Kalėdinis TAPATI numeris – jau gruodžio 9 d.

2016-12-01 |

Naujo numerio tema – Paradoksai mūsų gyvenime. 

Žurnale kalbėsimės su Janina Breineizeriene – moterimi, kuri vaikystėje patyrė prievartą, nekentė savęs, manė, kad yra nešvari ir netyra, naudojo narkotikus ir atsigręžusi į Dievą atrado visą pasaulį, ėmė tarnauti neįgaliesiems, buvo apdovanota prezidentės. Ir joje žmonės mato Jėzų.

Stačiatikių kunigas Vitalijus Mockus savo liudijime „Kai šypsodamiesi keliaujame į prarają“ dalinasi savo patirtimi, kaip pažino gyvąjį Dievą ir kalba apie nuodėmę mūsų gyvenime, apie ryšį su Dievu, apie nuolankumą ir išdidumą.

Straipsnyje „Žmogiškumo kelyje“ kviečiame skaityti apie krikščionių ir musulmonų gyvenimą Libane, pabėgėlių stovykloje. Kaip visiškai skirtingi žmonės gyvena kartu ir padeda vieni kitiems. Kaip musulmonų vaikai lanko krikščionių mokyklą.

Kviečiame paskaityti ištrauką iš TAPATI neseniai išleistos knygos „Intymumo Dievas“, kur kalbama apie paklusimą vienas kitam santuokoje, nuolankumą. Nes tas, kuris šeimoje reikalauja valdžios, kažką daro ne taip. Laimingose santuokose niekada neiškyla klausimas, kas vadovauja...

Julius Kvedarauskas kviečia „Rašyti ir išgyventi paradoksą“ – jei sergate kokia liga, nesiskųskite, o parašykite jai padėkos laišką. Tikrai paradoksalu, tačiau veikia!

Gražina Bielousova savo straipsnyje kalbės apie mus – nusidėjėlius, kuriuos atpirko Kristus. Ir apie tai, kad kartais mes, paprasti nusidėjėliai, juk esam geresni, ar ne? Juk taip norisi būti geresniam, patikėti, kad esu labiau vertas dangaus karalystės, negu Kristų atradęs narkomanas. Nes jis tai juk pats kaltas... O gal nėra viskas taip paprasta?...

Turėsime progos pažvelgti į Janušo Korčako gyvenimą. Gydytojo, vaikų gynėjo, rašytojo, kuris nesutiko palikti žydų vaikų, kuriuos vedė į dujų kamerą mirčiai. Nors jam kareiviai siūlė gelbėtis, nes pažino šį puikų rašytoją, tačiau jis liko su savo vaikais iki galo. 
Dar daug straipsnių naujame TAPATI.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.