Žolinės koncertas Krekenavoje

2016-07-28 | Vilija Dačinskienė
Mikalauskas Juozauskaite

2016 m. rugpjūčio 14 d. Krekenavos miestelio parapijai ir svečiams dovanodami koncertinę sakralinę programą, skirtą popiežiaus šv. Jono Pauliaus II atminimui, Lietuvos žmonėms gerai žinomas bosas Liudas Mikalauskas ir koncertmeisterė, pianistė Audronė Juozauskaitė įprasmins iškilius Švč. Mergelės Marijos atlaidus Krekenavos bazilikoje.

Nuoširdūs muzikai atliks programą „Karolio Voitylos paslaptis“, kurioje skambės gražiausios dainos šv. Jono Pauliaus II poezijos tekstais. Šių melodingų melodijų muzikos autorius – Plácido Domingo (kompozitorius, legendinio dainininko sūnus ir bendravardis).

Dainos pagal šv. Jono Pauliaus II poeziją buvo sukurtos asmenine paties operos solisto Plácido Domingo iniciatyva. Pasak garsiojo dainininko Domingo, ši muzika turėtų būti svarbi ne tik tikintiesiems, bet ir kiekvienam, kuris brangina šv. Jono Pauliaus II atminimą. Atminimą žmogaus, pašventusio savo gyvenimą tarnystei  Dievui ir žmonijai. Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje skambėsianti programa suteiks galimybę prisiliesti prie šv. Jono Pauliaus II gyvenimo, kartu pamąstyti, kur slypi šio dvasios maratonininko begalinės dieviškosios energijos ir jo žmogiškojo paprastumo paslaptis. Juk Karolis Voityla buvo toks pat žmogus, kaip ir mes visi, turėjęs tik du tuščius delnus ir didelį tikėjimą Viešpačiu...

Dainininkas Liudas Mikalauskas, vienas šios programos kūrėjų, pasakoja: „Programos iniciatorė sesuo salezietė Liucija Grybaitė kartą į vieną mūsų susitikimą atnešė kompaktinę plokštelę su dainomis, parašytomis pagal šv. Jono Pauliaus II poeziją. Tai buvo proga visiškai kitaip atgaivinti spektaklio, kuriame man teko vaidinti Karolį Voitylą, tekstus, maldas, visas citatas, kurios jau seniai ieškojo terpės atsiskleisti. Radus šias dainas sukūrėme programą, kalbančią vien tik Popiežiaus širdimi ir žodžiais. Originale jos skamba itališkai, angliškai ir ispaniškai. Tačiau norėjome, jog dainos būtų suprantamos Lietuvos publikai, todėl paprašėme sesers Liucijos Grybaitės išversti šiuos poezijos tekstus į lietuvių kalbą.“

„Man tai kažkas naujo mūsų religinės muzikos padangėje. Tikiuosi, kad ir klausytojų širdims šv. Jono Pauliaus II poezija dovanos naujų apmastymų, sustiprins jas ir padrąsins“, – linki pianistė A. Juozauskaitė.

Solistas Liudas Mikalauskas yra vienas iš charizmatiškiausių ir produktyviausių šių dienų atlikėjų Lietuvoje. Gausybė jo paties sugalvotų, inicijuotų ir įgyvendintų kamerinės muzikos programų džiugina ir stebina mūsų šalies žmones. Unikalios ir ypač vertingos muzikinės programos „Maironio balsu“ (programa skirta J. Mačiulio-Maironio gimimo metinėms), „Karolio Voitylos paslaptis. Popiežiaus šv. Jono Pauliaus II atminimui“, lietuviškos muzikos programa „Kur balti keliai“, Vytautui Kernagiui dedikuota programa „Baltas paukštis“, „Sakralinės muzikos programa“ (skirta Lietuvos bažnyčių bendruomenėms), taipogi spalvingos, netikėtos ir originalios programos „Mefistolio kerai“, „Senberniai“ ir t. t. aplankė bemaž pusę Lietuvos miestų ir miestelių. Dainuodamas beveik visuose Lietuvos teatruose premjerinius ir repertuarinius veikalus, nuolat savo įspūdingu balsu stebindamas Lietuvos, Vakarų Europos ir pasaulio klausytojus prestižinėse koncertinėse salėse, solistas sugeba vos ne kasdien aplankyti mažiausius Lietuvos bažnytkaimius, bendruomenes, mažų miestelių kultūros namus, muzikos ir vidurines mokyklas ir t. t.

