Stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, Malonių Versme, melski už mus!

 

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais 12 val.
Antradieniais–ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais 18 val. (jaunimo)
Šeštadieniais 12 val.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10, 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 18.30–19.30 val.
I mėn. sekmadienį 9–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

Pamąstymui

Tikrasis Mano pasekėjas yra džiaugsmingas ir giedras. Sutikę krikščionis, kurie sakosi seką Manimi, bet yra liūdni ir niūrūs, jūs turėtumėte būti budrūs. Neviltis ir depresija ateina ne iš Manęs. Mano pasekėjams, nežiūrint sunkumų, yra suteikta viltis ir dvasios lengvumas. Jei tu pats pastebėsi, kad vis dažniau jautiesi liūdnas, tai todėl, kad tu nesi susijungęs su Manimi maldoje ir sakramentuose. Būk budrus dėl savo tikėjimo ir tu nesusvyruosi. Aš esu su tavimi. Aš niekada tavęs nepaliksiu. Prašyk Manęs drąsos, ir drąsa bus tavo.

Iš knygos „Mintys apie dvasingumą. Pirmoji knyga. Nurodymai mūsų laikams, duoti Anne, pasaulietei apaštalei“

Dienos liturginiai skaitiniai >
Sekmadienio Evangelijos komentaras >
Sekmadienio homilijos audioįrašas >

Kiekvieno mėnesio 10 d.
   homilija laidoje „Dievo žodis“
Kas antrą pirmadienį
   9 val. laidoje „Tikėjimo vartai“
   (kartojama 22.30 val. ir sekmadienį 2.00 val.)

Parama „Tvarteliui“

KVIEČIAME ĮSIGYTI
Bazilikos suvenyrų ir devocionalijų
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis – klebonijos raštinėje.

suvenyrai01.jpgsuvenyrai02.jpgsuvenyrai03.jpgsuvenyrai04.jpgsuvenyrai05.jpg

KVIEČIAME JUS ĮSIGYTI
katalikų spaudos
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis - klebonijos raštinėje.

DĖKOJAME RĖMĖJAMS
Prašome paramos
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
J. a. k.: 191260418
Adr.: Bažnyčios g. 18, Krekenava, Panevėžio r.

REKOMENDUOJAME
katalikų žiniasklaidą internete.
Kviečiame naršyti, klausytis, skaityti.

REKOMENDUOJAME
aplankyti vyskupijos svetaines.
Kviečiame naršyti, ateiti ir dalyvauti.

REKOMENDUOJAME
lankytis ir kitose svarbiose
katalikų svetainėse.