Parapijos jaunųjų piligrimų išvyka į Kryžių kalną

2014-05-17 | Svajonė Lapiniauskienė, parapijos vaikai ir jaunimas
Kryziu kalnas05

Krekenavos parapijos vaikai, besiruošiantys Eucharistijos (Pirmosios Šv. Komunijos) sakramentui, drauge su parapijos klebonu kunigu Gediminu, katechete mokytoja Svajone ir keliais „Žolynėlio“ nariais, 2014 m. gegužės 17 d. dalyvavo piligriminėje kelionėje į Kryžių kalną.

Pateikiame kai kurių jaunųjų piligrimų mintis:

Ankstyvą gegužės šeštadienio rytą susitikome prie Krekenavos parapijos klebonijos. Atvažiavo autobusas, ir mes visi sulipome į jį. Važiuodami autobusu kalbėjome Rožinį. Pirmiausiai atvažiavome į Šiaulių „Rūtos“ šokolado muziejų. Ekskursijos vadovas mums papasakojo, iš ko yra gaminamas įvairių rūšių šokoladas ir kad šokolado tėvynė yra Centrinė Amerika. Taip pat žiūrėjome filmą apie šokolado fabriko „Rūta“ istoriją. Po to vykome į Kryžių kalno pranciškonų vienuolyną. Sustojome prie posūkio, likus maždaug dviem kilometrams iki Kryžių kalno. Ėjome, pasikeisdami nešėme mūsų parapijos jaunųjų piligrimų kryžių ir giedojome įvairias giesmes... Labai patiko ši nuostabi kelionė! (Fausta)

Kryziu kalnas03

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

Kryžių kalno vienuolyne mūsų Krekenavos parapijos klebonas aukojo šv. Mišias. Joms pasibaigus, kunigas Gediminas pašventino mūsų kryžių. Tada giedodami nunešėme kryžių į Kryžių kalną, kur jį pastatėme. Aplankę Kryžių kalną, pavalgėme vienuolyno valgykloje pietus. Po to dar važiavome į Burbiškių dvarą Radviliškio rajone. Ten pasigrožėjome tulpėmis, nusifotografavome, įsigijome suvenyrų. Vakare grįžome namo. Man labai patiko ši išvyka. (Rasa)

„Rūtos“ šokolado muziejuje sužinojome daug įdomių dalykų apie šokoladą. Šokoladą Centrinės Amerikos gyventojai majai pradėjo gaminti labai seniai, prieš keturis tūkstančius metų. Pirmasis šokoladas buvo skystas, todėl jį gerdavo, o ne valgydavo. (Airidas)

Kryziu kalnas01

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

„Rūtos“ šokolado muziejuje mačiau puodelį, kuris buvo specialiai pritaikytas vyrams su ūsais: vienas puodelio kraštas buvo ūsų formos, kad ponai, gerdami karštą šokoladą, nesusipurvintų savo ūsų. (Ernesta)

Kryziu kalnas02

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

„Rūtos“ šokolado muziejuje labai patiko žaidimas: sugauk kuo daugiau saldainių. Ten taip pat sužinojau, kad be piratų gal net dabar nežinotume šokolado gamybos recepto, nes piratai išgavo šią paslaptį, užgrobę laivus, kurie iš Amerikos plukdė kakavmedžių pupeles į Europą. Kryžių kalno pranciškonų vienuolyno koplyčioje šventėme šv. Mišias. Vienuolis mums papasakojo apie pranciškonų gyvenimą, apie Kryžių kalno atsiradimą, paaiškino, kad trys mazgai ant virvės, juosiančios vienuolio abitą, reiškia neturtą, klusnumą, skaistybę. Kryžių kalne pastatėme kryžių ir sukalbėjome maldas, pasivaikščiojome, apžiūrinėdami kitus kryžius. Burbiškių dvare grožėjomės vis dar žydinčiomis tulpėmis. Drąsuoliai įlipo į bokštą. Man labai patiko senovinė technika. Namo grįždami daugiausiai dalinomės savo vaikystės prisiminimais, kalbėjomės apie mėgstamas TV laidas. Dėkoju visiems kartu važiavusiems už gerą nuotaiką, linksmai ir turiningai praleistą laiką. (Gvidas)

Kryziu kalnas04

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

Kryžių kalno vienuolyne mes visi dalyvavome šv. Mišiose. Aš skaičiau skaitinį. Man labai patiko skaityti. Po šv. Mišių Kryžių kalne pastatėme kryžių, prie jo pasimeldėme... Ačiū už tokią gerą išvyką. (Meda)

 

Kryziu kalnas06

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.