Stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, Malonių Versme, melski už mus!

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Antradieniais–ketvirtadieniais 8 val.
Penktadieniais 12 val.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10, 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 9–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

Pamąstymui

Pravartu priminti vieną nelengvą pirmosios bendruomenės išgyventą situaciją. Apie ją savo laiške kalba Jokūbas. Tai bendruomenė, įstumta į krizę ir sunkumus ne persekiojimų, bet pavyduliavimo ir nesutarimų viduje (plg. Jok 3, 14–16). Norėdama pakeisti padėtį, bendruomenė, pasak Jokūbo, turėtų melstis kartu su Dievu, melstis tikrai uoliai ir vieningai. Jei malda, nuolatinis gyvas dialogas su Viešpačiu, negaivina, nepalaiko ir nelydi, kalbėjimas apie Dievą netenka vidinės jėgos ir liudijimas nuvysta. Tai svarbus raginimas mums ir mūsų bendruomenėms, tiek mažosioms, kaip antai, šeima, tiek didesnėms, kaip parapijos, vyskupijos, visa Bažnyčia. Turime vis iš naujo mokytis deramai melstis, tikrai melstis, ieškoti Dievo, o ne savo gėrio.

Iš popiežiaus Benedikto XVI katechezės Apie stebuklingą Petro išgelbėjimą iš kalėjimo

Dienos liturginiai skaitiniai >
Sekmadienio Evangelijos komentaras >
Sekmadienio homilijos audioįrašas >

Kiekvieno mėnesio 10 d. 
   homilija laidoje „Dievo žodis“

fb baneriukas

Parama „Tvarteliui“

KVIEČIAME ĮSIGYTI
Bazilikos suvenyrų ir devocionalijų
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis – klebonijos raštinėje.

suvenyrai01.jpgsuvenyrai02.jpgsuvenyrai03.jpgsuvenyrai04.jpgsuvenyrai05.jpg

KVIEČIAME JUS ĮSIGYTI
katalikų spaudos
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis - klebonijos raštinėje.

DĖKOJAME RĖMĖJAMS
Prašome paramos
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
J. a. k.: 191260418
Adr.: Bažnyčios g. 18, Krekenava, Panevėžio r.

REKOMENDUOJAME
katalikų žiniasklaidą internete.
Kviečiame naršyti, klausytis, skaityti.

REKOMENDUOJAME
aplankyti vyskupijos svetaines.
Kviečiame naršyti, ateiti ir dalyvauti.

REKOMENDUOJAME
lankytis ir kitose svarbiose
katalikų svetainėse.