Gruodžio mėnuo Krekenavos parapijoje

2021-02-10 | Sonata Česevičienė
gruodis sausis 2021 2

Adventinį laikotarpį pradėjome viešoje erdvėje pristatydami naują Krekenavos bazilikos medijų logotipą.  Šio logotipo pagrindas sudarytas iš 5 raidžių monogramos, kuri bendrai sudaro žodį MARIA, ir dvylikos aukso spalvos žvaigždžių vainiko. Mėlyna simbolio spalva tai vilties spalva ir tradicijoje Mergelės Marijos spalva, o žvaigždžių vainiko simbolis paimtas iš Apreiškimo Jonui knygos. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės pirmajame skaitinyje iš Apreiškimo Jonui knygos skaitome: „Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas.“ (Apr 12,1) Šis simbolis Krekenavoje jau žinomas nuo bažnyčios pastatymo metų (1901 m.) Dekoruojant bažnyčios pagrindinį fasadą, virš centrinių trijų vitražo langų, padaryta smiltainio gipsatūros raidinė monograma su žvaigždėmis. 2020-ųjų metų remonto darbų metu monograma buvo atnaujinta. Šiems ir kitiems išorės dekoro detalių auksavimo darbams lėšas skyrė klebonas Gediminas kartu su tėčiu Jonu, taip prasmingai įamžindami a.a. Danutės Elžbietos Grigaliūnaitės  Jankūnienės atminimą ir dėkodami už maldą, palydint ją į Amžinojo Tėvo namus.

gruodis sausis 2021 3

Kartu su nauju medijų logotipu startavo ir parapijos Instagram paskyra kaip dar vienas būdas pasiekti tikinčiųjų bendruomene. https://www.instagram.com/krekenavosbazilika/

gruodis sausis 2021 1Gruodžio mėnesio pradžioje,  laikantis saugumo reikalavimų, dar galėjome fiziškai  rinktis bendrai maldai į parapijos namus. Kasmėnesiniai Švč. M. Marijos atlaidai buvo paskutinės viešos pamaldos, sugriežtinus karantino reikalavimus. Šv. Mišias tądien aukojo mūsų vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Nuo gruodžio 16 dienos Lietuvos vyskupų konferencijos sprendimu buvo sustabdytos viešos pamaldos visoje Lietuvoje. Nors jau kurį laiką transliuodavome pamaldas internetinėje erdvėje, Eucharistijos šventimas tikinčiųjų bendruomenėje ir susitikimas su Jėzumi Šv. Komunijoje yra ta dovana, kurią norisi “išpakuoti” ne mobiliojo įrenginio ekrane. Vis tik turime ir kuo pasidžiaugti! Klebono Gedimino Jankūno homilijas ir Šv. Rašto egzegezes atrado tikintieji iš visos Lietuvos ir net už jos ribų. Sulaukėm daug padėkos skambučių ir elektroninių laiškų!

Dar neįsigaliojus griežtiems karantino reikalavimams parapijos Carito atstovės, laikydamosis saugumo reikalavimų, aplankė parapijoje gyvenančius senyvo amžiaus, vienišus ir neįgalius parapijiečius . Aplankytiems parapijiečiams buvo išdalintos simbolinės dovanėlės, sveikinimo atvirukai, kalėdaičiai ir Carito žvakelės.  Lai Dievas laimina jūsų darbus!

gruodis sausis 2021 4

Trečiajį advento sekmadienį į Upytės ir Krekenavos parapijas atkeliavo Betliejaus taikos ugnis, ją perdavė "Aušrinės" draugovės skautai. Parapijos personalas stengėsi, jog Išganytojo gimimą pasitiktume kiek galima įprasčiau.  Kalėdaičius ir Carito žvakeles parapijiečiai pasiimti galėjo bekontakčiu būdu parapijos raštinės prieangyje. Pastatą papuošėme lempelėmis ir įžiebėme eglutę ant Pranciškaus ir Gubijo vilko kalnelio, parapijos namų altoriaus erdvę sidabrinės eglutės šakelėmis papuošė Irma Rudienė ir Vida Kacevičienė. Betliejus antrus metus iš eilės buvo įrengtas parapijos namų lange, kad jį saugiai galėtų aplankyti parapijiečiai. Prakartėlę su puriomis kaip debesėlis avytėmis šiemet mums padovanojo menininkė Elena Gailiūnienė su šeima.

gruodis sausis 2021 1

Piemenėlių šv. Mišių džiugią žinią klebonas Gediminas transliavo iš Krekenavos parapijos namų, o Kalėdų rytą Išganytojo gimimą skelbė Upytės ir Krekenavos parapijos tiesioginės šv. Mišių transliacijos. “Sveikas, Jėzau gimusis” skambėjo iš mobiliųjų ekranų daugelio namuose! Turėję karantinines Šv. Velykas, sulaukėme ir karantininių Šv. Kalėdų! O koks gimtadienis be dovanų? Gimęs kūdikėlis Jėzus mažiesiems parapijiečiams paliko saldainių, pakibusių po Prakartėlės langu ant virvelės! Paprastume, uždaruose socialiniuose “burbuluose”, kiekvienas savo “tvartelyje” sutikome gimusį kūdikėlį Jėzų!

gruodis sausis 2021 5

Senuosius metus tradiciškai palydėjome Padėkos šv. Mišiomis Upytės Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje ir pasitikome Naujus 2021-uosius Viešpaties Metus, atiduodami į Jėzaus rankas ateinančių metų lūkesčius ir rūpesčius.

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas