Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančia (C)

2019-03-20 | Kun. dr. Gediminas Jankūnas

I dalis  Lk 22, 14–20

Pagrindinė mintis Lk 22, 19: „Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.“ 

 

II dalis  Lk 22, 21–38

Pagrindinė mintis Lk 22, 31: „Štai šėtonas pareikalavo persijoti jus tarsi kviečius.“

 

III dalis Lk 22, 39–65

Pagrindinė mintis Lk 22, 40: „Melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą!“

 

IV dalis Lk 22, 66-71 ir Lk 23, 1-25

Pagrindinė mintis Lk 23, 4 „Aš nerandu šitame žmoguje jokios kaltės“ 

 

V dalis Lk 23, 26–56

Pagrindinė mintis. „Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“ Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje“. (Lk 23, 42–43)

 

< atgal į sąrašą

 

Pamaldų tvarka
Pirmadieniais - nėra
Antradieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais - 12 val. 
Trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais – 18 val.

Ketvirtadieniais nuo 19 iki 20 val.
Švč. Sakramento adoracija.

Atlaidų 15-ą mėnesio dieną:
Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Pusvalandis iki šv. Mišių

Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami registruotis parapijos raštinėje.