Kristaus Prisikėlimo - Velykų pamaldų tvarka

2022-04-10 |
sv. Velykos

Dalinamės Didžiojo Velykų Tridienio pamaldų tvarka Krekenavos, Upytės ir Vadaktėlių parapijose. Kviečiame dalintis ir aktyviai dalyvauti!

Balandžio 14 d., DIDYSIS KETVIRTADIENIS
18 val. UPYTĖS BAŽNYČIOJE - Paskutinės vakarienės Šv. Mišios

Balandžio 15 d., DIDYSIS PENKTADIENIS
18 val. VADAKTĖLIŲ BAŽNYČIOJE - Kristaus Kančios pamaldos

Balandžio 16 d., DIDYSIS ŠEŠTADIENIS
20 val. KREKENAVOS BAZILIKOJE - Velyknakčio pamaldos

Balandžio 17 d., KRISTAUS PRISIKĖLIMAS - ŠV. VELYKOS
8 val. šv. Mišios KREKENAVOS BAZILIKOJE
10 val. šv. Mišios UPYTĖS BAŽNYČIOJE

Balandžio 18 d., VELYKŲ ANTROJI DIENA
12 val. šv. Mišios KREKENAVOS BAZILIKOJE


Kristaus Prisikelimo Velyku2

< atgal į sąrašą

 

Pamaldų tvarka
Pirmadieniais - nėra
Antradieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais - 12 val. 
Trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais – 18 val.

Ketvirtadieniais nuo 19 iki 20 val.
Švč. Sakramento adoracija.

Atlaidų 15-ą mėnesio dieną:
Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Pusvalandis iki šv. Mišių

Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami registruotis parapijos raštinėje.