Stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, Malonių Versme, melski už mus!

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Antradieniais–ketvirtadieniais 8 val.
Penktadieniais 18 val. (jaunimo)

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10, 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 9–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

Pamąstymui

Būti vyskupu, tapti vyskupu ar kunigu yra dovana: tam, kuris tampa, bendruomenei, Bažnyčiai. Dovana iš aukštybių, kurios negalima pagaminti (nėra kunigų gamyklos): Dievas suteikia šią dovaną priešais altorių.
Yra bendruomenių, kurios laiko savaime suprantamu dalyku, tarsi pretenzija, turėti kunigą. Tuo tarpu tai dovana, kurios privalome melsti, tiek kad ją gautume, tiek ir kad ją palaikytume bei ugdytume. Tai dovana, kurios Bažnyčia atkakliai maldauja, dėl kurios visi būsimi kunigai parpuola ant žemės priešais šį altorių, kai giedama Visų šventųjų litanija. Tai dovana, kurios vyskupas ilgai meldžia, iškėlęs rankas.
Ši dovana teikiama, kad būtų vykdoma užduotis ir apaštalavimo pasiuntinybė. Tai apaštalinė dovana, skirta kurti Žodžio maitinamoms ir Eucharistijos siejamoms bendruomenėms, kurios gyventų panašiai kaip Jėzus.

Iš Carlo Maria Martini knygos „Sakramentai“
Kun. Gedimino Jankūno katechezė apie kunigystę >

Dienos liturginiai skaitiniai >
Sekmadienio Evangelijos komentaras >
Sekmadienio homilijos audioįrašas >

Kiekvieno mėnesio 10 d. 
   homilija laidoje „Dievo žodis“

Kas antrą pirmadienį „Katechezėje“ 
   enciklikos „Laudato si“ komentaras

fb baneriukas

KVIEČIAME ĮSIGYTI
Bazilikos suvenyrų ir devocionalijų
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis – klebonijos raštinėje.

suvenyrai01.jpgsuvenyrai02.jpgsuvenyrai03.jpgsuvenyrai04.jpgsuvenyrai05.jpg

KVIEČIAME JUS ĮSIGYTI
katalikų spaudos
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis - klebonijos raštinėje.

DĖKOJAME RĖMĖJAMS
Prašome paramos
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
J. a. k.: 191260418
Adr.: Bažnyčios g. 18, Krekenava, Panevėžio r.

REKOMENDUOJAME
katalikų žiniasklaidą internete.
Kviečiame naršyti, klausytis, skaityti.

REKOMENDUOJAME
aplankyti vyskupijos svetaines.
Kviečiame naršyti, ateiti ir dalyvauti.

REKOMENDUOJAME
lankytis ir kitose svarbiose
katalikų svetainėse.