Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo - šv. Velykų pamaldų tvarka

2021-03-29 | Krekenavos parapija
Webp.net resizeimage 2

Dalinamės Krekenavos, Upytės ir Vadaktėlių parapijų pamaldų tvarka. Atkreipiame dėmesį, jog visos pamaldos bus transliuojamos tiesiogiai Krekenavos arba Upytės parapijų Facebook paskyrose ir www.krekenavosbazilika.lt pagrindiniame puslapyje.

Norinčius atvykti gyvai, kviečiame dalyvauti tik laikantis visų saugumo reikalavimų: dėvint medicinines veido kaukes, reguliariai dezinfekuojant rankas ir išlaikant tinkamą atstumą nuo kitų tikinčiųjų. 

Taip pat, raginame pajutus net ir lengvus peršalimui būdingus simptomus, likti namuose ir jungtis į bendrą maldą tiesioginių transliacijų pagalba. Būkime sąmoningi ir supratingi!

Didysis Ketvirtadienis

Balandžio 1 dieną, Didįjį Ketvirtadienį,  18 val. bus aukojamos Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios Upytės bažnyčioje. Kviečiame galinčius dalyvauti gyvai, laikantis visų saugumo reikalavimų, arba jungtis į bendrą maldą tiesioginės transliacijos pagalba. Didžiuoju Ketvirtadieniu prasideda Velykų Tridienis, iškilmingose vakarinėse šv. Mišiose dar skambėję vargonai ir varpai nutils - čia ir dabar prasidės Kristaus kančios, mirties ir Prisikėlimo kelionė.

Didysis Penktadienis

Balandžio 2 dieną, Didįjį Penktadienį, 18 val. vyks Kristaus Kančios pamaldos Vadaktėlių bažnyčioje. Kviečiame galinčius dalyvauti gyvai, laikantis visų saugumo reikalavimų, arba jungtis į bendrą maldą nuotoliniu būdu. Primename, kad Didysis Penktadienis Bažnyčioje yra privaloma atgailos diena, kurią pažymime pasninku ir abstinencija.

Didysis Šeštadienis

Balandžio 3 dieną, Didįjį Šeštadienį, Krekenavos parapijos namuose bus galimybė atlikti išpažintį nuo 17 iki 19 val. Didžiojo Šeštadienio vakarinių pamaldų nebus. 18 val. bus šventinamas vanduo ir velykinė žvakė – galimas dalyvavimas tik lauke, šalia parapijos namų.

Velykų ryto šv. Mišios

Balandžio 4 dieną, Velykų Sekmadienį, Viešpaties Prisikėlimo šv. Mišios bus aukojamos 8 val. Krekenavos bazilikoje, 10 val. Upytės bažnyčioje. Kviečiame galinčius dalyvauti gyvai, laikantis visų saugumo reikalavimų, arba jungtis į bendrą maldą nuotoliniu būdu.

Kristaus Prisikelimo Velyku

< atgal į sąrašą

 

Pamaldų tvarka
Pirmadieniais - nėra
Antradieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais - 12 val. 
Trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais – 18 val.

Ketvirtadieniais nuo 19 iki 20 val.
Švč. Sakramento adoracija.

Atlaidų 15-ą mėnesio dieną:
Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Pusvalandis iki šv. Mišių

Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami registruotis parapijos raštinėje.