Jubiliejiniai Gailestingumo metai

2015-12-12 |
gailestingumo metu

Gruodžio 8 d. Bažnyčia pradėjo švęsti neeilinį Gailestingumo jubiliejų, truksiantį iki 2016 m. lapkričio 20 d. Jubiliejus primins Bažnyčiai jos prioritetinę misiją būti gailestingumo ženklu ir liudytoja, o tikintiesiems tai – ypatinga proga semtis iš gausaus Bažnyčios malonių šaltinio.

Popiežiaus Pranciškaus nurodymu, pradedant Šventuosius Gailestingumo metus, visų vyskupijų katedrose ir kitose itin svarbiose šventovėse trečiąjį advento sekmadienį buvo atvertos Gailestingumo durys, kad kiekvienas, pro šias duris įeinantis, gautų atlaidus ir per tai patirtų paguodžiančią, atleidžiančią ir viltį suteikiančią Dievo meilę.

Įžengus per Gailestingumo duris, atlaidai gaunami išpildant šias sąlygas:

- Atlikus išpažintį;
- Priėmus Šv. Komuniją;
- Pasimeldus popiežiaus intencija.

Popiežiaus intencijos gruodžio mėnesiui:

- Kad kiekvienas patirtų gailestingumą Dievo, kuris nepavargsta atleisti. (B – popiežiaus bendroji intencija)
- Kad šeimoms, ypač kenčiančioms, Jėzaus gimimas taptų tikros vilties ženklu. (E – popiežiaus evangelizacijos intencija)

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.