Parapijos skelbimai

2019-12-08 | Klebonas
HERBAS be fono

Šv. Rašto studijos

Gruodžio 11 dieną, trečiadienį, įprastu metu 18 val. vėl kviečiame į Šv. Rašto studijas parapijos namuose, kur susitikimą pradėsime šv. Mišiomis. Kviečiame dalyvauti!

Šv. Mišios globos namuose

Gruodžio 12 dieną, ketvirtadienį, 11 val. šv. Mišios bu aukojamos Krekenavos globos namuose. Kviečiame į bendrą maldą!

Sutvirtinamųjų susitikimas

Gruodžio 13 dieną, penktadienį, 17 val. užsiėmiman parapijos namuose kviečiame rinktis jaunimą, besirengiantį Sutvirtinimo sakramentui.

Advento laikas

Kiekvieną Advento sekmadienį  prieš 12 val. šv. Mišias bus giedamos Marijos valandos. Advento metu tikintiesiems dera laikytis maldingumo ir džiugaus laukimo.

Kasmėnesiniai atlaidai

Gruodžio 15 dieną, sekmadienį, III-iasis (Gaudete) advento sekmadienis mūsų parapijoje sutampa su kasmėnesiais Švč. M. Marijos  atlaidais. 12 val. šv. Mišias aukos Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.

Kalėdaičiai

Savaitgaliais prieš ir po šv. Mišių laikinuose maldos namuose galite už auką įsigyti kalėdaičių. Kitu metu kviečiame skambinti parapijos telefonu ir pagal galimybes susitarti dėl kalėdaičių įsigijimo jums patogiu metu su parapijos namų administratore.

Katalikiška spauda

Kviečiame aktyviau skaityti katalikišką spaudą, kurią galite rasti laikinuose maldos namuose, paliekant auką tam skirtoje aukų dėžutėje. Šiuo metu galite įsigyti žurnalus „Artuma“ ir „Kelionė“. Praturtinkite adventinį laikotarpį prasmingais skaitiniais!

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.