Stulbinanti yra dainininko socialinė veikla, džiuginant socialinę atskirtį išgyvenančius ir taurios muzikos bei pasakojimų apie kompozitorius ypač laukiančius žiūrovus – vaikų namų auklėtinius, senelių ir socialinės globos namų gyventojus, ligoninių, pensionų žmones.

Solistas, turėdamas išskirtinius ne tik meninius, bet ir organizacinius sugebėjimus, organizuoja ir administruoja savitus ir ypač didelio populiarumo sulaukiančius profesionalaus meno ir muzikos festivalius – tai Tauragės vokalinės muzikos festivalį, Paberžės festivalį Tėvo Stanislovo atminimui, Kauno Pažaislio vienuolyno „Monte Pacis“ koncertų ciklą ir t. t. Šių metų pavasarį startavo naujas Liudo Mikalausko inicijuotas festivalis „Menai ir dvarai“, kuris žada apjungti aukščiausią muzikinę kultūrą su mūsų šalies istorijos, architektūros, dailės, poezijos, teatro ir kitomis meno apraiškomis.

Šių metų birželio 12 dieną įvyko dar dviejų solisto inicijuotų festivalių „Muzikinė popietė Karklėje“ ir „Muzikos malūnas Saugose“ pradžios koncertai, kuriuose Valstybinis choras „Vilnius“ atliko šventinę sakralinę programą „Tėvyne mūsų, kur esi Danguos“.

Šie du Vakarų Lietuvos profesionaliosios muzikos koncertų ciklai yra dainininko Liudo Mikalausko bendrai rengiami su Karklės ir Saugų evangelikų liuteronų parapijose tarnaujančiu kunigu Mindaugu Žilinskiu ir bendruomenių šviesuoliais. Karklės ir Saugų aktyvios ir išradingos bendruomenės pakvietė visus profesionalios muzikos mėgėjus į festivalius Klaipėdos krašte, kurių pagrindinis tikslas – atstatyti savo sielos namus, atsigręžti į savo artimą, patirti bendrystės džiaugsmą.

Taurūs tikslai įkvepia charizmatiškąjį solistą ne tik pačiam nuolat džiuginti Lietuvos regionų klausytojus subtiliu muzikavimu, bet ir kviesti leistis į pilnas šviesiausių nuotykių ir šilčiausių prisiminimų kūrybines keliones po mažus miestelius savo kolegas – Lietuvos profesionaliosios muzikos atlikėjus.

Apdovanotas jautria, empatiška siela, Liudas Mikalauskas nuolat nustebina savo naujais šviesiais darbais. Jį sutiksime suorganizavusį ir apmokėjusį kelionę Viešvilės (Jurbarko r.) vaikų namų auklėtinių ekskursiją Trakų pilyje, entuziastingai beraginantį visus prisidėti prie jam brangios Plutiškų (Kazlų Rūdos r.) bažnyčios apšiltinimo jo paties surengtame koncerte ir t. t.

Šviesių ir prasmingų darbų mūsų Tėvynei, jaunimui, vyresnio amžiaus žmonėms, bažnyčioms, likimo nuskriaustiems ar liūdintiems gausa yra dainininko Liudo Mikalausko braižas. Mokėdamas subtiliai ir išradingai derinti aukščiausią meninį lygį, profesionalumą ir nuoširdumą, dainininkas savo darbštumu džiugina tiek mūsų šalies ir užsienio orkestrus, ansamblius, chorus, kvartetus, kolegas, tiek atokaus Lietuvos kaimo močiutę, su kuria visgi randa laiko po koncerto pakalbėti ir nusifotografuoti, nors jau turi lėkti į jo laukiantį kitą renginį, spektaklį ar televizijos laidos filmavimą.

Koncerto Krekenavoje rengėjai maloniai kviečia savo krašto žmones ir svečius pasidžiaugti melodingomis giesmėmis ir muzikos šviesa, sklindančia iš mūsų tautos įdomių ir talentingų atlikėjų širdžių. 

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.