„Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12, 34)

2015-07-06 | Svajonė Lapiniauskienė
LJD

2015 m. paskutinį birželio savaitgalį Alytuje susirinkę daugiau kaip 6 tūkstančiai jaunųjų Lietuvos katalikų liudijo savo tikėjimą. Lietuvos jaunimo dienos – tikėjimo, bendrystės ir nenumatytų atradimų šventė. Todėl su džiaugsmu joje dalyvavome ir mes – 18 Krekenavos ir Vadaktėlių parapijų jaunų žmonių bei jų vadovų grupė. Iš tiesų LJD yra kur kas daugiau, negu dviejų dienų šventė. Tai – beveik metus trunkantis ieškojimų ir dvasinio augimo kelias, einamas kartu su savo bendraamžiais bei draugais. O tam reikalingas prasmingas kiekvieno LJD dalyvio pasiruošimas.

Buvome sukvietę dvi pasiruošimo LJD grupes Krekenavoje ir Vadaktėliuose. Pirmieji šių grupių susitikimai vyko Krekenavos Mykolo Antanaičio mokyklos muziejuje ir Vadaktėlių parapijos namuose. Gaila, bet ne visi grupių nariai išlaikė pasiruošimo laikotarpio išbandymus ir tapo LJD 2015 dalyviais. Susitikimų metu naudojomės pasiruošimo LJD programa: siekėme išsiaiškinti, kokie yra mūsų lūkesčiai ir kuo kiekvienas galėtume prisidėti prie savo grupės sėkmės; ieškojome savo talentų ir svarstėme, kaip juos panaudoti geriems tikslams; diskutavome, kas yra tikrasis pašaukimas. Netgi artimiesiems nenujaučiant, pasitelkdami savo gebėjimus, pasiryždavome  kasdienybėje padaryti tai, kas dovanotų džiaugsmą mūsų artimiesiems. Po to, sekančio susitikimo metu, aptardavome, kaip mums sekėsi atlikti savo įsipareigotąją misiją.

Lobio paieškos intensyviai vyko ir tas dvi dienas Alytuje. Labai triukšmingas, meniškas ir originalus LJD atidarymas, vyskupo Kęstučio Kėvalo katechezė, teminiai užsiėmimai, kuriuose kiekvienas galėjome dalyvauti pagal savo pomėgius. O vakare laukė tai, kas buvo geriausia – draugystės su Dievu vakaras, kurio metu galėjome atsiprašyti ir susitaikyti su Viešpačiu. Atgailos sakramentas ir naujosios Jeruzalės fone Švenčiausiasis Sakramentas buvo tie nenumatyti stebuklai, palietę beveik kiekvieno ten dalyvavusio širdį.

Antroji Lietuvos jaunimo tikėjimo liudijimo šventės diena dovanojo naujas tikrojo lobio paieškos galimybes: Dievo Gailestingumo vainikėlio malda, bendra eisena  į Alytaus Rotušės aikštę ir šv. Mišios joje, amerikiečio kunigo ir vienuolio pranciškono Stan Fortūna koncertas ir visus neraminanti viltis susitikti kitais metais Krokuvoje vyksiančiose Pasaulio jaunimo dienose.

O mintyse ir širdyje skamba LJD himno žodžiai: „Kur mano lobis, ten mano širdis – per amžius su Tavim!“ Pasilikime tame lobio paieškos kelyje, nes Jis geriausia žino, ko mums reikia...

Nuotraukos Kęstučio Lapiniausko

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.