Vadaktėlių vaižgantinės 2019

Nuotraukų autorė - Žilvija Adamkevičiūtė