Dailė ir architektūra

ARCHITEKTŪRA

Pirmoji medinė bažnyčia pastatyta 1484 m., kuri XVIII a. pirmoje pusėje sudegė. 1736 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia, 1803 m. atliktas didelis remontas.

Dabartinė dvibokštė Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia pastatyta 1901 m., architektas J. Golinevičius.

Statyboje vyrauja gotikos stilius, nors daug kur su jo taisyklėmis prasilenkta. Į dangų stiebiasi du dideli 56 m bokštai, stogą puošia 13 bokštelių. Fasado skulptūras dirbo Varšuvos skulptorius Piechockis. Smėlinis akmuo, iš kurio padaryta Švč. M. Marijos statula fasade, atvežtas iš Sandomiro apylinkės. Viduje altoriai, sakykla, suolai ir dekoracijos – gotikos stiliaus. Ąžuolinius altorius dirbo meistras Zaborskis Šiauliuose.

Didysis altorius ąžuolinis, balto marmuro mensa remiasi mūro pamatu, gražaus darbo, papuošta didesnėmis ir mažesnėmis statulomis. Centre stebuklingasis Švč. M. Marijos paveikslas sidabriniuose rūbuose, papuoštas gausiais votais. Tabernakulis iš ąžuolo medžio, jo vidus paauksuotas. Altorius atitrauktas nuo sienos, kad žmonės galėtų aplink jį eiti keliais.

Krekenavos bažnyčia ... Fotografas Tadas Bajorūnas

Krekenavos bažnyčia ... Fotografas Tadas Bajorūnas

Krekenavos bažnyčia ... Fotografas Tadas Bajorūnas

Kairiajame bažnyčios šone – šv. Antano paveikslas, aprėdytas sidabro rūbais, anksčiau būdavęs uždengiamas Trijų Karalių paveikslu; virš jo – medžio raižinys – šv. Mykolas arkangelas; pačiame viršuje – šv. Jono Pauliaus II paveikslas; iš abiejų pusių – šv. Juozapo ir šv. Pranciškaus Asyžiečio statulos

Dešiniosios navos altoriuje yra Švč. Trejybės paveikslas, būdavęs uždengiamas apaštalų šv. Simono ir šv. Judo paveikslu; jo viršuje – Apvaizdos Akies medžio raižinys, aukščiau – šv. Jurgio paveikslas; nišose – šv. Kazimiero ir šv. Domininko statulos. Greta šoninių altorių pastatytos Švč. Jėzaus ir Marijos Širdies figūros.

Kairėje vidurinės navos pusėje, prie pirmo altoriaus, įrengta sakykla; šoninėse navose po tris klausyklas, presbiterijoje – krikštykla. Viskas iš ąžuolo, gražaus darbo, gotiško stiliaus.

Karo metu beveik nenukentėjo: numuštas vienas šoninis bokštelis.

Krekenavos bazilikos vidus. Fotografas Tomas Stasevičius

Krekenavos bazilikos vidus. Fotografas Tomas Stasevičius

Vargonai

Po  1806 m. būta naujų, bet jau taisytinų vargonų. 1816 m. jie taisyti. 1844 m. minimi 10 registrų vargonai su rekvizitais. Dabartinius vargonus 1911 m. pastatė Brunas Goebelis iš Karaliaučiaus (Op. Nr. 295). Vargonų viduje įrašas B. G. / Keydan. / 149 / Gov. Kovno Russia (Rimantas Gučas „Lietuvos vargonai“ Katalogas. Vilnius 2009). Vargonai 26 balsų su manualais ir pedalais.

 

 

Pamaldų tvarka
Pirmadieniais - nėra
Antradieniais ir ketvirtadieniais – 12 val.
Trečiadieniais ir penktadieniais – 18 val.
Šeštadieniais ir Sekmadieniais – 12 val.

Atlaidų 15-ą mėnesio dieną:
Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Prieš šv. Mišias

Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami registruotis parapijos raštinėje.