Parapijos skelbimai

2020-05-31 | Klebonas
HERBAS be fono

Birželio pamaldos

Birželio mėnuo tradiciškai yra skiriamas garbinti Švč. Jėzaus širdį, tad šį mėnesį šv. Mišiose melsimės Švč. Jėzaus širdies litaniją. Kviečiame jus melstis šią gražią maldą.

Tėvelių susirinkimas

Birželio 1 dieną, pirmadienį, 19.30 val. parapijos namuose vyks tėvelių, kurių vaikučiai ruošiasi Pirmosios Komunijos Sakramentui, susirinkimas. Bus aptarti svarbūs klausimai, dalyvavimas būtinas!

Tėvo diena

Birželio 7 dieną, sekmadienį, 12 val. šv. Mišiose melsimės už gyvus ir mirusius tėvus. Sudėtinėms intencijoms auką galima palikti aukų dėžutėje, raštinės duryse arba banko pavedimu.

Šv. Mišios Vadaktėliuose

Birželio 7 dieną, sekmadienį, 14 val. Tėvo dienos intencija šv. Mišios bus aukojamos Vadaktėlių šv. Jono Nepomuko bažnyčioje. Kviečiame visus, kam brangus šis kraštas, atvykti.

Garažo išpardavimas

Pasibaigus karantinui mūsų parapijoje numatyta organizuoti "Garažo išpardavimą". Tradiciškai kasmet rengdami ne blusų turgų, šiemet šią akciją pavadinome "Garažo išpardavimu", kadangi ji vyks parapijos namų garažo patalpose prie parapijos raštinės. Tikime, jog karantino metu turėjote daug laiko susitvarkyti įvairiausius namų kampus ir atradote daiktų, kurių daug metų jau nebenaudojote. Mūsų skelbiama akcija galėtų padėti jūsų nebereikalingiems daiktams atrasti naujus namus ir taip prisidėti prie tvaraus vartojimo. Kviečiame atnešti šiuos daiktus į parapijos namus, prieš tai kreipiantis į parapijos namų administratorę raštinės telefonu dėl patogaus laiko suderinimo. Prašome nenešti avalynės ir rūbų, visi kiti daiktai išpardavimui tinka. Parapijos namų garaže išpardavimas prasidės ir vyks savaitgaliais, kuomet tai leis daryti LR įstatymai. Lėšos, gautos už parduotus daiktus, bus skiriamos bazilikos remontui. Prisidėti prie bazilikos remonto galite ir visais kitais jums patogiais būdais, nieko neperkant.

Palydėjome į Amžinybę

Krekenavos parapijoje:

Juozas Kisielis, 73 m.

Priėmė Santuokos sakramentą

Krekenavos parapijoje:

Martynas Rajunčius ir Gintarė Mačytė

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.