Gegužės mėnuo Krekenavos parapijoje

2016-06-18 | Rita Juozėnaitė

Gegužės mėnuo skirtas mūsų Dangiškajai Motinai. Krekenavoje patys su Ja pabuvome gegužinėse pamaldose, gal mūsų asmeninės maldos buvo dažniau Jai adresuotos... Gražu, kad šį mėnesį įvyko lūžis ir piligrimų apsilankymuose. Kaunas, Panevėžys, Žagarė, Vilnius, Rokiškis... Žymiai gausiau jie lankėsi bazilikoje, o ir neturintys piligrimystės intencijos, „nebažnytiniai“ žmonės saulėtomis dienomis, kurių netrūko, nepaliko Marijos žvilgsnio vienišo.

Gegužės 1 diena, sekmadienis, buvo skirta ir žemiškosioms mamoms. Šv. Mišiose vaikai laimino savąsias, o iškeliavusios amžinybėn taip pat buvo gražiai prisimintos. Po pamaldų dalis personalo ir parapijiečių skubėjo į Vadaktėlius, kur su kareiviška koše, akordeonų ansambliu, šaudymo varžybomis ir, svarbiausia, šv. Mišiomis, buvo švenčiami tituliniai šv. Jono Nepomuko atlaidai. Mums vis proga pašvęsti...

Gegužės 7 dieną, šeštadienį, mažiausiai 2 parapijos ekipažai dalyvavo Vilniuje vykusiame Nacionaliniame Gailestingumo kongrese. Vyresnieji skubėjo gauti Gailestingumo šventovių pasus, jaunesniesiems labiausiai rūpėjo pasiruošimo Pasaulio jaunimo dienoms susitikimas.

Gegužės 13 dieną, penktadienį, šv. Mišios su vaikais ir jaunimu iš bazilikos persikėlė į Žibartonių koplyčią. Pripratę bazilikos didingume švelniai virpinti orą, čia vaikai ir jaunimas, padedami kitų Mišių dalyvių, karšta giesme vos „nenunešė“ koplyčios stogo. Po pamaldų visi skubėjo užimti vietas kultūros namų salėje, kur vyko „Šeimos šventė“. Parapijos jaunimo grupei teko atsakinga tikėjimo žinios perdavimo užduotis, kurią šie šauniai atliko, pasitelkdami rimtai įvaldytus aktorinius gebėjimus.

Gegužės 15 dieną, sekmadienį, šventėme net tris (turbūt to dar nebuvo) šventes: Bažnyčios gimtadienį (Sekmines), kasmėnesinius Švč. M. Marijos atlaidus bei Tarptautinę šeimų dieną. Šv. Mišias ta proga aukojo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, jose buvo atnaujinami santuokiniai pažadai. Oras nepakluso mūsų geriems norams, ir lauke šalia apžvalgos bokšto turėjusi vykti šventė meiliai subūrė dalyvius į parapijos namus. Čia, kas norėjo ir mokėjo, dainavo ir šoko kartu su „Raskila“, vaikai zujo nenustygdami ir neatsidžiaugdami nauja draugija ir žaidimais, viliojo šeimininkių ką tik iškepta kiaušinienė, o gimtadienio tortas taip greitai išgaravo, kad, geriau pagalvojus, gal jo išvis nebuvo..?

Jolantos Peleckaitės nuotrauka

Jolantos Peleckaitės nuotrauka

Jolantos Peleckaitės nuotrauka

Gegužės 18 dieną, trečiadienį, mokslo metus užbaigė Šventojo Rašto studentai. Kaip ir dera, svarbiausia šventės dalis buvo šv. Mišios ir studijų pažymėjimų įteikimas, vėliau parapijos namuose klebono pasiūlytas filmas apie Šventojo Rašto istoriją ir galiausiai jaukaus bendravimo fone skanaujami studentų kulinariniai šedevrai. Tą ir norėjau pasakyti: atrodo, kad Šventojo Rašto studijavimas, bent jau daugeliui, kažkaip tiesiogiai susijęs su kulinariniais gebėjimais...

Gegužės 20 dieną, penktadienį, vyskupija pagaliau sulaukė naujo ganytojo! Kažkuriuo momentu belaukiant pagalvojau, kad gal kartais iš Australijos bus: jau ir dienas pamečiau, kaip ilgai nėra. Bet, pasirodo, klydau: tai Telšių vyskupijoje tarnystę atlikęs pranciškonas vysk. Linas Vodopjanovas. Meldžiame jam Dievo palaimos ir nekantriai laukiame bazilikoje!

Gegužės 25 dieną, trečiadienį, parapijos pastoracinė ir ekonominė tarybos posėdžiavo aptardamos praėjusią Sekminių šventę, jos organizavimo teigiamus ir neigiamus aspektus, taip pat buvo kalbamasi apie artėjančius šv. Antano bei didžiuosius Žolinės atlaidus, diskutuota kitais aktualiais klausimais.

Gegužės 26 dieną, ketvirtadienį, 12 val. šv. Mišiose Paskutinio skambučio proga meldėsi gimnazijos dvyliktokai. Tą pačią dieną vakare bazilikos darbuotojai, savanoriai ir kiti parapijiečiai Panevėžio J. Miltinio dramos teatre dalyvavo susitikime su profesore emerite Dolores Aleixandre „Vakaro vartai. Senatvė pagal Bibliją“.

Gegužės 28 dieną, šeštadienį, parapijos vaikai ir jaunimas padėjo organizuoti ir dalyvavo Panevėžio vyskupijos jaunimo dienoje, skirtoje vyskupijos 90-mečio jubiliejų paminėti. Grįžo be galo laimingi, bet noriu palikti intrigą ir nepasakoti, nes, atrodo, visai netrukus apie savo gyvenimą jie patys papasakos naujoje internetinės svetainės rubrikoje. Nekantraujame!

Gegužės 29 dieną, sekmadienį, dalyvaudami procesijoje su Švenčiausiuoju, šventėme Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę (Devintines).

Liudijame tikėjimą procesija. O stipriname jį, savo gyvenimo pamatą, malda. Gera, kad Marijos legionas uoliai visą mėnesį rinkosi prie mūsų Dievo Motinos, grupelės maldai būrėsi ir Linkaučiuose, ir pas choristę Janiną. Ligoninėje taip pat maldų nemąžta: šv. Mišios nuo gegužės mėnesio čia aukojamos beveik kiekvieną trečiadienį. Tegul nepasimiršta šis „nepraktiškas“, bet pats svarbiausias dalykas – artumas su Aukščiausiuoju.

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas