Balandžio mėnuo Krekenavos parapijoje

2016-05-16 | Rita Juozėnaitė
Skelbimai

„Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija yra Stebuklingosios Dievo Motinos – Malonių Versmės, šv. Antano Paduviečio užtarimo lydima; per Krikštą Šventosios Dvasios pripildyta; Dievo žodžiu, Eucharistija, sakramentais ir malda maitinama; tai prisikėlusio Jėzaus Kristaus mokinių bendruomenė, liudijanti Dievo gailestingumą artimo meilės tarnyste, atvira piligrimystei, skelbianti Jo Evangeliją ir kviečianti gyventi Dievo karalystės viltimi.“ Ar žinote, kokie tai žodžiai? Tai prieš metus, balandžio mėnesį, suformuluota mūsų parapijos misija. Kaip mums sekasi ja gyventi?

Balandžio 1 ir 22 dienomis, du penktadienius, vaikai ir jaunimas susitiko ne tik šv. Mišioms ir įprastam pabuvimui parapijos namuose, bet ir ruošėsi Pasaulio jaunimo dienoms, vyksiančioms liepos mėnesį Krokuvoje. Kasdien vis arčiau savo svajonės!

Balandžio 2 dieną, šeštadienį, bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios už parapijos žemdirbius, jų šeimas, darbuotojus ir verslo partnerius. Po pamaldų parapijos namuose vyko graži šventė, joje sveikinimo žodį tarė Panevėžio rajono meras Povilas Žaguinis, kiti svečiai. Šventės metu surinktos aukos skirtos „Vilties“ salės grindų įrengimui.

Balandžio 3 dieną, Atvelykio sekmadienį, kaip įprasta, dalyvavome šv. Mišiose. Po jų visi besijaučiantys vaikais pamaldų dalyviai smagiai bėginėjo aplink baziliką ir parapijos namus, atlikdami įvairias šventiškas užduotis ir tuo pelnydami dosnios „Velykų bobutės“ palankumą. Kiti tuo tarpu susirinko parapijos namuose, kur ne taip sėkmingai sekėsi pažiūrėti filmą „Pirmasis Dievo Gailestingumo paveikslas“: technika nepakluso, ir seansą teko atidėti iki balandžio 10 dienos. Bet gerų dalykų juk verta palaukti!

Balandžio 6 dieną, trečiadienį, į savaitės kelionę po Šventąją Žemę išlydėjome kleboną kun. Gediminą.

Balandžio 8 dieną, penktadienį, esant tokioms aplinkybėms, vaikai ir jaunimas įprastą susitikimą perkėlė į Panevėžį. Čia jie dalyvavo šv. Mišiose Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo (marijonų) koplyčioje, kartu su Panevėžio jaunimu turėjo Šventojo Rašto studijų užsiėmimą, stiprino draugystę prie vakarienės stalo.

Balandžio 9 dieną, šeštadienį, nors oras nežadėjo nieko gero, bazilikos aikštėje ir parapijos namuose zujo gausus vaikų būrys. Užkrečiantį džiaugsmą dovanojo Viešpaties ir Mergelės Marijos iš Mataros tarnaičių kongregacijos sesutės vienuolės ryškiais abitais, nusprendusios dieną su vaikais praleisti būtent Krekenavoje.

Balandžio 15 dieną, penktadienį, kartu su piligrimais ir Marijos radijo klausytojais šventėme kasmėnesinius Švč. M. Marijos atlaidus. Šv. Mišios, aukojamos mūsų brangaus vyskupo Jono, bendrystė prie agapės stalo, nuostabus oras... Ko daugiau bereikia?

Balandžio 17 dieną, sekmadienį, po šv. Mišių, kuriose meldėmės už dvasininkiją ir pašaukimus į dvasinį luomą, parapijos namuose susitiko parapijos pastoracinė ir ekonominė tarybos bei keletas kitų pamaldų dalyvių. Susitikime buvo peržiūrėta dalis Horsto Šulco paskaitos apie patarnavimą, klebono atsivežta iš vienos lyderystės konferencijos, aptartas Sekminių ir šv. Antano Paduviečio atlaidų organizavimas, bazilikos remonto bei kiti klausimai. Taip pat nuo šios dienos pasikeitė pamaldų tvarka: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio imtinai šv. Mišios neaukojamos, išskyrus bažnytinių iškilmių ar laidotuvių atvejus.

Balandžio 20 dieną, trečiadienį, bazilikos aplinką gražino M. Antanaičio gimnazijos moksleiviai. Džiaugiamės ir dėkojame 11b klasei, kad dar labiau širdį traukia vakarais čia pasivaikštinėti!

Balandžio 23 dieną, šeštadienį, šv. Mišiose, kurias aukojo kun. Dainius Matiukas, meldėme šv. Jurgio, antrojo Lietuvos globėjo, užtarimo. Taip pat maldoje prisiminėme prieš keturis mėnesius pas Viešpatį iškeliavusį kan. Petrą Budriūną.

Balandžio 24 dieną, sekmadienį, Pasaulinėje Gyvybės dienoje, meldėmės už tai, kad būtų saugoma ir vertinama gyvybė nuo pat jos prasidėjimo momento iki natūralios mirties. Ta proga po šv. Mišių parapijos namuose religinio ugdymo vadovė Svajonė dalijosi savo studijoms paruošta medžiaga apie eutanaziją. Įtaigi, net šokiruojanti paskaita ir klebono po jos išsakytos keletas minčių leido klausytojams suprasti, kaip arti kiekvieno iš mūsų yra ši tema.

Balandžio 26 dieną, antradienį, bazilikoje sulaukėme nedidukės piligrimų grupės iš Molėtų. 15 val. jie kalbėjo Gailestingumo vainikėlį, po jo grupės vadovas kun. Kęstutis aukojo šv. Mišias. Jose dalyvavo ir kukli mūsų parapijos „delegacija“.

Klebonas, pasitaręs su parapijos tarybomis, pakoregavo Mišių laiką bazilikoje. Todėl, laisvą laiką skirdamas pagelbėti Panevėžio miesto parapijų sakramentinėje tarnystėje, padeda šioms tinkamai ir dėmesingai rūpintis parapijiečiais. Parapijos darbuotojų kalendoriuose atsirado žodis „laisvadienis“ (jei kiltų klausimas, kalbame apie pirmadienį), kas reiškia, kad tinkamai pailsėję jie gali būti dėmesingesni parapijiečiams ir piligrimams bei geriau atlikti savo kasdienes pareigas. Parapijos tarybos kalbasi ir sprendžia, kaip artimiausiose šventėse ir kasdienybėje bendruomenėje priimti žmogų taip, kad jis galėtų jaustis svarbus ir mylimas. Jaunimas džiaugiasi, kad žmonių, kurie turi galimybę ir dalijasi savo pajamomis dėka, jie galės vykti į Pasaulio jaunimo dienas. Panašu, kad parapijos misija „nugulė“ ne tik popieriuje, bet ir mūsų širdyse. Aleliuja!

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas