Stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, Malonių Versme, melski už mus!

 

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais 12 val.
Antradieniais–ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais 18 val. (jaunimo)
Šeštadieniais 12 val.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10, 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 18.30–19.30 val.
I mėn. sekmadienį 9–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

Pamąstymui

Brangūs bičiuliai, tegu mūsų širdyse skamba Jėzaus žodžiai: „Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Die­vo vaikais“ (Mt 5, 9). Nuoširdžiai prašykime atleidi­mo dėl visų tų atvejų, kai mes sudarėme dingstį susiskaldymui ar nesusipratimams bendruomenių viduje, gerai žinodami, kad bendrystė tegali būti pasiekiama nuolat atsiverčiant. Kas yra atsivertimas? Tai prašyti Viešpaties malonės nekalbėti apie kitus blogai, nekritikuoti, neapkalbinėti, mylėti kiekvieną. Tai malonė, ku­rią Viešpats mums duoda. Tai reiškia širdies atsivertimą. Prašykime, kad mūsų santykių kasdienis audinys taptų vis gražesniu ir džiaugsmingesniu santykio tarp Jėzaus ir Tėvo atspindžiu.

Iš popiežiaus Pranciškaus katechezės Bažnyčios vienybė ir šventumas 2014 m. rugpjūčio 27 d.

Dienos liturginiai skaitiniai >
Sekmadienio Evangelijos komentaras >
Sekmadienio homilijos audioįrašas >

Kiekvieno mėnesio 10 d.
   homilija laidoje „Dievo žodis“
Kas antrą pirmadienį
   9 val. laidoje „Tikėjimo vartai“
   (kartojama 22.30 val. ir sekmadienį 2.00 val.)

Parama „Tvarteliui“

KVIEČIAME ĮSIGYTI
Bazilikos suvenyrų ir devocionalijų
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis – klebonijos raštinėje.

suvenyrai01.jpgsuvenyrai02.jpgsuvenyrai03.jpgsuvenyrai04.jpgsuvenyrai05.jpg

KVIEČIAME JUS ĮSIGYTI
katalikų spaudos
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis - klebonijos raštinėje.

DĖKOJAME RĖMĖJAMS
Prašome paramos
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
J. a. k.: 191260418
Adr.: Bažnyčios g. 18, Krekenava, Panevėžio r.

REKOMENDUOJAME
katalikų žiniasklaidą internete.
Kviečiame naršyti, klausytis, skaityti.

REKOMENDUOJAME
aplankyti vyskupijos svetaines.
Kviečiame naršyti, ateiti ir dalyvauti.

REKOMENDUOJAME
lankytis ir kitose svarbiose
katalikų svetainėse.