Stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, Malonių Versme, melski už mus!

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu)
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10, 12 val.
Proginės ir laidotuvių šv. Mišios 12 val. (išskyrus pirmadienius)
Šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 9–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

Pamąstymui

Visa šventė yra didelė malda: duok mums save. Duok mums savo tikrosios duonos. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė tai padeda geriau suprasti Viešpaties maldą „Tėve mūsų“, kuri yra visų maldų malda. Ketvirtas prašymas, duonos prašymas, tarsi sąnara jungia tris į Dievo karalystę orientuotus prašymus su trimis paskutiniaisiais, susijusiais su mūsų vargais. Ko mes čia meldžiame? Tikrai duonos šiai dienai. Tai prašymas mokinių, gyvenančių ne iš turtų ir kapitalų, bet iš Viešpaties kasdienio gerumo, todėl ir turinčių su juo bendrauti, nuolatos į jį žvelgti bei juo pasitikėti. Tai prašymas žmonių, nekaupiančių didelio turto ir nesistengiančių savo jėgomis susikurti saugumo, bet pasitenkinančių tuo, kas būtina, kad turėtų laiko tam, kas tikrai svarbu. Tai paprastųjų, nuolankiųjų malda, malda tų, kurie myli neturtą Šventojoje Dvasioje ir taip gyvena.

Iš popiežiaus Benedikto XVI knygos „Pakeliui pas Jėzų Kristų“

Dienos liturginiai skaitiniai >
Sekmadienio Evangelijos komentaras >
Sekmadienio homilijos audioįrašas >

Gailestingumo jubiliejus

Kiekvieno mėnesio 10 d. 
   homilija laidoje „Dievo žodis“

Kas antrą pirmadienį „Katechezėje“ 
   enciklikos „Laudato si“ komentaras
fb baneriukas

KVIEČIAME ĮSIGYTI
Bazilikos suvenyrų ir devocionalijų
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis – klebonijos raštinėje.

suvenyrai01.jpgsuvenyrai02.jpgsuvenyrai03.jpgsuvenyrai04.jpgsuvenyrai05.jpg

KVIEČIAME JUS ĮSIGYTI
katalikų spaudos
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis - klebonijos raštinėje.

DĖKOJAME RĖMĖJAMS
Prašome paramos
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
J. a. k.: 191260418
Adr.: Bažnyčios g. 18, Krekenava, Panevėžio r.

REKOMENDUOJAME
katalikų žiniasklaidą internete.
Kviečiame naršyti, klausytis, skaityti.

REKOMENDUOJAME
aplankyti vyskupijos svetaines.
Kviečiame naršyti, ateiti ir dalyvauti.

REKOMENDUOJAME
lankytis ir kitose svarbiose
katalikų svetainėse.