Gegužės mėnuo Krekenavos parapijoje

2019-07-30 | Sonata Česevičienė
39023658 2165489657033278 1256675111180697600 n

Švenčiausiajai Mergelei Marijai skirtas gegužės mėnuo buvo skambus giesmėmis mūsų Dangiškajai Motinai ir pulsavo gyvybe ne tik sužaliavusioje ir sužydėjusioje gamtoje, bet ir bazilikoje, kur būta gausiau besilankančių piligrimų. Šurmulio, šiokio tokio triukšmo ir judesio mūsų aplinkoje įnešė ne tik maldininkai, bet ir ant bazilikos stogo tarsi voriukai mezgantys konstrukcijų tinklą darbininkai.

Pirmąjį mėnesio sekmadienį, skirtą paminėti Motinos dienai, rinkomės į baziliką maldoje prisiminti išėjusias į amžinybę motinas, savo malda apgaubti gyvąsias, o mažieji parapijiečiai nekantravo suteikti palaiminimą savo mamytėms. Šios šv. Mišios buvo ypatingos dar ir tuo, jog jų metu buvo suteiktas Santuokos sakramentas. Galbūt neįprastas bendruomeninėse šv. Mišiose  toks įvykis, bet buvo labai gera bendra malda palydėti Ievą ir Modestą, sukūrus naują šeimą. Už gyvas ir mirusias motinas tądien taip pat buvo meldžiamasi ir gretimoje Vadaktėlių parapijoje.

59543376 2333471796901729 3619172278081683456 n

Gegužės 12 dieną, sekmadienį, parapijos vaikai ir jaunimas tradiciškai šventė žiemos ir pavasario gimtadienius Lazdynėlių kaime, kur netrūko linksmybių ir žaidimų lauke. Geras oras leido pasimėgauti Daivos ir Eugenijaus Adamkevičių šeimos svetingumu gražiai išpuoselėtoje sodyboje.

59987220 1556536744477579 6918740972922732544 n

Tradiciniuose kasmėnesiniuose Švenčiausiosios Mergelės Marijos atlaiduose šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, sulaukėme ir kitų svečių- Ukmergės Švenčiausiosios Trejybės bažnyčios choro „Magnificat“, vadovaujamo Reginos Ališauskaitės. 

58701377 2328870734028502 7196500261756469248 n

Gegužės 17 dieną, penktadienį, dveji parapijiečių ekipažai kartu su klebonu Gediminu Jankūnu vyko į vidinio išgydymo pamaldas Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės parapiją, pakviesti parapijos klebono kun. Deimanto Braziulio. Rekolekcijų vedėjai buvo kun. James Mariakumar ir sesuo Mary Pereira. Tėvas James Mariakumar – indų kilmės katalikų kunigas, misionierius, filosofijos profesorius iš Indijos. Pastaraisiais dešimtmečiais jis veda rekolekcijas įvairiose Europos šalyse, ypač iškeldamas Šventojo Rašto svarbą vidinio išgydymo kelyje. Kun. James Mariakumar yra pats patyręs gydančią Dievo žodžio galią ir trokšta, kad ši versmė taptų atvira kiekvienai sužeistai širdžiai. Savo mokymuose tėvas James atskleidžia vidinių sužeidimų priežastis, iliustruoja pavyzdžiais, paremtais ilgamete sielovadininko patirtimi. Vidinio išgydymo pamaldose mūsų parapijiečiai itin džiaugėsi, kad ir patys jau kelintus metus studijuoja Šv. Raštą ir Dievo Žodis visiems yra artimas ir vis labiau pažinus.

Gegužės 22 dieną, trečiadienį, vidurdienį bazilikon į šv. Mišias rinkosi šventiškai pasipuošę Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos abiturientai, kurie tądien šventė Paskutinį skambutį. Patikėję Viešpačiui visus savo rūpesčius, maldoje paprašę pagalbos artėjančiuose egzaminuose, gimnazistai toliau šventę tęsė Krekenavos kultūros centre. Tos pačios dienos vakarą į baziliką paskutinėms šv. Mišioms šiais mokslo metais rinkosi kiti „abiturientai“- Šventojo Rašto studijų grupė, užbaigusi dar vieną metų su Viešpaties Žodžiu ciklą. Parapijos namuose visų laukė kurso baigimo pažymėjimai ir agapė. Prisiminimais nuklydome į regis tik neseniai buvusią piligriminę kelionę į Ispaniją, pasidalinome įspūdžiais ir nuotraukomis. Kelionės visada suartina, o jei dar jose keliauji kartu su Viešpaties Žodžiu, tuomet ta bendrystė tampa dar tvirtesnė. Agapės metu gamintu ant laužo plovu visus vaišino parapijos ūkvedys Tomas, jau antrus metus iš eilės stebindamas savo kulinariniais sugebėjimais. Rugsėjį ir vėl rinksimės į kitą metų su Šventuoju Raštu ciklą! Didelis dėkui klebonui Gediminui, jog turime tokią unikalią galimybę kartu studijuoti Dievo Žodį!

IMG 1016

Gegužės paskutinį sekmadienį po sumos šv. Mišių parapijos namuose mūsų laukė parodos, kurios autoriai buvo mama ir sūnus uždarymas. Indrė Selenytė Griškevičienė eksponavo Kryžiaus kelio darbus, o trečiokas Petras Pijus Griškevičius mums dovanojo galimybę pasigrožėti spalvingomis ir kruopščiai atliktomis ikonomis. Susitikimas buvo šiltas ir jaukus, jame dalyvavo ir mūsų parapijos vaikai bei jaunimas. Būtų smagu parodų pristatymuose sulaukti ir daugiau parapijiečių! 

61209964 2347687662146809 8052824905588146176 n

61498987 2347687582146817 1490260137389064192 n  

Gegužis tik iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti buvęs ramus, jame iš tiesų netrūko ir įtampos, ir šventiškos atmosferos. Kiekvieną savaitgalį bazilikoje buvo teikiami Krikšto ir Santuokos sakramentai, sulaukėme ekskursijų, šventėme asmenines šventes, padėjome vieni kitiems darbuose, džiugiai sutikome žinią apie mūsų parapijos namų administratorei Akvelinai gimusią anūkėlę. Patyrėme tikrai daug malonių! Visus šį mėnesį ypatingai globojo Dangiškoji Motina!

 

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas