XXVIII eilinis sekmadienis (B)

2015-10-11 | Kun. dr. Gediminas Jankūnas

Evangelijos tekstas Mk 10, 17–30

Pagrindinė mintis Mk 10, 26: „Vaikeliai, kaip sunku patekti į Dievo karalystę!“ (Mk 10, 24) ir „Kas tada galės išsigelbėti?“

< atgal į sąrašą

 

Pamaldų tvarka
Pirmadieniais - nėra
Antradieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais - 12 val. 
Trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais – 18 val.

Ketvirtadieniais nuo 19 iki 20 val.
Švč. Sakramento adoracija.

Atlaidų 15-ą mėnesio dieną:
Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Pusvalandis iki šv. Mišių

Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami registruotis parapijos raštinėje.