Gavėnios kalendorius „Gyvenu šia akimirka pripildydamas ją meilės“

2020-02-27 |
Švč. Jėzaus Širdis

Lietuvos Caritas prasidėjus Gavėniai kviečia naujai atrasti savo pašaukimą į šventumą kartu su popiežiaus Pranciškaus apaštališkuoju paraginimu Gaudete et Exsultate. Kelionėje į šventumą Jėzus Kristus mums dovanoja Kalno pamoksle išsakytus palaiminimus, kurie yra mūsų unikalaus kelio rodyklės. Tegu šios rodyklės neleidžia, kad Dievo padovanotas malonės laikas praeitų veltui.

Pdf failas >

Caritas 2020 Gavenia pirmas

Caritas 2020 Gavenia sumazintas

< atgal į sąrašą

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.