Parapijos skelbimai

2019-05-12 | Klebonas
Skelbimai

Gegužinės pamaldos

Gegužės mėnuo skiriamas Švč. M. Marijos garbei, todėl visą mėnesį  šv. Mišių pabaigoje giedosime Švč. M. Marijos litaniją. 

Atlaidai bazilikoje

Gegužės 15 dieną, trečiadienį, bazilikoje švęsime kasmėnesinius Švč. M. Marijos atlaidus, šv. Mišias aukos Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, giedos Ukmergės kultūros centro mišrus choras „Magnificat“.

Šv. Rašto studijos

Sekantis Šv. Rašto studijų susitikimas įvyks gegužės 15 dieną, trečiadienį 18 val. parapijos namuose. Kviečiame dalyvauti!

Vidinio išgydymo pamaldos Adutiškyje

Gegužės 17 dieną, penktadienį, kviečiame parapijiečius vykti į Adutiškį, kur vyks vidinio išgydymo pamaldos. Registruotis kviečiame parapijos raštinėje, išvykstame 15 val. nuo bazilikos aikštės.

Nauja paroda

Parapijos namuose veikia nauja paroda, kurios autoriai vilniečiai mama ir sūnus. Mamos Indrės Selenytės Griškevičienės darbai vaizduoja Kryžiaus kelią, o sūnus Petras Pijus Griškevičius tapo įspūdingas ikonas. Maloniai kviečiame aplankyti šią parodą!

Palydėjome į amžinybę

Krekenavos parapijoje:

Emilija Jasinskienė, 81 m. 

Alvydas Sereika, 34 m.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Su vaikais ir jaunimu: 
Penktadieniais- 18 val.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. penktadienį 19–20 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.