Stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, Malonių Versme, melski už mus!

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu)
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10, 12 val.
Proginės ir laidotuvių šv. Mišios 12 val. (išskyrus pirmadienius)
Šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 9–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

Pamąstymui

Yra kita žodžio „pasiruošti“ reikšmė ir prasmė. Jeigu nežinote nė dienos, nė valandos, kada ateis jūsų Viešpats, būkite pasiruošę, kai ateis, viską pamesti ir eiti Jo pasitikti. Pasirodo, reikia, broliai seserys, netgi mokėti būti pasiruošus viską pamesti. Tikrai tą dieną, kai ateis Viešpats, daugelis iš mūsų nesėdėsim rankas sudėję, su žvake rankoj, rožančių pasikabinę, laukdami. Ne. Kažką planuosim, kažkur eisim, kažką darysim, su kažkuo šnekėsimės. Bet kai ateis Viešpats, turime būti pasiruošę viską pamesti ir eiti Jo pasitikti. Bet kai geriau pagalvoji, kai nežinome nė dienos, nė valandos, viską, ką darome, turime būti pasiruošę neužbaigti. Ne dėl to, kad nenorime užbaigti, bet dėl to, kad gali nebebūti progos ir laiko – ateis Viešpats ir reiks viską palikti. Bet dažniausiai gyvename nuo plano iki rezultato, nuo plano iki rezultato, ir viskas, kas trukdo pasiekti rezultatą, net ir Dievas, ir Bažnyčia, nueina į antrą, trečią planą, nes mums reikia rezultato. Bet būti pasiruošus reiškia būti pasiruošus, kad tikriausiai ne visada iki rezultato prieisime. „Du dirbs viename lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta“ (Mt 24, 40–41). Du žmonės daro tą patį darbą, bet pabaiga nevienoda. Atrodo, kad vienas, kuris arė lauką, taip ir nesugebėjo palikti jo arti, viena, kuri malė girnomis, taip ir nesugebėjo pasitikti Viešpaties, norėjo pabaigti malti. Tai vieną paliko arti, kitą paliko malti. O tuos pirmuosius du paėmė į savo garbę ir šlovę. Yra labai daug dalykų gyvenime, kur mes planuojame ir darome. Ir reikia planuoti ir daryti. Bet širdyje ir maldoje turi būti nusiteikimas: Viešpatie, juk Tu bet kada gali ateiti, ir kai ateisi, rask mus darančius teisumo darbus.

Kun. Gediminas Jankūnas. Iš I advento sekmadienio homilijos

Dienos liturginiai skaitiniai >
Sekmadienio Evangelijos komentaras >
Sekmadienio homilijos audioįrašas >

Kiekvieno mėnesio 10 d. 
   homilija laidoje „Dievo žodis“

Kas antrą pirmadienį „Katechezėje“ 
   „Amoris Laetitiae“ komentaras
fb baneriukas

KVIEČIAME ĮSIGYTI
Bazilikos suvenyrų ir devocionalijų
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis – raštinėje.

suvenyrai01.jpg

KVIEČIAME JUS ĮSIGYTI
katalikų spaudos
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis - klebonijos raštinėje.

DĖKOJAME RĖMĖJAMS
Prašome paramos
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
J. a. k.: 191260418
Adr.: Bažnyčios g. 19, Krekenava, Panevėžio r.

REKOMENDUOJAME
katalikų žiniasklaidą internete.
Kviečiame naršyti, klausytis, skaityti.

REKOMENDUOJAME
aplankyti vyskupijos svetaines.
Kviečiame naršyti, ateiti ir dalyvauti.

REKOMENDUOJAME
lankytis ir kitose svarbiose
katalikų svetainėse.