ALTORIAUS KONSEKRACIJA

2021-07-02 |
Zenkite prie gyvojo akmens ... ir jus patys kaip gyvieji akmenys statydinkites i dvasinius namus kad butumete sventa tauta... 1Pt 24 3

Liepos 18 d., sekmadienį, mažosios BAZILIKOS altoriuas KONSEKRACIJOS iškilmė. 

12 val. Konsekracijos Šv. Mišios, vadovauja Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM 

13.30 val. Koncertas "Po Bazilikos skliautais", dalyvauja operos solistas Liudas Mikalauskas ir akomp. Beata Vingraitė.

< atgal į sąrašą

 

Pamaldų tvarka
Pirmadieniais - nėra
Antradieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais - 12 val. 
Trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais – 18 val.

Ketvirtadieniais nuo 19 iki 20 val.
Švč. Sakramento adoracija.

Atlaidų 15-ą mėnesio dieną:
Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Pusvalandis iki šv. Mišių

Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami registruotis parapijos raštinėje.