Stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, Malonių Versme, melski už mus!

 

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais 12 val.
Antradieniais–ketvirtadieniais 18 val.
Penktadieniais 18 val. (jaunimo)
Šeštadieniais 12 val.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10, 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 18.30–19.30 val.
I mėn. sekmadienį 9–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

Pamąstymui

Prie kryžiaus prikaltas Jėzus mylimą mokinį Joną pavedė savo motinos Marijos globai – „Štai tavo motina“ – „Štai tavo sūnus“. Nuo šio momento Marija tapo visų Jėzaus mokinių, ypač kunigų, motina.
Kunigo pašaukimas yra labai panašus į Marijos pašaukimą. Jos misija buvo nutiesti pasaulio Gelbėtojui kelią į šią žemę. Kunigo misija – nutiesti kelią, kad pas šį Gelbėtoją ateitų, kiek tai įmanoma, daugiau žmonių. Vyskupas skiria kunigą į labai konkrečią žmonių bendruomenę – parapiją, rektoratą, ligoninę, gimnaziją ar universitetą ir jam paveda rūpintis tos bendruomenės žmonėmis: patarnauti įtikėjusiems, rodyti kelią ieškantiems, belstis į neieškančiųjų širdis, daryti atgailą už klystančius ir už visus melstis. Iš tikrųjų, labai platūs kunigiškos tarnystės horizontai.

Iš arkiv. Sigito Tamkevičiaus SJ homilijos Šiluvoje Kunigų dieną. Visą homiliją skaitykite >

Dienos liturginiai skaitiniai >
Sekmadienio Evangelijos komentaras >
Sekmadienio homilijos audioįrašas >

Kiekvieno mėnesio 10 d.
   homilija laidoje „Dievo žodis“
Kas antrą pirmadienį
   9 val. laidoje „Tikėjimo vartai“
   (kartojama 22.30 val. ir sekmadienį 2.00 val.)

Parama „Tvarteliui“

KVIEČIAME ĮSIGYTI
Bazilikos suvenyrų ir devocionalijų
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis – klebonijos raštinėje.

suvenyrai01.jpgsuvenyrai02.jpgsuvenyrai03.jpgsuvenyrai04.jpgsuvenyrai05.jpg

KVIEČIAME JUS ĮSIGYTI
katalikų spaudos
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis - klebonijos raštinėje.

DĖKOJAME RĖMĖJAMS
Prašome paramos
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
J. a. k.: 191260418
Adr.: Bažnyčios g. 18, Krekenava, Panevėžio r.

REKOMENDUOJAME
katalikų žiniasklaidą internete.
Kviečiame naršyti, klausytis, skaityti.

REKOMENDUOJAME
aplankyti vyskupijos svetaines.
Kviečiame naršyti, ateiti ir dalyvauti.

REKOMENDUOJAME
lankytis ir kitose svarbiose
katalikų svetainėse.