Birželio mėnuo Krekenavos parapijoje

2016-07-16 | Rita Juozėnaitė
birzelis2016

Birželis – vyriškas mėnuo. Visą jį ypatingo dėmesio maldoje skiriame Švč. Jėzaus Širdžiai, parapijoje švenčiame mūsų mylimo Antanuko atlaidus, o pirmąjį sekmadienį prisimename gyvus ir mirusius tėčius. Mano pokalbių su tėčiu nebūna daug, jų pradžia nebūna lengva – juk paprastai tėčiai nedaugžodžiauja. Bet jei jau kažką pasako, tai apgalvotai, užtikrintai, kažkaip taip, kad niekas pasaulyje nebebūna baisu... Gal ir ne visi turime dovaną – tokius žemiškuosius tėčius, bet štai Jėzaus mylinti Širdis, o ir dangiškieji globėjai kaip šv. Antanas... Ar gali būti su jais blogai?

Birželio 4 dieną, šeštadienį, 18 val. šv. Mišiose 19 vaikų pirmą kartą priėmė Šv. Komuniją. Visų metų kelionė su mokytoja Svajone ir parapijos bendruomene pasiekė svarbią tarpinę kelionės į amžiną džiaugsmą stotelę. Tikimės, kad ir šventės laukimas metų eigoje su kiekviena diena dovanojo vis daugiau džiaugsmo.

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

Birželio 5 dieną, sekmadienį, ir Krekenavoje, ir Upytėje, ir Vadaktėliuose meldėmės už gyvus ir mirusius mūsų tėčius.

Po intensyvaus pasiruošimo, birželio 12 dieną, sekmadienį, su trenksmu šventėme parapijos globėjo šv. Antano atlaidus. Šv. Mišias aukojo, o prieš jas ir katechezę vedė t. Severinas Holocher OFM, po Mišių skubėjome užimti vietą pirmose eilėse Vytauto V. Landsbergio koncerte. Kurie nenuėjo iki jo, o vėliau ir švelnių dainų užsūpuoti koncerto klausytojai ir dainuotojai, aikštėje gardžiavosi charčio, mėgino laimę atlaidų loterijoje, rinkosi vaikų parduodamus gražius ir skanius desertus. Oras su lietaus ir saulės pasikumščiavimais pridėjo šventei dar trupinėlį nuotaikingumo. Kai jau visi pamažu skirstėsi, parapijos salėje su kunigu svečiu ir klebonu jaukiam pabuvimui pasiliko pranciškonai tretininkai.

Tą patį Antanuko sekmadienį baigiantis šventei, į piligriminę kelionę Tytuvėnai–Šiluva išvyko vaikai, priėmę Pirmąją Šv. Komuniją, ir jų mamos. Tytuvėnuose kelionės dalyviai susipažino su bažnyčia ir vienuolynu, smagiai vakarojo prie ežero, turėjo jaukų filmo vakarą. 13 dieną, pirmadienį, po nakvynės piligrimų centre, vaikai, mamos ir savanoriai, su gera vėliavų ir skanduočių amunicija pėsčiomis išėjo į Šiluvą. Netoli jos žygio dalyvius pasitiko klebonas kun. Gediminas. 12 val. visi dalyvavo atlaidų šv. Mišiose, vėliau apžiūrėjo Šiluvos muziejaus ekspoziciją, aplankė Maironio gimtinę. Vienas mažytis organizacinis nesusipratimas dovanojo dalyviams progą pamatyti Raseinius bei Lyduvėnuose esantį didžiausią Lietuvoje geležinkelio tiltą. Sulig paskutiniu maldos žodžiu „amen“ Lyduvėnų bažnytėlėje visi akimirksniu pašoko ir išskuodė į lauką šurmuliuodami: „Važiuoja, važiuoja!“ Vienas iš maldos prašymų buvo išklausytas žaibiškai.

