Stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, Malonių Versme, melski už mus!

 

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais 12 val.
Šiokiadieniais 18 val.
Penktadieniais 18 val. (jaunimui)
Šeštadieniais 12 val.

Atlaidų dienomis 10, 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 18.30–19.30 val.
I mėn. sekmadienį 11–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

Pamąstymui

Dievas nepavargsta, jis kantrus, turi daug kantrybės ir lavina bei formuoja savo tautą kaip tėvas savo vaiką. Dievas eina su mumis. Pranašas Ozėjas sako: „Aš ėjau su tavimi ir mokiau tave vaikščioti, kaip tėvas moko savo vaiką.“ Koks gražus šis Dievo įvaizdis! Jis taip elgiasi ir su mumis: moko mus vaikščioti. Tos pačios nuostatos laikosi ir Bažnyčios at­žvilgiu. Mes taip pat, nepaisant ketinimo sekti Viešpatį Jėzų, kasdien susiduriame su savo savanaudiškumu ir širdies kietumu, tačiau kai suvokiame, kad esame nusi­dėjėliai, Dievas pripildo mus savo gailestingumo ir mei­lės. Ir jis mums atleidžia, jis visuomet atleidžia. Būtent tai leidžia mums augti kaip Dievo tautai, kaip Bažnyčiai: ne mūsų gebėjimai, ne mūsų nuopelnai – esame menki, ne tai, – bet kasdienė patirtis, kaip labai Viešpats trokšta mums gero ir mumis rūpinasi. Tai leidžia mums pasi­jausti, kad iš tikrųjų priklausome Jam, esame Jo rankose, tai leidžia mums augti bendrystėje su Juo ir tarpusavyje. Būti Bažnyčia reiškia jaustis rankose mus mylinčio Tėvo, kuris mus glamonėja, mūsų laukia ir leidžia mums pa­justi švelnumą. Tai labai gražu!

Iš popiežiaus Pranciškaus katechezės Dievas suburia Bažnyčią 2014 m. birželio 18 d.

Dienos liturginiai skaitiniai >
Sekmadienio Evangelijos komentaras >
Sekmadienio homilijos audioįrašas >

Kiekvieno mėnesio 10 d.
   homilija laidoje „Dievo žodis“
Kas antrą trečiadienį
   11 val. laidoje „Tikėjimo vartai“
   (kartojama 23.15 val.)

Parama „Tvarteliui“

KVIEČIAME ĮSIGYTI
Bazilikos suvenyrų ir devocionalijų
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis – klebonijos raštinėje.

suvenyrai01.jpgsuvenyrai02.jpgsuvenyrai03.jpgsuvenyrai04.jpgsuvenyrai05.jpg

KVIEČIAME JUS ĮSIGYTI
katalikų spaudos
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis - klebonijos raštinėje.

DĖKOJAME RĖMĖJAMS
Prašome paramos
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
J. a. k.: 191260418
Adr.: Bažnyčios g. 18, Krekenava, Panevėžio r.

REKOMENDUOJAME
katalikų žiniasklaidą internete.
Kviečiame naršyti, klausytis, skaityti.

REKOMENDUOJAME
aplankyti vyskupijos svetaines.
Kviečiame naršyti, ateiti ir dalyvauti.

REKOMENDUOJAME
lankytis ir kitose svarbiose
katalikų svetainėse.