Parapijos namai

Naudojimosi pagrindine parapijos namų sale taisyklės

2014 m. už ES lėšas ir parapijiečių bei kitų aukotojų lėšomis buvo rekonstruoti parapijos namai. Materialių, darbo bei maldos aukų dėka, atsižvelgiant į naudojimo patirtį bei poreikius, ir toliau vyksta įrengimo, remonto darbai, įsigyjamas būtinas inventorius. Norint užtikrinti sklandų pagrindinės  parapijos salės (toliau „salės“) naudojimą, nustatome bendrąsias naudojimo taisykles.

  1. Salė nėra komercinio naudojimo patalpos ir pirmiausia skirta mūsų parapijos sielovados reikmėms. Po to seka parapijos bendruomenės narių poreikiai ir galiausiai – parapijos svečių poreikiai. Taigi salė ir kitos parapijos namų patalpos, atsižvelgiant į aukščiau išvardintus prioritetus, nėra atvira visada ir visiems.
  2. Salė gali būti naudojama parodoms, paskaitoms, šventėms, geduliniams pietums ir kitiems su parapijos misija derantiems renginiams.
  3. Parapijos namų patalpose veikia ir „Vilties“ (šarvojimui tinkama) salė. Užsisakantys pagrindinę parapijos salę sutinka su sąlyga, kad „Vilties“ salėje tuo pat metu gali vykti šermenys. Nors patalpų garso izoliacija yra pakankamai gera, prašome jautriai reaguoti į tokius atvejus neleidžiant pernelyg garsios muzikos.
  4. Atsižvelgdami į naudojimosi patalpomis (sale, WC, el. šildymu/vėsinimu, krosnele) eksploatacijos išlaidas pageidautume minimalios 50 Eur aukos už patalpų naudojimąsi iki 3 val., salėje rengiant asmenines šventes ar minint artimųjų mirties metines.  Kiekviena papildoma valanda  – 7 Eur/val.
  5. Geduliniams pietums pageidautume minimalios 30 Eur aukos už naudojimąsi sale.
  6. Atkreiptinas dėmesys, kad tam tikrais atvejais nesant galimybės pasinaudoti sale geduliniams pietums, juos galima ruošti Svetainėje / artimųjų poilsio kambaryje (iki 30 asmenų). Auka – 30 Eur.
  7. Parapija šiuo metu neturi galimybės teikti maitinimo paslaugų. Norint pasinaudoti parapijos namų virtuve, joje esančiais įrengimais ar indais, reikia susitarti.
  8. Besinaudojantys parapijos namų patalpomis atsako už jose esančio inventoriaus bei ekspozicijos (jei tuo metu eksponuojama paroda) saugumą. Vagystės ar inventoriaus sugadinimo atveju parapija gali paprašyti atlyginti žalą. Už asmeninių daiktų saugojimą atsako patys naudotojai.
  9. Patalpose laikomasi švaros ir tvarkos.

Parapijos namų administratorė – Akvelina Pogužinskienė (Bažnyčios g. 16; mob. 8 611 88035). Visais su sale ir kitų parapijos namų patalpų naudojimu susijusiais klausimais kviečiame kreiptis į ją.