Parapijos skelbimai

2019-10-13 | Klebonas
Skelbimai

Spalio mėnuo Rožinio maldai

Tradiciškai spalio mėnesį kviečiame kasdien kalbėti Rožinį arba jo dalį. Šių metų spalio mėnesį popiežius Pranciškus paskelbė misijų mėnesių, kad visi pakrikštytieji dalyvautų išganomosios Bažnyčios misijos skelbime savo gyvenimu ir tikėjimo liudijimu. Mūsų bažnyčioje rožinio malda bus kalbama pusvalandį prieš šv. Mišias.

Kasmėnesiniai atlaidai

Spalio 15 dieną, antradienį, švęsime Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų atlaidus. Švč. Sakramento adoracija- 11 val.,  12 val. šv. Mišias aukos Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Kviečiame jungtis į bendrą maldą!

Šv. Mišios Slaugos ligoninėje

Spalio 16 dieną, trečiadienį, 15 val. šv. Mišios bus aukojamos Krekenavos slaugos ligoninėje.

Šv. Rašto Studijos

Spalio 16 dieną, trečiadienį, 18 val. šv. Mišiomis parapijos namuose pradėsime Šv. Rašto studijas. Kviečiame aktyviau jungtis į norinčių išgirsti ir pažinti Dievo žodį būrį!

Misijų sekmadienis

Popiežius Pranciškus šių 2019 metų spalio mėnesį paskelbė Ypatinguoju misijų mėnesiu. Popiežiaus tikslas yra skatinti visos Bažnyčios atsinaujinimą per misijinės dvasios sustiprinimą. Spalio 20 dieną, sekmadienį, minėsime Misijų sekmadienį, kalbėsime ypatingojo misijų mėnesio maldą. Šio sekmadienio rinkliava bus skirta misijų veikloms paremti.

Vaikų, besirengiančių Sutaikinimo ir Eucharistijos (Pirmosios Šv. Komunijos) sakramentams, susitikimas

Spalio 20 dieną, sekmadienį, parapijos namuose po 12 val. šv. Mišių įvyks vaikų, besirengiančių Sutaikinimo ir Eucharistijos (Pirmosios Šv. Komunijos) sakramentams, užsiėmimas.

III amžiaus universitetas

Džiaugiamės ir sveikiname Krekenavoje pagaliau susikūrusi III amžiaus universitetą. Pirmasis susitikimas įvyks spalio 14 d. 14 val. Krekenavos bibliotekoje. Kviečiame kuo daugiau senjorų įsijungti į šią gražią iniciatyvą.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.