Gruodžio mėnuo Krekenavos parapijoje

2016-01-14 | Rita Juozėnaitė
gruodis

Pasibaigus 2015 metams, supratau, kad gruodis buvo karščiausias praėjusių metų mėnuo po rugpjūčio. Abejojate? Pabandysiu tai įrodyti.

Gruodžio 5 d., šeštadienį, parapijos namuose vyko adventinis vyskupijos šeimų susitikimas. 22-jų šeimų suaugusieji iš Krekenavos, Panevėžio, Ramygalos, Miežiškių ir Rokiškio klausėsi paskaitų, meldėsi šv. Mišiose, o po pietų dalyvavo bibliodramoje. Vaikai ir jaunuoliai, prižiūrimi ir lydimi mūsų parapijos „Žolynėlio“ narių, tuo metu lankėsi regioninio parko lankytojų centre, kuo išsamiausiai tyrinėjo baziliką. Mažiausieji parapijos namuose gamino įvairius rankdarbius, nepailstamai dūkdami neleido nė minutei atsikvėpti jų „auklėtojams“.

Gruodžio 8 d., antradienį, Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmėje, visuotinė Bažnyčia pradėjo švęsti Neeilinį Gailestingumo jubiliejų. Bazilikoje 8 val. buvo aukojamos atlaidų šv. Mišios, o vargonininkė darbingai atšventė savo torto dieną.

Gruodžio 10 d., ketvirtadienį, klebonas kun. Gediminas ir keletas parapijiečių Panevėžyje dalyvavo politologo dr. Vincento Vobolevičiaus paskaitoje apie žmogaus prigimtį. Zakristijonas Algirdas seniai buvo girdėjęs tokią intensyvią paskaitą...

Gruodžio 11 d., penktadienį, klebonas, keli „Žolynėlio“ nariai ir mokytoja Svajonė su linkėjimais nuo parapijos aplankė Vilniuje restauruojamą stebuklingąjį Švč. M. Marijos paveikslą, taip pat susitiko su paveikslo aukščiausios kategorijos restauratore Janina Bilotiene. Laikas, praleistas šalia Dievo Motinos Marijos, tikrai tapo kairos laiku ten buvusiems. Po to dar visi aplankė Aušros Vartų koplyčią, joje pasimeldė prie tos pačios restauratorės jau anksčiau restauruoto stebuklingo Gailestingumo Motinos paveikslo. Tuo pačiu metu keletas kitų jaunuolių, likusių Krekenavoje, dalyvavo eglutės įžiebimo šventėje miestelio centre, kur taip pat platino „Carito“ akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakeles. Klebonas liko Vilniuje vesti rekolekcijų pranciškonams pasauliečiams.

Gruodžio 13 d., sekmadienį, po intensyvaus parapijos grupių ir darbuotojų pasiruošimo, dalyvaujant parapijiečiams, Panevėžio vyskupijos bažnytinėms organizacijoms bei piligrimams, kun. teol. lic. Eugenijus Styra bazilikoje iškilmingai atvėrė Gailestingumo duris. Šv. Mišiose kartu su juo meldėsi kun. Algirdas Dauknys, giedojo parapijos ūkininkų pakviestas Širvintų mišrus choras „Dermė“ (vad. Jurga Sarpauskienė). Po šv. Mišių choras dar pirmiau kitų iškilmės dalyvių nuskubėjo į parapijos namus, kur netikėtai naujai suskambo dailininkės Virginijos Kutkienės tapybos parodos „Užmigę Viešpatyje“ uždaryme. Neįprasta svečių gausa užpildė abi sales jaukiu šurmuliu ir šiltu bendravimu skanaujant Daivos išvirtą moliūgų sriubą ir Šventojo Rašto studentų bei choristų suruoštas vaišes.

Netruko ateiti ir kasmėnesiniai Švč. M. Marijos atlaidai. Gruodžio 15 d., antradienį, vėl neįprastai gausiai susirinko piligrimai. 12 val. šv. Mišias aukojo vysk. emeritas Jonas Kauneckas. Po jų parapijos namuose rinkomės sušilti prie sriubos dubenėlio ar arbatos puodelio. Vakare įvyko parapijos ekonominių reikalų tarybos posėdis, skirtas einamiesiems reikalams aptarti.

Gruodžio 18 dieną, penktadienį, parapijos jaunimas pradėjo pasiruošimą gražiausioms metų šventėms. Prieš šv. Mišias buvo užmaišyta tešla, šv. Mišių metu ji buvo palikta šildytis prie parapijos namų krosnies, o po šv. Mišių iš šimtų tos tešlos gabalėlių atsirado... kūčiukai! Neapsieita be visų įmanomų virtuvės paviršių nubalinimo miltais ir rimtos kepinių degustacijos. Tą pačią dieną mus pasiekė ir netikėta žinia: pas Viešpatį iškeliavo ilgametis parapijos klebonas kan. Petras Budriūnas.

