Stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, Malonių Versme, melski už mus!

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais, šeštadieniais 12 val.
Antradieniais–ketvirtadieniais 8 val.
Penktadieniais 18 val. (su jaunimu)

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10, 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. sekmadienį 9–12 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

Pamąstymui

Mes skelbiame Kristaus atėjimą, ne tik pirmąjį, bet ir antrąjį, kuris yra daug nuostabesnis už ankstesnįjį. Anas buvo pažymėtas kančios antspaudu, o šis nešios dieviškosios karalystės diademą.
Dažniausiai su mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi susiję įvykiai esti dvilypiai. Yra du gimimai: vienas iš Dievo prieš visus amžius, kitas iš Mergelės laikų pabaigoje. Du nužengimai: vienas nepastebimas, nelyginant ant vilnos iškritęs lietutis, o antras regimas ir didingas, kuris dar įvyks.
Kai jis atėjo pirmą kartą, buvo suvystytas ėdžiose, kai ateis antrą, jis apsigaubs šviesa tarytum apsiaustu. Pirmąsyk jis nešė kryžių, paniekinęs gėdą: antrąsyk jis ateis apsuptas angelų kariaunos kaip nugalėtojas.
Taigi mes nenurimstame po pirmojo atėjimo, tačiau laukiame antrojo. Kaip pirmą kartą sakėme: Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu, taip tatai pakartosime ir dar kartą; drauge su angelais pasitikdami ir garbindami Viešpatį, jam šauksime: Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu.

Iš šventojo vyskupo Kirilo Jeruzaliečio Katechezių

Dienos liturginiai skaitiniai >
Sekmadienio Evangelijos komentaras >
Sekmadienio homilijos audioįrašas >

Gailestingumo jubiliejus

Kiekvieno mėnesio 10 d. 
   homilija laidoje „Dievo žodis“

Kas antrą pirmadienį „Katechezėje“ 
   enciklikos „Laudato si“ komentaras
fb baneriukas

KVIEČIAME ĮSIGYTI
Bazilikos suvenyrų ir devocionalijų
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis – klebonijos raštinėje.

suvenyrai01.jpgsuvenyrai02.jpgsuvenyrai03.jpgsuvenyrai04.jpgsuvenyrai05.jpg

KVIEČIAME JUS ĮSIGYTI
katalikų spaudos
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis - klebonijos raštinėje.

DĖKOJAME RĖMĖJAMS
Prašome paramos
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
J. a. k.: 191260418
Adr.: Bažnyčios g. 18, Krekenava, Panevėžio r.

REKOMENDUOJAME
katalikų žiniasklaidą internete.
Kviečiame naršyti, klausytis, skaityti.

REKOMENDUOJAME
aplankyti vyskupijos svetaines.
Kviečiame naršyti, ateiti ir dalyvauti.

REKOMENDUOJAME
lankytis ir kitose svarbiose
katalikų svetainėse.