--- tuscias

Ypatingasis Gailestingumo jubiliejus suteikia progą pelnyti visuotinius atlaidus aplankant Gailestingumo metų šventoves Lietuvoje. Viena tokių šventovių yra ir Krekenavos bazilika. Piligrimo pasą galite gauti sekmadieniais bazilikos gale, nuo antradienio iki šeštadienio – raštinėje darbo valandomis. Antspaudą ir piligrimystės intencijų knygą rasite bazilikos gale. Bazilika atidaryta nuo antradienio iki sekmadienio nuo 9 iki 20 val. (žiemos laiku – nuo 9 iki 18 val.).

Jubiliejinės gailestingumo durys Krekenavos bazilikoje – kas tai?

Tai Krekenavos bazilikos šiaurinės šoninės durys, kurios nuo 2015 m. gruodžio 13 d. iki 2016 m. lapkričio 13 d. tarnaus kaip Gailestingumo metų jubiliejinės durys. Tai popiežiaus Pranciškaus mintis, kad švenčiant Gailestingumo jubiliejų Ypatingos durys būtų atvertos piligrimams ne tik Romoje, bet ir visame pasaulyje. Kad kuo daugiau žmonių galėtų pasinaudoti šio neeilinio jubiliejaus teikiamomis dovanomis.

ATLAIDAI

Įžengus per Gailestingumo duris, atlaidai gaunami išpildant šias sąlygas:

- Atlikus išpažintį (nebūtinai tą dieną, galima ir kelias dienas prieš arba po);
- Priėmus Šv. Komuniją;
- Pasimeldus popiežiaus intencija.

Popiežius kviečia, kad šiuose metuose kiekvienas norintis atliktų tam tikrą piligrimystę, t. y. kelionę, kurioje, geriausia, jeigu ji atliekama pėsčiomis, būtų nueita tam tikra ilgesnė atkarpa negu nuo mašinų aikštelės iki bazilikos, įeinant pro šias duris.

Durys – uždarumo ir atvirumo vieta. Tie, kuriems jos užvertos, turi likti už jų, nes jie yra laikomi svetimais ar nelaukiamais, tie, kuriems jos atveriamos, yra laikomi svečiais ir yra laukiami. Jau nebe pirmus metus popiežius Pranciškus kviečia, kad visų pasaulio bažnyčių durys būtų kuo ilgiau atidarytos, kad tikintieji ir ieškantieji galėtų užeiti į mūsų bažnyčias ir jose rasti ne tiktai meną, architektūrą, apeigas, bet ir tylią, ramią vietą susitelkti maldai ar tiesiog įsiklausyti į savo mintis ir pamėginti jas surikiuoti. Gailestingumo metų durys tai kur kas daugiau. Tos šventovės, kuriose jos atidaromos, tampa išskirtiniu Dieviškojo gailestingumo ir atvirumo tam gailestingumui kvietimu ir ženklu. Įžengus pro šias duris visiems turi būti suteikta galimybė susitaikyti su Dievu, savimi ir kitais, atliekant nuoširdžią, kad ir po daugelio metų, išpažintį. Net jeigu neprisimenama žodžių ir eigos, už durų, šventovių viduje, laukiantys kunigai turi būti pasirengę padėti bet kuriam žmogui, kuris nori priimti Dievo atleidimą ir išdrįsti ištarti: „Atsiprašau“. Taip pat svarbu, kad susitaikymas būtų palydėtas vienybės sakramentu, šv. Mišiose priimta šventa Komunija, kuri vėl mus naujai įjungia į Mistinį Kristaus Kūną pasaulyje – Bažnyčią.

Šventasis Tėvas kviečia ir nori, kad naujai atgimę Dievo gailestingume savo gyvu tikėjimo ryšiu su Dievu melstų ir kitiems malonės bei užtarimo pas Dievą sukalbėdami Tėve mūsų ir Tikiu į Dievą Tėvą maldas popiežiaus tam mėnesiui paskelbtomis intencijomis. Mūsų bazilikoje visus šiuos metus kartu su atvykusiais piligrimais, viešais ar užsislaptinusiais, Šventojo Tėvo intencija melsimės kiekvienose šv. Mišiose prieš palaiminimą. Kadangi esame Marijos šventovė, reikalinga sukalbėti ne tik Tėve mūsų ir Tikiu į Dievą Tėvą, bet ir Sveika, Marija maldą.

Įėjimas pro Gailestingumo duris tai tik išorinis simbolinis, bet kartu ir labai praktiškas ženklas, kad esu pasiryžęs įžengti į Dievo namus ir naujai surasti gyvenimo ir tikėjimo ryšį su Dievu ir Jo vaikais, mano broliais ir seserimis. 

 

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu)
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10, 12 val.
Proginės ir laidotuvių šv. Mišios 12 val. (išskyrus pirmadienius)
Šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 9–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.