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

Birželio 15 d., trečiadienį, įprastu ritmu šventėme kasmėnesinius atlaidus. Mišias aukojo vysk. Jonas Kauneckas, giedojo Kėdainių kultūros centro sakralinės muzikos ansamblis „Giesmė“, iš skirtingų Lietuvos kraštų atvykę piligrimai vos išsiteko parapijos namų salėje vykusioje bendroje agapėje. Atlaidų Mišias turėjo ir slaugos ligoninės gyventojai.

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

Birželio 17 dieną, penktadienį, turėjome džiaugsmo priimti piligrimus, su kryžiumi ir Gailestingumo paveikslu keliaujančius iš Klaipėdos į Krokuvą per Gailestingumo metų šventoves. Jie dalyvavo vakarinėse šv. Mišiose, vėliau vakarojo kartu su parapijos vaikais ir jaunimu, supažindinusiais kelionės dalyvius su parapija ir jaunimo veikla. Kitą dieną, po „Carito“ moterų paruoštų ankstyvų pusryčių ir šv. Mišių, piligrimai buvo maldingai išlydėti.

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

Jei kas prasukote pro baziliką kažkuriuo birželio 18 dienos, šeštadienio, metu, ryte čia galėjote užtikti tuos pačius piligrimus su kryžiumi, paveikslu ir gausia tautine atributika, vėliau santuokos Mišias, kurias pilnoje bazilikoje aukojo 13 kunigų arba, pavyzdžiui, vakarop, kokį 100 keliauninkų, sėdinčių bazilikoje ir smalsiai klausančių klebono pasakojimų apie šventovę. Na, gal kitą kartą užmatysite...

Birželio 19 dieną, sekmadienį, po šv. Mišių parapijos jaunimo ekipažas išvyko į Šventąją dalyvauti ir pagelbėti Panevėžio vyskupijos ministrantų stovykloje. Keturių dienų teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, šv. Mišios, darbai ir pramogos neprailgo, ir 17 ne tik patobulėjusių, bet ir įdegusių ministrantų, po savaitės grįžo dar geriau ir uoliau atlikti savo tarnysčių.

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

Birželio 26 dieną, nežmoniškai karštą sekmadienį, parapijos klebonas kun. Gediminas, choras ir vienas kitas parapijietis susitiko Paberžėje, kur vyko Tėvo Stanislovo 11-ųjų mirties metinių minėjimas. Čia klebonas aukojo šv. Mišias, po jų buvo šventinamas paminklinis akmuo, skirtas t. Stanislovui, koncertavo V. Genytė ir E. Bavikinas. Kažkurio medžio pavėsyje prieš Mišias kukliai pasveikinome ir tris mūsų choro Jonus ir Janinas.

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

2016birzelis 01

Antanuko atlaiduose nesulaukėme procesijos. Gaila, tačiau nesusirinko pakankamas mūsų skaičius, ir procesijos laikui bėgant gali būti dar retesnis reiškinys. Kita vertus, turime kitų gražių mūsų tikėjimo liudijimų. Vienas iš jų – jūsų aukos, skirtos, kad kažkam kitam šalia mūsų būtų geriau: nuo Velykų paaukodami viso 1 490 Eur jūs išpildėte jaunimo svajonę vykti į Pasaulio jaunimo dienas ir štai, jei viskas laimingai, jau po geros savaitės Lenkijoje jie susitiks su daugybe kitų tikinčių jaunuolių iš viso pasaulio ir popiežiumi. 407 Eur, jūsų paaukoti šv. Antano atlaidų loterijoje, bus skirti kamino įdėklui ir krosnelei „Vilties“ salėje įsigyti. Vieni nenustojate įvairia pagalba patarnauti parapijoje, kiti – nepamirštate jos reikalų ir žmonių savo maldose. Juk žinome, kai šalia esantiems gerai – mums taip pat gera. Gal ne tipiškai lietuviška, jei sumąstytume pajuokauti, tačiau krikščioniška. Saulėtos gerų darbų ir palaimingo poilsio vasaros!

2016birzelis 01

Kęstučio Lapiniausko nuotraukos

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas