Stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, Malonių Versme, melski už mus!

Pamaldų tvarka

Didysis Tridienis ir Velykų iškilmės >

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais 12 val.
Šiokiadieniais 18 val.
Penktadieniais 18 val. (jaunimui)
Šeštadieniais 12 val.

Atlaidų dienomis 10, 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. ketvirtadienį 18.30–19.30 val.
I mėn. sekmadienį 11–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

Pamąstymui

Velykų šventės mus tarsi atveda prie tuščio Kristaus kapo, mes vėl išgirstame Bažnyčios skelbiamą džiugią prisikėlimo naujieną. Tačiau to neužtenka: ir mums reikia sutikti prisikėlusį Viešpatį, kad patikėtume ir pradžiugtume. Turime būti atidūs, kaip pirmieji mokiniai: atpažinti Kristų, kai jis ateina, išgirsti Jį, kai mums prabyla. Žinoma, kitu būdu, negu savo prisikėlimo dieną, bet ne mažiau realiai: mūsų širdyse, per kitus žmones, gyvenimo įvykius. Tada Jis atėjo net pro užrakintas duris, dabar – per užvertus mūsų sielos duris ir langus. Atverkime širdis Dievui! Jis yra tikrasis kiekvieno žmogaus bičiulis, linkintis gera, vedantis į džiaugsmą. 

Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas, SJ

Dienos liturginiai skaitiniai >
Sekmadienio Evangelijos komentaras >
Sekmadienio homilijos audioįrašas >

Kiekvieno mėnesio 10 d.
   homilija laidoje „Dievo žodis“
Kas antrą trečiadienį
   11 val. laidoje „Tikėjimo vartai“
   (kartojama 23.15 val.)

Parama „Tvarteliui“

KVIEČIAME ĮSIGYTI
Bazilikos suvenyrų ir devocionalijų
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis – klebonijos raštinėje.

suvenyrai01.jpgsuvenyrai02.jpgsuvenyrai03.jpgsuvenyrai04.jpgsuvenyrai05.jpg

KVIEČIAME JUS ĮSIGYTI
katalikų spaudos
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis - klebonijos raštinėje.

DĖKOJAME RĖMĖJAMS
Prašome paramos
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
J. a. k.: 191260418
Adr.: Bažnyčios g. 18, Krekenava, Panevėžio r.

REKOMENDUOJAME
katalikų žiniasklaidą internete.
Kviečiame naršyti, klausytis, skaityti.

REKOMENDUOJAME
aplankyti vyskupijos svetaines.
Kviečiame naršyti, ateiti ir dalyvauti.

REKOMENDUOJAME
lankytis ir kitose svarbiose
katalikų svetainėse.