Porciunkulės atlaidai Vadaktėliuose

2020-07-27 |
Webp.net resizeimage 15
Apie Porciunkulės atlaidus:

Šv. Pranciškus Asyžietis 1209 metais savo rankomis atstatė pirmojo krikščionybės tūkstantmečio pabaigoje statytą Porciunkulės bažnytėlę, kuri tapo pranciškonų dvasiniu centru. 1216 metais šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji lankydami Porciunkulės bažnytėlę ir melsdamiesi joje gautų visuotinius atlaidus.

Aplinkui mažytę Porciunkulės bažnytėlę buvo pastatyta didelė Marijos Angelų Karalienės bazilika. Porciunkulės bažnytėlė liko bazilikos viduje. Bazilika randasi Italijoje, Asyžiaus miestelio kalvos slėnyje. Atlaiduose svarbiausiai yra nuoširdi atgaila ir pasiryžimas atsižadėti nuodėmių, kurios žmogaus sieloje palieka randus. Atlaidai švelnina ir gydo juos.

Kviečiame visus į Porciunkulės atlaidus Vadaktėlių bažnyčioje rugjūčio 2 d. 14 val.
116201347 2675306916069788 6007361337886056213 n
< atgal į sąrašą

 

Pamaldų tvarka
Pirmadieniais - nėra
Antradieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais - 12 val. 
Trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais – 18 val.

Ketvirtadieniais nuo 19 iki 20 val.
Švč. Sakramento adoracija.

Atlaidų 15-ą mėnesio dieną:
Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Pusvalandis iki šv. Mišių

Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami registruotis parapijos raštinėje.