Gavėnios pasiryžimai

2019-03-06 |
Gavenia

Nuo kovo 6 d. katalikai įžengė į gavėnios rimtį, kurią įprasmina trys atgailos praktikos: malda, pasninkas ir išmalda. Kad geriau suprastume, kaip kiekvienas asmeniškai galėtume išgyventi gavėnią ir jos praktikas, pirmąjį gavėnios sekmadienį parapijos klebonas pateikė keletą minčių, kurios galėtų tapti mūsų pasiryžimais kiekvienai gavėnios dienai.

 

 

 

Malda:

 • Dalyvausiu sekmadienio šv. Mišiose
 • Melsiuosi ryte ir vakare
 • Kas vakarą atliksiu sąžinės sąskaitą (naudojantis maldaknyge)
 • Melsiuosi prieš valgį ir po valgio
 • Kasdien sukalbėsiu Gailestingumo vainikėlį (jeigu įmanoma, 15 val.)
 • Penktadieniais arba sekmadieniais dalyvausiu Kryžiaus kelyje bažnyčioje
 • Skaitysiu Kalvarijos kalnus
 • Giedosiu ar skaitysiu Griaudžius verksmus
 • Melsiuosi už tuos, kurie yra mane įskaudinę
 • Skaitysiu Šventąjį Raštą, trečiadieniais ateisiu į Švento Rašto studijas parapijos namuose
 • Skaitysiu „Žodį tarp mūsų“ arba „Magnificat“
 • Tinkamai pasiruošiu ir atliksiu išpažintį
 • Skaitysiu dvasinio turinio knygą
 • Skaitysiu apie šventuosius
 • ...

 Pasninkas:

 • Penktadieniais nevalgysiu mėsos
 • Penktadieniais valgysiu mažiau
 • Atsisakysiu užkandžiavimų
 • Atsisakysiu deserto
 • Negersiu alkoholinių gėrimų
 • Rūkantiems: surūkysiu viena cigarete mažiau
 • Sumažinsiu televizoriaus žiūrėjimo laiką
 • Mažiau laiko praleisiu prie kompiuterio
 • Mažiau laiko praleisiu socialiniuose tinkluose
 • Sumažinsiu pramogų skaičių
 • Sumažinsiu perkamų gardumynų skaičių
 • Susilaikysiu nuo kandžios replikos ar pikto žodžio
 • Nukęsiu įžeidimą ar pažeminimą
 • Neskubėsiu atsakyti į kritiką
 • „Gaudysiu“ save kalboje ir bandysiu atsikratyti įpročio keiktis
 • Atsisakysiu muzikos automobilyje ir įsijungsiu Marijos radiją
 • ...

Išmalda / geri darbai:

 • Paaukosiu bažnyčioje rinkliavos metu
 • Padėsiu sumažinti parapijos skolą
 • Paaukosiu kraujo
 • Paaukosiu prašančiam, nesvarbu, kur jis ar ji tuos pinigus išleis
 • Pasidarysiu gavėnios aukų dėžutę ir į ją dėsiu sutaupytas nuo gardumynų ar pramogų lėšas
 • Padarysiu gera tam, kuris negali atsilyginti
 • Parašysiu laišką ar sveikinimą artimam žmogui
 • Pasakysiu komplimentą šeimos nariui, bendradarbiui ar kaimynui
 • Padovanosiu maldaknygę, „Magnificat“ ar „Žodį tarp mūsų“ kitam žmogui
 • Paskambinsiu giminaičiui ar draugui, su kuriuo seniai kalbėjau
 • Dalyvausiu parapijos „Carito“ akcijoje
 • Daugiau laiko praleisiu su šeima
 • Pakviesiu draugą ateiti sekmadienį į šv. Mišias
 • Pakelsiu besimėtančią šiukšlę
 • Išplausiu kito paliktus nešvarius indus
 • Nuvalysiu šeimos nario batus
 • ...

Pirma taisyklė. Viską, ką pasiryšiu, darysiu ne dėl savęs, bet kad tapčiau panašus(-i) į Jėzų Kristų.

Antra taisyklė. Pasiryšiu tik vienai gavėnios dienai, o ne visai gavėniai. Geriau viena nepavykusi diena, negu nepavykusi visa gavėnia.

Trečia taisyklė. Kai tik ką nors pasiryšiu, šėtonas mane puls ir gundys. Nekreipsiu į jį dėmesio ir toliau darysiu tai, ką daryti susitariau su Jėzumi.

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.