Kalėdinis klebono sveikinimas

2020-12-24 | Kun. dr. Gediminas Jankūnas
img 3217

Mielieji,

šiųmečių suvaržymų aplinkoje nebijokime priimti ir švęsti Kalėdas paprastume. Pirmosios Kalėdos Betliejaus tvartelyje taip pat buvo labai paprastos ir kuklios. O visgi jose netrūko Motinos Marijos, globėjo Juozapo, angelų ir piemenėlių džiaugsmo išvydus ėdžiose paguldytą, ką tik gimusį Dievo Sūnų Jėzų. Kuomet žinai, kokia yra tikroji Kalėdų prasmė – Dievo suartėjimas su žmonėmis, jo troškimas išgelbėti ir apdovanoti amžinu, dieviškuoju gyvenimu, nebėra ko bijoti. Daugiau ar mažiau dovanų, didesnis ar mažesnis švenčių stalas, visa tai ir kiti dalykai tampa antraeiliai po meilės, kuria Dievas mus pamilo savo Sūnuje Jėzuje Kristuje. Linkiu visiems šiose Kalėdų šventėse patirti tokią Dievo meilę ir ja dalintis vieni su kitais.

Klebonas Gediminas

 

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.