Projektai ir parama

 Dėkojame už visas aukas ir paramą.

Parapijos rekvizitai norintiems pervesti paramą ar 2 % Gyventojų pajamų mokesčio:

Pavadinimas: Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
Adresas: Bažnyčios g. 19, Krekenava, 38306 Panevėžio r.
Juridinio a. kodas: 191260418
Bankas: AB „Swedbank“
A. s. LT457300010002378753

Parama, kuri nekainuoja

2017 metais, skirdami 2% gyventojų pajamų mokesčio Krekenavos parapiją parėmėte 1 949,92 Eur, Vadaktėlių parapiją – 45,71 Eur. Nuoširdžiai dėkodami kviečiame ir šiemet tokiu būdu svariai prisidėti prie parapijų gyvavimo. Tai galite padaryti keliais būdais: 

 1. Per internetinę bankininkystę prisijungdami prie Valstybinės mokesčių inspekcijos EDS (Elektroninio deklaravimo sistemos) ir užpildydami FR0512_2 formą.

 2. Užpildydami FR0512_2 formą ranka darbo laiku parapijos raštinėje arba sekmadieniais prieš ar po šv. Mišių bazilikos gale. Su savimi reikia turėti asmens dokumentą.

Šiuo metu vykdomi projektai

 1. Lietuvių Katalikų religinė šalpa parėmė parapijos internetinės svetainės kūrimą.
  Kviečiame visus prisidėti, kad ji turtėtų ir nuolat būtų įdomi bei naudinga parapijiečiams ir svečiams.

 2. Gauta labdara iš Lietuvos vaikų globos organizacijos Bostone, JAV. Ją organizavo ten dirbantis Jurgis Stankevičius. Labdara perduota Krekenavos „Caritui“ dalinti žmonėms.

 3. Su Panevėžio rajono vietos veiklos grupe vykdomas parapijos salės „Tvartelis“ rekonstrukcijos projektas (400 000 Lt vertės).

  Norint gauti finansinę paramą šiam projektui iš Europos Sąjungos fondų reikalingas ir nemažas parapijos įnašas. Šiai dienai tokių lėšų parapija neturi.

  Prašome pagal galimybes prisidėti prie šio įnašo dalies sukaupimo savo finansine auka perduodant grynais parapijos klebonui (klebonijos raštinėje), ar pervedant pavedimu į specialiai atidarytą sąskaitą Panevėžio kredito unijoje.

  Pavadinimas Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija, kodas 191260418, sąskaitos Nr. LT74 5011 0000 1400 2556 LTL., įmokos pavadinimas „auka ūkinio pastato rekonstrukcijai unikalus Nr. 4400-2324-3381“.

Planuojami projektai ir darbai

Dalyvaujame Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektų atnaujinimo programoje. Tikimės, kad bus skirta lėšų 2014–2020 m. projekte Krekenavos bazilikos ansambliui atnaujinti.

Įvykdyti projektai

 1. Iš Lietuvių religinės šalpos buvo gauta parama ir už ją 2012 m. įrengta klebonijos raštinė bei įsigyta žoliapjovė.
 2. Su „Rubisolio“ įmone 2012 m. įgyvendintas bazilikos apšildymo infraraudonųjų spindulių lempomis projektas. Prie jo gausiai prisidėjo piligrimai ir parapijiečiai savo aukomis, o taip pat ir Danijos firma (bus papildyta).
 3. Su fondu „Kirche in Not“ 2013 m. įvykdytas projektas parapijos automobiliui įsigyti. Už skirtą 5000 eurų sumą nupirktas 2007 metų gamybos „Škoda Octavia“ automobilis.

 

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu 
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.