Stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, Malonių Versme, melski už mus!

 

Kalėdų laikotarpio pamaldos 

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais 12 val.
Antradieniais–ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais 10 val. ir 18 val. (jaunimo)
Šeštadieniais 12 val.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10, 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 18.30–19.30 val.
I mėn. sekmadienį 9–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

Pamąstymui

Liturgijoje keliskart suskamba kvietimas džiūgauti, pralinksmėti. Kodėl? Nes Viešpats yra arti. Kalėdos yra arti. Kaip motina, Bažnyčia mus drąsina su pasitikėjimu eiti dvasiniu keliu, kad su pakylėjimu galėtume švęsti Kalėdų šventę. Krikščioniška žinia vadinasi „evangelija“, tai reiškia „geroji naujiena“, tai džiaugsmo skelbimas visai tautai. Bažnyčia nėra liūdnų žmonių prieglauda, Bažnyčia yra džiaugsmo namai! Tie, kurie yra liūdni, atranda joje tikrą džiaugsmą! Tačiau Evangelijos džiaugsmas nėra bet koks džiaugsmas. Jo priežastis yra žinojime, jog esi priimtas ir mylimas Dievo.

Popiežius Pranciškus

Dienos liturginiai skaitiniai >
Sekmadienio Evangelijos komentaras >
Sekmadienio homilijos audioįrašas >

Kiekvieno mėnesio 10 d.
   homilija laidoje „Dievo žodis“
Kas antrą pirmadienį
   9 val. laidoje „Tikėjimo vartai“
   (kartojama 22.30 val. ir sekmadienį 2.00 val.)

Parama „Tvarteliui“

KVIEČIAME ĮSIGYTI
Bazilikos suvenyrų ir devocionalijų
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis – klebonijos raštinėje.

suvenyrai01.jpgsuvenyrai02.jpgsuvenyrai03.jpgsuvenyrai04.jpgsuvenyrai05.jpg

KVIEČIAME JUS ĮSIGYTI
katalikų spaudos
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis - klebonijos raštinėje.

DĖKOJAME RĖMĖJAMS
Prašome paramos
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
J. a. k.: 191260418
Adr.: Bažnyčios g. 18, Krekenava, Panevėžio r.

REKOMENDUOJAME
katalikų žiniasklaidą internete.
Kviečiame naršyti, klausytis, skaityti.

REKOMENDUOJAME
aplankyti vyskupijos svetaines.
Kviečiame naršyti, ateiti ir dalyvauti.

REKOMENDUOJAME
lankytis ir kitose svarbiose
katalikų svetainėse.