Didžioji Žolinės diena

2018-08-20 | Sonata Česevičienė
Zolines diena 06

Didžiausi ir daugiausia dėmesio Lietuvoje šiemet sulaukiantys Žolinių atlaidai vyko Krekenavoje. Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų mažosios bazilikos stebuklingasis Dievo Motinos paveikslas sukviečia daug tikinčiųjų.  Šio paveikslo garbei sudėta giesmių lietuvių ir lenkų kalbomis, registruojama nemažai išgijimų, paveikslas puoštas votais.  Šiuo metu Dievo Motinos paveikslas yra restauruojamas, o altorių puošia kruopščiai paruošta jo kopija. Paveikslo originalas jau trejus metus yra Vilniaus Prano Gudyno restauravimo centro rūpestingos restauratorės Janinos Bilotienės rankose.

Didieji Žolinės Krekenavos atlaidai šiemet vyko septynias dienas. Kiekvieną dieną melstasi įvairiomis intencijomis: už pašvęstojo gyvenimo asmenis, naujus pašaukimus, „Carito“ darbuotojus ir ligonius, įvairias marijines ir maldos grupių organizacijas, šeimas ir parapijines bendruomenes, tikybos mokytojus ir katechetus. Švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo atlaidai, prasidėję rugpjūčio 14 dienos popietę šlovinimo himnu-akatistu, kurį giedojo kunigo Sauliaus Černiausko ir kunigo Laimono Nedvecko suburti šlovintojai kartu su seselėmis benediktinėmis, įvedė maldininkus į naktinę adoraciją, kurią tiesiogiai transliavo Marijos radijas.

Pagrindines Žolinės šv. Mišias aukojo Lietuvos vyskupai, vadovaujami Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo, jas tiesiogiai transliavo Lietuvos televizija, komentavo kunigas dr. Virgilijus Veilentas. Į Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM kvietimą melstis drauge prie stebuklingojo Krekenavos Dievo Motinos, Malonių Versmės, paveikslo, atsiliepė gausybė garbių svečių: Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis, Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas, Seimo nariai, kiti žinomi politikos ir visuomenės veikėjai. Šv. Mišių homilijoje arkivyskupas kalbėjo apie maldos būtinumą, apie didžius dalykus, kuriuos Dievas yra padaręs mūsų tėvynei, ir kaip turėtume pasiruošti Šventojo Tėvo Pranciškaus sutikimui Lietuvoje. Darniai šv. Mišiose giedojo Pasvalio miesto choras „Canticum novum“, vadovaujamas Rimvydo Mitkos.

Atvykusieji į Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų baziliką sunkiai rado vietą, kur palikti automobilius. Miestelio centre šurmuliavo mugė, veikė vaikų žaidimo aikštelės, o bazilikos aikštėje koncertinę programą dovanojo Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centro dailės galerijos vaikų ir jaunimo varinių pučiamųjų orkestras „Aukštyn“, vadovaujamas Remigijaus Vilio, bei operos solistas Liudas Mikalauskas. Bazilikos šventoriuje atvykusius pasitiko Panevėžio vyskupijos savanoriai, kurie supažindino su popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje programa, teikė informaciją apie vis dar vykstančią registraciją į susitikimus, kvietė dalyvauti žaidime ir laimėti prizų. Jau įprasta, kad Žolinės atlaidų metu šalia bazilikos veikė Nacionalinio kraujo centro palapinė, kurioje visi norintys ir galintys galėjo pasidalinti pačia brangiausia dovana savo artimui – krauju.  

Žolinės atlaidai Krekenavoje sulaukia daugiau nei 7000 piligrimų,  kasmet jais pasirūpina jaunieji savanoriai. Jų darbų sąraše yra įvairios užduotys: padėti papuošti baziliką, pagelbėti miestelio svečiams tvarkingai statyti automobilius, pasitikti piligrimus, patarnauti bazilikoje, po šv. Mišių išplauti bazilikos grindis, prižiūrėti, kad aplink šventorių nesimėtytų šiukšlės. Šiemet visą atlaidų savaitę 18 savanorių komandą koordinavo Kęstutis, Julija ir Svajonė Lapiniauskai. Jų iniciatyva Krekenavos parapijos namuose visus mokslo metus kiekvieną penktadienį renkasi vaikų ir jaunimo grupė „Žolynėlis“.

Krekenavos bazilikos rektorius kun. dr. Gediminas Jankūnas dėkoja visiems, savo darbu, laiku, aukomis prisidėjusiems prie Didžiųjų Žolinės atlaidų pasiruošimo. Dėkojame parapijos vaikų ir jaunimo grupei „Žolynėlis“, jų vadovams, vainikų pynėjoms, vadovaujamoms Irmos Rudienės, bazilikos ir jos aplinkos tvarkytojams, bazilikos chorui ir jo vadovui Mantui Masiokui, Krekenavos seniūnijai ir Krekenavos kultūros centrui, Audronei ir Albinui Kisieliams ir Radviliškių kaimo kepyklai, visam parapijos personalui, savanoriams, aukų rinkėjams, procesijų dalyviams, kurių ir menkiausias įnašas prisidėjo prie parapijos svetingumo atlaidų metu.

Sukviesti Dievo Motinos, padrąsinti, palydėti, globojami ir užtariami, laukiame susitikimo su mūsų Viešpaties vietininku Šventuoju Tėvu popiežiumi Pranciškumi.

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas