Piligriminė kelionė po Ispaniją, arba laiškas Dangaus Tėvui

2019-05-11 | Rasa Labrencienė
sv terese

Mylimas Dangaus Tėve,

Tą dieną Tu žvelgei į mus, džiaugsmingai susirinkusius piligrimus iš Lietuvos – Krekenavos, Panevėžio, Kauno, Vilniaus… Šurmuliavome visi linksmai drauge, Vilniaus oro uoste, su viltimi išvysti, ko akis dar neregėjo, ir išgirsti, ko ausis dar negirdėjo – branginti tai, ką paruošei mums Tu šioje kelionėje. O Tu lydėjai mus šv. Teresės ir šv. Kryžiaus Jono pramintais takais ir mokei mus bei laiminai bendrystėje.

Ką tu patyrei, piligrime mano Siela? Tarsi mozaikinė dėlionė dėliojasi akimirkos širdy.

Joje išliko piligrimai Sesės, Broliai, tokie skirtingi ir tokie panašūs, šilti ir gražūs mano akimis. Šviesioji Gidė tarsi kelrodė žvaigždė, nušviečianti Šventųjų žengtą kelią. Ir Kunigas, taip švelniai mylintis ir mylimas, grąžinantis visus į Tavo Glėbį, Tėve. Taip pat visi Brangieji mano žmonės, kuriuos Tu dovanojai vežtis maldoje.

Graži, uolėta ir kalnuota ispaniška gamta, ispaniškas dangus ir paukščių platūs skrydžiai. Ir maistas, žinoma, ir poilsis svečiuos pavargus kojoms, ir gaivūs vakarai ispaniškuos kraštuos, nuaidint mūsų žingsniams, pokalbiams ir juokui.

Tvirtovių miestai, didžios katedros, išpuoselėtas bažnyčių grožis. Ir daug šventų istorijų apie pamiltą Tavo žmogų ir jautrų Tavo Santykį su juo.

- Kas tu? - paklausei Tu Teresės.

- Teresė Jėzaus aš, o Tu?

- O aš Teresės Jėzus!

Štai taip mylėjo ji Tave, kad Vardą Tavo brangų ji ištardavo kaskart ištarus savo. Draugu vadino ji Tave ir visiems kartojo: ‘Vien Dievo mums gana!’ 2 grašiai jos kišenėj jai nebuvo pabaiga, o tik didžių darbų su Tavimi pradžia. Ji matė Tave nuplaktą ir iškankintą, pažinus Tavo kančią, suklupusi maldavo dovanos Tave ištikimai pamilti. Ir nuo tada, kai Savo Meile pervėrei jai širdį, keliavo ji su Tavimi drauge. Jos plunksna man bylojo, kaip atkakliai ji ruošė Skrydžiui savo seses, brolius - patirti tikrą laisvę Tavo Danguje.

Ir šv. Kryžiaus Jonas, pažinęs Tavo garbę, šlovę, parodė šventą nuolankumo kelią: ‘Jei trokšti tu ką nors turėt visur, tu neturėsi savo lobio vien Dieve. Vien Dievo meilė ir vien Jam garbė.’

Brangus Tėveli, man toli toks šventas nuolankumo kelias. Klumpu beveik kaskart, kai atsistoju, ne viską branginu ir taip šventai aš noriu… Bet kas gražiausia mano širdyje, tai džiaugsmo ašaros už tai, kad MYLI Tu mane pačiam didžiausiam silpnume ir varganiausiame skurde, kokį tik bepatirčiau. Krentu į Tavo Meilės Gelmę, nes sukurta Tavy esu, ir su savim Draugus – Tavuosius Tau nešu!

Neverta, bet Tave mylinti

Dukra

 

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.