Ko išmokome per mokslo metus

2014-06-11 | Akvelina Pogužinskienė, Šventojo Rašto studijų dalyvė
Švento Rašto studijos (fot. Kęstutis Lapiniauskas)

Bet Jėzus atsakė: „ Parašyta: Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų“. (Mt 4, 4)

Daug kas domisi Šventuoju Raštu, tačiau dažnai kyla klausimų: kaip skaityti? nuo ko pradėti? ar teisingai suprantu? Vienam skaitant nepavyksta rasti atsakymų į juos. Geriausia į Šventąjį Raštą gilintis grupėje, bendruomenėje.

2013 m. spalio mėn. Krekenavos Bazilikos rektorius, Šventojo Rašto studijų vadovas kun. teol. dr. G. Jankūnas sukvietė būrelį parapijiečių, norinčių giliau suprasti Šventojo Rašto tekstus. Užsiėmimai vyko kiekvieną trečiadienį po vakarinių šv. Mišių.

Krekenavos Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebono teologinės žinios, gebėjimas sudominti, mokėjimas bendrauti, entuziazmas skatino rimtai ruoštis studijoms ir laukti užsiėmimų. Net iš Panevėžio ir Naujamiesčio atsirado norinčių kartu studijuoti Šventąjį Raštą tamsiais, gana šaltokais rudens ir žiemos vakarais.

Kiekvieno užsiėmimo metu gilinomės į ateinančio sekmadienio Evangelijos tekstą, atsakant į penkis klausimus: kokia pagrindinė teksto mintis? ko nesuprantu? kokie tarpusavio ryšiai su kitomis Evangelijomis? kas patinka ir su kuo nesutinku? kaip aš ir bendruomenė gali atsiliepti į žinią?

Kursų pradžioje visi buvome nedrąsūs, vengdavome išsakyti savo nuomonę, bijodavome „prašauti pro šalį“, bet palengva suvokėme Jėzaus mokinystės esmę. Tai kvietimas atsiversti, vengti blogio, ieškoti gėrio. Kiekvieno žmogaus tikėjimas turėtų būti laisvos valios atsakas į Dievo malonę, gautą Krikšto ir Sutvirtinimo metu. Esame gavę Šventąją Dvasią kaip dovaną, tereikia leisti Jai veikti mūsų gyvenimuose.

Gilindamiesi į paskutinio užsiėmimo – Sekminių – Evangelijos tekstą supratome, kad Šventoji Dvasia perkeičia žmogų. Tik ar mes norime būti panardinti Šventojoje Dvasioje? Ar norime gyventi Dievo meilės, malonės ir galios pripildytą gyvenimą?

Paskutinįjį susitikimą, 2014 birželio 4 d., kurso vadovas kun. G. Jankūnas kiekvienam įteikė kurso baigimo pažymėjimus. Šventojo Rašto studijas tęsime rudenį. Iki susitikimo. Laukiame naujų bendraminčių.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.