Viešpaties Prisikėlimas 2022

2022 m. Didysis tridienis (Didysis Ketvirtadienis Upytės bažnyčioje, Didysis Penktadienis Vadaktėlių bažnyčioje, Velyknaktis Krekenavos bazilikoje) ir šv. Velykų rytas