirinkome į vėlyvas Padėkos už senuosius metus šv. Mišias bazilikoje. Pučiant žvarbiam vėjui šildėmės prie tradicinio laužo, jaunimas skambino bazilikos varpais laikrodžiui mušant vidurnaktį, o tikrą „pirtį“ šiemet užkūrė fejerverkai, savo salvėms pasirinkę ne vertikalią, o horizontalią trajektoriją… Būta ir išgąsčio, ir nedidelio sužalojimo, aprūkusių ir apsvilusių rūbų, bet Dievas visus apsaugojo nuo rimtesnių pasekmių. Pasimokėme, kad su tokiais dalykais reikia būti itin atsargiais, nes kartais ir teisingai pastatytas fejerverkas gali apsiversti. Po trankaus Naujųjų 2019 Viešpaties metų sutikimo bazilikos aikštėje susirinkome į parapijos namus, kur žaidėme žaidimus, vaidinome, šokome ir dainavome. Naujųjų sutikimas, pradžioje paženklintas išgąsčiu, buvo smagus ir turiningas. Sako, kad po jo parapijos namuose net keletas nykštukų apsinakvojo! Šventės eina ir praeina… Svarbu, kad jos būtų prasmingos, kad žinotume, ką švenčiame, kad rastume laiko vieni kitiems padėkoti, kad būtume bendrystėje vieni su kitais ir Kristumi Jėzumi kiekvienoje Naujųjų 2019 Viešpaties metų dienoje! Palaimingų metų! Kristus Jėzus – mūsų Viltis!

IMG 1061

IMG 1084

IMG 1014

IMG 1155

IMG 0814

 

 

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas