Laukų laiminimas, prašant Dievo palaiminti Tėvynės žemę

2020-04-26 |

Balandžio 25 d., minint Evangelistą Morkų, pagal paprotį buvo laiminami laukai, prašant Dievo palaiminti tėvynės žemę ir jos darbininkus, meldžiant gausaus derliaus ir pagarbos duonai, dalytis ja, laikantis teisigngumo ir meilės dvasios. Krekenavos parapijoje buvo aplankyta net 15 norą pareiškusių ūkininkų ir jų šeimų. Dalinamės keliomis akimirkomis ir dėkojame už Jūsų visų svetingumą ir aukas.

Ukininkai 2

Ukininkai 3

Ukininkai 1

< atgal į sąrašą

VISOS PAMALDOS vyksta BAZILIKOJE

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais – 12 val.
Šeštadieniais – 12 val.
Kitomis savaitės dienomis – sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėnesio dieną:
Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Pusvalandis iki šv. Mišių

Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami registruotis parapijos raštinėje.