Stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, Malonių Versme, melski už mus!

Didieji Žolinės atlaidai >

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Penktadieniais 18 val. (su vaikais ir jaunimu) (rugsėjo–gegužės mėn.)
Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.
Proginės ir laidotuvių šv. Mišios 12 val. (išskyrus pirmadienius)
Šv. Mišios sudėtine intencija už mirusiuosius – antrąjį mėnesio šeštadienį 12 val. 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 11–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

Pamąstymui

Tikėti taip pat reiškia tikėti į Jį, tikėti, kad Jis tikrai mus myli, yra gyvas ir geba slėpiningai veikti, neapleidžia, savo galia bei begaliniu kūrybingumu iš blogio išgauna gėrį. Reiškia tikėti, kad Jis pergalingai žengia istorijoje, o su juo ir „visi pašauktieji, išrinktieji ir ištikimieji“ (Apr 17, 14). Tikime Evangelija, sakančia, kad Dievo Karalystė pasaulyje jau yra ir auga įvairiais būdais: kaip garstyčios grūdelis, virstantis didžiuliu augalu (plg. Mt 13, 31–32), kaip raugas, nuo kurio tešla pakyla (plg. Mt 13, 33), ir kaip gera sėkla, auganti tarp raugių (plg. Mt 13, 24–30) ir galinti mus visada maloniai nustebinti. Ji yra, vis ateina iš naujo, vis kovoja, kad iš naujo sužydėtų. Kristaus prisikėlimas visur daigina šio naujo pasaulio pradus; ir net nupjauti, jie vėl išdygsta, nes Viešpaties prisikėlimas jau persunkė slaptą istorijos audinį, nes Kristus prisikėlė ne tuščiai. Nelikime šio gyvos vilties kelio nuošalyje! (EG 278)

Iš popiežiaus Pranciškaus paraginimo „Evangelii gaudium“

Dienos liturginiai skaitiniai >
Sekmadienio Evangelijos komentaras >
Sekmadienio homilijos audioįrašas >

Palaimintasis Teofilius MatulionisKiekvieno mėnesio 10 d.
   homilija laidoje „Dievo žodis“
Kas antrą pirmadienį „Katechezėje“ 
   „Amoris Laetitiae“ komentaras
fb baneriukas

REKOMENDUOJAME
katalikų žiniasklaidą internete.
Kviečiame naršyti, klausytis, skaityti.

KVIEČIAME JUS ĮSIGYTI
katalikų spaudos
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis – klebonijos raštinėje.

  • kpl

DĖKOJAME RĖMĖJAMS
Prašome paramos
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
J. a. k.: 191260418
Adr.: Bažnyčios g. 19, Krekenava, Panevėžio r.

REKOMENDUOJAME
aplankyti vyskupijos svetaines.
Kviečiame naršyti, ateiti ir dalyvauti.

REKOMENDUOJAME
lankytis ir kitose svarbiose
katalikų svetainėse.