2013 m. rudens ir advento fotokronika

Renginiai fotokronikoje: jaunimo piligrimystė į Šiluvos atlaidus, gyvūnėlių laiminimas šv. Pranciškaus dieną, jaunimas Dievo Apvaizdos seserų vienuolyne, orkestro koncertas, Advento pradžia tvartely, sausainių kepimas klebonijoje.

Fotografai: kl - Kęstutis Lapiniauskas, za – Žilvija Adamkevičiūtė.