Teritorija ir statistika

Krekenavos parapijos gyventojų skaičius – apie 4600. 

Per 2017 metus Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje suteikta sakramentų: Krikšto – 38 (iš jų 9 parapijiečiai), Pirmosios Komunijos – 11, Santuokos – 17 (iš jų 7 parapijiečių); aplankyta ligonių – 75, palaidota – 56.

Per 2016 metus Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje suteikta sakramentų: Krikšto – 55, Pirmosios Komunijos – 19, Santuokos – 21; palaidota – 47.

Per 2014 metus Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje suteikta sakramentų: Krikšto – 53, Pirmosios Komunijos – 33, Santuokos – 27; palaidota – 53.

Per 2013 metus Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje suteikta sakramentų: Krikšto – 62, Pirmosios Komunijos – 31, Sutvirtinimo – 55, Santuokos – 19.

Per 2012 metus Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje suteikta sakramentų: Krikšto – 37, Pirmosios Komunijos – 30, Sutvirtinimo – 33, Santuokos – 17.

 

Parapijos metrikai:

Gimusiųjų knygos >
Santuokų knygos >
Mirusiųjų knygos >
Kitos knygos ir raštai >

 

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Su vaikais ir jaunimu 
rugsėjo–gegužės mėn. penktadieniais 18 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 20–21 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Penktadieniais 17.30–17.55 val. zakristijoje
Šeštadieniais 11.30–11.55 val. klausykloje
Sekmadieniais 11.15–11.55 val. klausykloje
Kitomis progomis išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.