Stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, Malonių Versme, melski už mus!

 

Žolinės atlaidų programa >

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais 12 val.
Šiokiadieniais 18 val.
Penktadieniais 18 val. (jaunimui)
Šeštadieniais 12 val.

Atlaidų dienomis 10, 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 18.30–19.30 val.
I mėn. sekmadienį 11–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

Pamąstymui

Šiandien taip pat dėl daug ko dejuojame, matome daug įvairių sunkumų. Ne atsiribojimas nuo Dievo, o Jo artumas gali padėti keisti visuomenę. Tai įvyksta per žmones, kurie tampa kaip raugas tešloje, kasdienio gyvenimo ir pasaulio evangelizuotojai, pašventintojai. Tokiais būti esame kviečiami visi mes, nepaisant mūsų silpnumo. Dievas pasitiki žmonėmis, jis pasitiki mumis. Taip, kaip pasitikėjo apaštalu Petru, nors jis ir išsižadėjo, apaštalais, nors jie pabėgo, šv. Pauliumi – nors jis persekiojo Kristaus sekėjus.
Dievas visada dovanoja ateitį, perkeistą gyvenimą. Tikime kad Jis duos ir galutinį perkeitimą, Jo Artumo džiaugsmą ir šviesą.

Iš vyskupo Liongino Virbalo pamokslo Žemaičių Kalvarijos atlaiduose

Dienos liturginiai skaitiniai >
Sekmadienio Evangelijos komentaras >
Sekmadienio homilijos audioįrašas >

Kiekvieno mėnesio 10 d.
   homilija laidoje „Dievo žodis“
Kas antrą trečiadienį
   11 val. laidoje „Tikėjimo vartai“
   (kartojama 23.15 val.)

baneriukas krb

Parama „Tvarteliui“

KVIEČIAME ĮSIGYTI
Bazilikos suvenyrų ir devocionalijų
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis – klebonijos raštinėje.

suvenyrai01.jpgsuvenyrai02.jpgsuvenyrai03.jpgsuvenyrai04.jpgsuvenyrai05.jpg

KVIEČIAME JUS ĮSIGYTI
katalikų spaudos
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis - klebonijos raštinėje.

DĖKOJAME RĖMĖJAMS
Prašome paramos
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
J. a. k.: 191260418
Adr.: Bažnyčios g. 18, Krekenava, Panevėžio r.

REKOMENDUOJAME
katalikų žiniasklaidą internete.
Kviečiame naršyti, klausytis, skaityti.

REKOMENDUOJAME
aplankyti vyskupijos svetaines.
Kviečiame naršyti, ateiti ir dalyvauti.

REKOMENDUOJAME
lankytis ir kitose svarbiose
katalikų svetainėse.