Šv. Antano Paduviečio atlaidai

2022-06-06 |
Antanai

Birželio 12 d., sekmadienį, švęsime ŠV. ANTANO PADUVIEČIO atlaidus. Šv. Mišias aukos kunigas brolis Astijus Kungys OFM. Po šv. Mišių bazilikoje vyks vaikų ir jaunimo simfoninio orkestro koncertas ,,Vienuolyno sode“. Solistai: Kristina Zmailaitė ir Edmundas Seilius. 

* Primeneme, kad yra galimybė Šv. Mišias stebėti nuotoliniu budu Krekenavos parapijos Facebook socialiniame tinkle arba www.krekenavosbazilika.lt

 Su broliu ASTIJUMI OFM

< atgal į sąrašą

 

Pamaldų tvarka
Pirmadieniais - nėra
Antradieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais - 12 val. 
Trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais – 18 val.

Ketvirtadieniais nuo 19 iki 20 val.
Švč. Sakramento adoracija.

Atlaidų 15-ą mėnesio dieną:
Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Pusvalandis iki šv. Mišių

Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami registruotis parapijos raštinėje.