Kviečiame į mažąją akademiją!

2022-09-11 |
MA skelbimas 2022 ruduoA4

Mažoji akademija, veikianti Lietuvių katalikų mokslo akademijoje ir įkurta prieš vienuolika metų Vilniaus arkivyskupo iniciatyva, kviečiame studijuoti ir tobulėti kartu. Yra kursų, kuriuose organizatoriai kvies dalyavuti "gyvai", visi šie susutikimai vyks Lietuvos katalikų mokslo akademijoje, taip pat keletas kursų vyks ir nuotoliniu būdu (prisijungiant per Zoom programėlę). Baigus kursą, klausytojų pageidavimu, išduodamas pažymėjimas apie kursų išklausymą ir kvalifikacijos kėlimą. Kursai apima istorinę, kultūrinę, religinę tematiką.

Šį rudenį siūlomi tokies kursai:

  • Vilniaus vienuolynai. Istorija ir paveldas, įvairūs dėstytojai, pirmadieniais, spalio 17 d. – gruodžio 12 d., 18.00, LKMA Auloje;
  • Didžiojo meilės įsakymo teologija ir aktualumas šiandien, dėstytoja ses. Dominyka Slepikaitė, antradieniais, lapkričio 8 d. – gruodžio 13 d., 18.00, LKMA Auloje;
  • Knygų klubas. Viltis, dėstytoja dr. Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė, trečiąmėnesio antradienį, 18.30, LKMA Mažoji auditorija;
  • Dykumos patirtys ir simboliai Biblijoje ir gyvenime, dėstytoja ses. Linda Ceple, trečiadieniais, lapkričio 9 d. – gruodžio 14 d., 18.30, nuotoliniu būdu prisijungiant per Zoom programą.
  • Ucraina Lithuanica, įvairūs dėstytojai, ketvirtadieniais, spalio 6–27 d., 18.00, LKMA Auloje.
  • Šeima – dieviška ir kasdieniška,  dėstyt. dr. Benas Ulevičius, šeštadienį, spalio 15 d., 10.00–17.00, LKMA Auloje.
  • Šlovės drabužis. Made in Heaven, dėstytojas kun. Mozė Mitkevičius, šeštadienį, gruodžio 17 d., 10.00–17.00, nuotoliniu būdu prisijungiant per Zoom programą.
  • Dvasinės pratybos „Eik į savo kambarėlį“, palydi ses. Rima Malickaitė CC, ketvirtadieniais, spalio 13 d. – 2023 m. gegužė,  18.00, LKMA Mažoji auditorija.

Registracija į kursus https://lkma.lt/index.php?id=134

Kilus klausimams kreiptis tel. +370 683 39868

< atgal į sąrašą

 

Pamaldų tvarka
Pirmadieniais - nėra
Antradieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais - 12 val. 
Trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais – 18 val.

Ketvirtadieniais nuo 19 iki 20 val.
Švč. Sakramento adoracija.

Atlaidų 15-ą mėnesio dieną:
Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Pusvalandis iki šv. Mišių

Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami registruotis parapijos raštinėje.