Gruodžio 20 d., sekmadienį, po šv. Mišių, vaikai, besiruošiantys sakramentams, ir jų tėveliai bei artimieji parapijos namuose taip pat ruošėsi šventėms: buvo kepami sausainiai, gaminami kiti įvairūs kalėdinės eglutės papuošimai. Po pietų prie bazilikos gausus parapijiečių ir kan. Petro artimųjų būrys pasitiko šarvoti į baziliką atvežtą velionį. Visą dieną iki pat vėlumos nepaliovė varstytis bazilikos durys: tiek buvo norinčių atsisveikinti...

Gruodžio 21 d., pirmadienį, buvo aukojamos net dvejos gedulinės šv. Mišios. 10.30 val. jas aukojo kanauninkų kapitula, kuriai priklausė ir kan. Petras. 12 val. šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ ir vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Kartu meldėsi 33 kunigai, gausus tikinčiųjų būrys, Ramygalos parapijos choras (vad. Mantas Masiokas). Kan. Petras atgulė bazilikos šventoriuje šalia kitų garbingų parapijos dvasininkų. Meldžiame jam amžinos šviesos ir ramybės.

Gyvenimas nestovi vietoje, tad jau tą pačią dieną po laidotuvių prasidėjo intensyvūs pasiruošimo šventėms darbai bazilikoje. Per keletą dienų mokytojos Svajonės, „Žolynėlio“, parapijos darbuotojų bei uolių talkininkų dėka prie didžiųjų durų įsikūrė betliejus su gyvomis avelėmis, šalia – sakramentams besiruošiančių vaikų pagamintais žaislais ir sausainiais papuošta eglė ir vaikų kampelis, altoriai papuošti dailiomis žiemiškų augalų kompozicijomis ir eglaitėmis. Išlaki eglė pakibo ir virš altoriaus. Dar vienas nematomas, bet labai svarbus darbas buvo bazilikos išplovimas ir sutvarkymas. Esame dėkingi visoms uolioms bitelėms, ne tik suspėjusioms šventes savo artimiesiems namuose suruošti, bet ir parapijoje prie pasiruošimo joms prisidėti.

Gruodžio 24 d., ketvirtadienį, klebonas kun. Gediminas lankė parapijos ligonius, valgė Kūčių vakarienę su Krekenavos ligoninėje slaugomais seneliais . Bazilikoje visi susitikome 21 val. Čia buvo pašventinta prakartėlė, džiaugsmingai maldomis, giesmėmis, vaikų juoku ir klegesiu, netgi avelių mekenimu pasveikintas užgimęs Išganytojas. Po šv. Mišių visi norintys gavo paskanauti ir Jėzaus gimtadienio torto. Tačiau gyvas aveles paglostyti pavyko tik išrinktiesiems: kitiems liko džiaugtis žaislinėmis šalia prakartėlės...

Stebuklingąją Kalėdų naktį trumpesniam ar ilgesniam poilsiui prigulę, gruodžio 25 d. rytą vėl net tris kartus, šv. Mišiomis Krekenavoje, Upytėje bei Vadaktėliuose, sveikinome ir džiaugėmės Kūdikėlio gimimu.

Gruodžio 31 d., ketvirtadienį, susirinkome į baziliką 23 val. šv. Mišiose padėkoti Viešpačiui už praėjusius metus. Po šv. Mišių išskubėjome į parapijos namų kiemą prie laužo pasitikti Naujųjų ir pasveikinti vienas kitą. Po fejerverkų ir vaikiško bei ne tokio vaikiško šampano šventė tęsėsi parapijos namuose. Parapijos pastoracinė ir ekonominė tarybos pasistengė, kad netrūktų vaišių, žaidimų, dainų, smagios programos jaukioje, nauja paroda ir šventinėmis dekoracijomis pasipuošusioje parapijos namų salėje. Deja, apie šventės pabaigą tęsti negaliu, nes tai yra gruodžio mėnesio kronika. Bet sako, kad buvo smagu...

Be visų šių paminėtų įvykių gruodžio mėnesį vyko tolesni raštinės parapijos namuose įrengimo darbai. Parapijos „Caritas“, vadovaujamas Akvelinos, rūpinosi, kad šventėse nebūtų užmirštų ir apleistų. Parapijoje vyko kelios gerumo akcijos. Už „Carito“ žvakeles paaukojote 135,26 Eur. Šie pinigai perduoti „Caritui“ jo vykdomai veiklai paremti. Taip pat į bazilikos gale nutūpusią dovanų dėžę, ant kurios esantis mįslingas užrašas skelbė „Dovanos Kūdikėliui Jėzui“, įmetėte 279,69 Eur. Šie pinigai bus skirti įsigyti šildomą kilimą bazilikoje esančiam vaikų kampeliui. Nekantrauju paminėti ir kitą džiugų faktą: parapija metus baigė be skolų! Taip jūsų atviros ir dosnios širdys tiesia kelią nuo žmogaus ligi žmogaus. Kartais net nepažįstamo. Bet kuo daugiau džiaugsmo mūsų aplinkoje, tuo šilčiau ir jaukiau gyventi.

Palaimingų 2016-ųjų Viešpaties metų!

Kęstučio Lapiniausko ir Julijos Lapiniauskaitės nuotraukos

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas