Parapijos skelbimai

2021-10-17 | Klebonas
naujas logo 100x100

 

Spalis - rožinio maldos mėnuo

Spalio mėnuo skirtas Švč. Mergelei Marijai. Pagerbdama Dievo Motiną, Visuotinė Bažnyčia kviečia tikinčiuosius kasdien melstis rožinį. Apie šį pamaldumą popiežius Šv. Jonas Paulius II yra parašęs apaštališką laišką Rosarium Virginis Mariae. Krekenavos bazilikoje rožinio malda meldžiamės: SEKMADIENĮ - 11.30 val., šiokiadieniais - po šv. Mišių. 

ŠV. MIŠIŲ TVARKA 

Pirmadieniais - nebus, antradieniais ir ketvirtadieniais - 12 val., trečiadieniais ir penktadieniais - 18 val., šeštadieniais ir sekmadieniais - 12 val. 

Šv. Rašto studijos

Spalio 20 d., trečiadienį, 18 val. Šv. Mišios. 19 val. Šv. Rašto studijos parapijos salėje. Kviečiame į studijas jungtis gyvai ir arba nuotoliniu budu (vyks tiesioginės transliacijos). 

Ne eilinis penktadienis 

Spalio 22 d.. penktadienį, 18 val. Šv. Mišios, išskirtinai minėsime šv. Jono Pauliaus II liturginę dieną. 

MISIJŲ sekmadienis 

Spalio 24 d. Misijų sekmadienis, bus renkamos aukos Visuotinės Bažnyčios misijoms remti. 11.30 val. rožinio malda, 12 val. Šv. Mišios. 

Šv. Mišių intencijos ir pamaldų tvarka

Šv. Mišių intencijas galite užprašyti telefonu 8 620 20989, el. paštu krekenavosbazilika@gmail.com arba paliekant Šv. Mišių intenciją aukų dėžutėje, esančioje raštinės duryse. Šv. Mišios šeštadieniais ir sekmadieniais 12 val.  aukojamos bazilikoje.

< atgal į sąrašą

 

Pamaldų tvarka
Pirmadieniais - nėra
Antradieniais ir ketvirtadieniais – 12 val.
Trečiadieniais ir penktadieniais – 18 val.
Šeštadieniais ir Sekmadieniais – 12 val.

Atlaidų 15-ą mėnesio dieną:
Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Pusvalandis iki šv. Mišių

Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami registruotis parapijos raštinėje.